Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Færre barnefamilier opplever fattigdom, viser nye tall fra SSB. Hele 8.100 færre barn lever i familier i lavinntekt nå enn for et år siden, og flere av regjeringens tiltak mot fattigdom viser seg å ha effekt. – Men det er fortsatt for mange. Vi tar aktive grep for å gi trygghet og mulighet til alle gjennom billigere barnehage og gratis SFO, sier Ap-nestleder Tonje Brenna.

Mottagerne av mathjelp i Norge er i hovedsak ikke-norske. Særlig er det mange ukrainere, og også en god del fra Syria. – For noen gir det å hente mat en mulighet til å legge litt penger til side slik at de kan hjelpe familie eller venner, slås det fast i fersk rapport.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.