Måned: april 2013

Ane Tveiten (bildet) fra Oppland Arbeiderparti er en av dem som klarest har talt for kjønnsnøytral verneplikt på Ap-landsmøtet. – Med et vedtak for kjønnsnøytral verneplikt kan dette landsmøtet gå inn i likestillingshistorien. Vi skal fortsette å jobbe for reell likestilling mellom kvinner og menn. Det skylder vi de som gikk før oss – og ikke minst skal vi fortelle fremtidens jenter at vi er like avhengige av dem som det vi er av gutta, sier Tveiten.

Oslo Arbeiderparti ber Arbeiderpartiet om å sørge for et kraftig taktskiffte i boligpolitikken. – Bygg mer, bygg høyere, bygg tettere. Og bygg NÆR kollektivknutepunkt, sier Oslo Arbeiderpartis nestleder Grete Haugdal. Oslo Arbeiderparti foreslår at Ap-landsmøtet skal vedta en statlig låneordning som skal hjelpe kommunene med å gjøre strategiske tomtekjøp.

Jens Stoltenberg er tindrende klar. – Valget vil handle om trygg økonomisk styring, eller usikkerhet for norsk økonomi. Det vil handle om et rettferdig Norge der alle bidrar, eller mer til de som har aller mest fra før. En god skole for alle, eller privatisering av skolen. En politikk for et ryddig arbeidsliv, eller svekket stillingsvern og flere midlertidige ansettelser. Internasjonal solidaritet, eller kutt i bistanden til verdens fattige. Og dette valget skal vi vinne!

Når Arbeiderpartiet nå starter landsmøtet sitt, er det med skjerpede sikkerhetstiltak. – Dette er de strengeste tiltakene vi har hatt rundt et landsmøte, opplyser partisekretær Raymond Johansen (bildet). Bl.a. vil det være gjennomlysning av vesker og bagasje for de som skal ut og inn av Oslo Kongressenter mens landsmøtet pågår.

Regjeringa foreslår å bruke utrolige 508 milliarder kroner på samferdsel i Nasjonal Transportplan (NTP). – Og vi har vist at vi gjennomfører den politikken vi lover på samferdsel, sier statsminister Jens Stoltenberg. han viser til at begge NTP’ene som hans regjering har hatt ansvaret for har blitt MER ENN oppfylt.

Regjeringens rykende ferske forslag til ny aksjelov gir et enklere og mer fleksibelt regelverk for aksjeselskapene, og Norge får en aksjelov som er bedre tilpasset småbedriftenes behov. Forslaget er et nytt skritt i forenklingen av hverdagen for norske bedrifter, og styrker både lønnsomheten og sysselsettingsevnen. Selv NHO lar nå hurraropene runge for regjeringens nærings- og sysselsettingspolitikk. – Nå får vi en mer moderne og konkurransedyktig aksjelov, jubler NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Politiet har lagt fram rykende ferske tall for boliginnbrudd. Og tallene er gledelig lesning. Fra 2009 til 2013 har antallet boliginnbrudd gått ned med hele 80 prosent! Under den rødgrønne regjeringen er Norge i ferd med å vinne en solid seier mot de omreisende tyveribandene som har herjet særlig i Oslo-området.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.