Strømprisen kraftig ned

Billig strøm fra Nederland og Storbritannia gjør at strømprisen i Norge faller kraftig. For norske strømkunder går det mot billigste desember-måned på mange år.

BILLIGERE STRØM: Strømprisen er på full fart nedover, og norske strømkunder er på vei mot billigste desember-måned på mange år. Illustrasjonsbilde: Brett Sayles/Pexels

Det er lenge siden strømmen var så billig i desember som nå. Regjeringens energipolitikk og utbyggingen av vind- og solkraft i Nederland og Storbritannia gjør at norske strømkunder opplever svært billige spotpriser på strøm. Det er kablene mellom Norge og utlandet som er årsaken. Samtidig avblåser NVE faren for strømrasjonering i vinter.

– Vi ser ingen fare for energiknapphet denne vinteren, sier NVE i en pressemelding. – NVE vurderer kraftsituasjonen løpende, og ved inngangen til vinteren er kraftsituasjonen god. Vi forventer likevel perioder med høyere kraftpriser enn det vi har vært vant med historisk. Hva prisene faktisk blir gjennom vinteren, avhenger av mange faktorer som blant annet været og gassprisen, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

Desember-strømmen 80 % billigere

Sosialdemokraten.no har gått gjennom spotprisen på strøm for desember i alle år fra 2017 til 2023. Prisnedgangen på dagsnivå fra i fjor til i år er på opp mot 85 %, slik denne figuren viser for de sju siste dagene (15. desember til 21. desember) i prisområde NO1 (Østlandet).

Fra 15. desember 2022 til 15. desember 2023 har altså spotprisen gått ned fra 522,53 øre pr kwh til 125,41 øre pr kwh. Reduksjonen er på 76 %.

Enda større er reduksjonen fra 16. desember 2022 til 16. desember 2023. I fjor var spotprisen for en kwh 545,23 øre. I år var prisen derimot på 86,48 øre. Reduksjonen er på 85 %.

Også for de andre desemberdagene i 2023 er reduksjonen kraftig målt opp mot prisnivået på spotmarkedet i desember 2022.

Prisreduksjonen tar utgangspunkt i tallene for prisområde NO1 (Østlandet), men er tilsvarende for NO5 (Vestlandet) og NO2 (Sørlandet).

Billig sammenlignet med flere år

Og det er ikke bare sammenlignet med 2022 at årets desemberpriser er lave. Når vi sammenligner med flere andre år, kommer spotprisen på strøm i desember 2023 gunstig ut.

La oss for enkelhets skyld forholde oss én dato – fordi prisbildet er tilsvarende for hele perioden – og la oss bruke dagens dato (21. desember) som eksempel. Da var prisene slik de siste årene, korrigert for inflasjon:

 • 2023: 68,52 kr pr kwh
 • 2022: 294,21 kr pr kwh
 • 2021: 551,17 kr pr kwh
 • 2020: 27,30 kr pr kwh
 • 2019: 52,43 kr pr kwh
 • 2018: 77,25 kr pr kwh
 • 2017: 44,49 kr pr kwh

Årets spotpriser er dermed ekstremt lave sammenlignet med 2021, og lavere enn de var i 2018. Bare i 2020 var prisene vesentlig lavere enn de er i år.

Utenlandskablene trekker prisen ned

Årsaken til de lave desemberprisene nå, er å finne utenfor Norge. Det er direkte strømkabel-forbindelse mellom Norge og Nederland og mellom Norge og Storbritannia. Disse kablene blir jevnlig kalt «eksportkabler» av folk som vil isolere Norge mest mulig fra omverden, men denne betegnelsen er fullstendig gal. Kablene er der for utvekslingsformål, altså at det av og til eksporteres strøm fra Norge og av og til importeres strøm til Norge via disse kablene.

Nå i desember går importen for fulle mugger. Uten kabelforbindelsene ville prisen i Norge vært adskillig høyere nå, men ettersom det produseres mer vindkraft og solkraft i Storbritannia og på kontinentet enn det de selv er i stand til å bruke – eksporteres overskuddet billig til Norge. Dette presser prisen ned, særlig i Sør-Norge.

Og dette gjør igjen at norske kraftprodusenter kan holde igjen noe mer på produksjonen av kraft fra vannmagsinene, fordi strømmen vi trenger i stor grad leveres via utenlandskablene – samt produseres av elvekraft, hjemlig vindkraft og av andre ikke-magasinerbare kilder her hjemme.

Figuren nedenfor viser hvordan Norge i perioden 15. desember til 21. desember i år har hatt stor import av kraft gjennom perioden, der stiplet vannrett linje representerer balansepunktet mellom import og eksport, blå linje viser hvordan vi totalt sett ligger an i forhold til balansen, og de to andre linjene viser spesifikt forholdet til Nederland og Storbritannia. Som det fremgår er det stor import til Norge fra begge landene gjennom hele perioden.

Legg også merke til at figuren viser hvordan Norge gjennom denne perioden importerer vesentlig mer strøm enn vi eksporterer (oppe i venstre hjørne). Utviklingen i forholdet mellom import og eksport kan forøvrig følges i sanntid på denne linken.

Regjeringens energipolitikk drar prisene ned

Det er absolutt et politisk element som bidrar til å få spotprisen på strøm ned. Ap/Sp-regjeringen har gjort flere politiske grep som vi nå begynner å se effekten av:

 1. Det viktigste er å øke leveransene av gass til Europa, for å erstatte bortfallet av energi fra Russland. Norge er nå den største leverandøren av gass til Europa, og har økt leveransene betydelig. Dette har bidratt til å stabilisere hele det europeiske energimarkedet, har fyllt opp gasslagrene i EU og har bidratt betydelig til reduserte priser.
 2. Regjeringen har festet grepet om energibransjen på en helt annen måte enn forrige regjering gjorde, og har innført politisk styring der Høyre-regjeringen var mest interessert i å la markedet styre seg selv. Særlig er det fire grep Ap/Sp-regjeringen har gjort (noe iverksatt, noe under arbeid):
  – Energiprodusentene får lovfestet ansvar for å bidra til forsyningssikkerhet.
  – Rapporteringsordning for vannkraftprodusenter.
  – Krav om at produsentene utarbeider strategier for å ivareta forsyningssikkerheten. Energimyndighetenes skal føre tilsyn og har mulighet for sanksjoner.
  – Myndighetene skal kunne gripe inn overfor produsentene ved fare for mangel på energi, som hvis det er fare for rasjonering.
 3. Det er full fart fra politisk hold på utbygging av mer nett, på energiøkonomisering og på å bygge ut mer energi. Ikke minst har de nye konsesjonene for flytende havvind signalisert sterke ambisjoner om kraftig vekst i produksjonen av fornybar energi framover, og dermed vært et klart signal til produsenter som også slår inn i pris.
 4. Ikke minst har Ap/Sp-regjeringen sørget for en rekke tiltak som reduserer strømregningen for folk:
  – Staten tar 90 prosent av regningen for gjennomsnitts kraftpris over 70 øre kWt for husholdningene opp til 5000 kilowattimer av månedlig forbruk. Strømstøtten skal gjelde ut hele 2024.
  – Strømstøtten skal følge timesprisen på strøm, i motsetning til å være en støtte utfra en gjennomsnittsberegnet pris slik det var tidligere.
  – Redusert elavgift.
  – Tiltakspakke for næringslivet med bedre fastprisavtaler, en energitilskuddsordning og en lånegarantiordning.
  – Studenter med strømutgifter fikk tidlig i 2022 et ekstraordinært stipend på 3000 kr, samt at de får 1500 kr mot slutten av året. Dette er i tillegg til den ordinære strømstøtten alle med strømutgifter får.
  – Utvidet bostøtte og ekstraordinær bostøtte til de som rammes hardest når strømprisene er ekstra høye, samt dekke kommunenes merutgifter til sosialhjelp som følge av de høye strømprisene.
  – Bedre fastprisavtaler til folk og bedrifter. Endringer av grunnrenteskatten er blant grepene. 
  – Øker energiøkonomiseringstiltakene for husholdningene gjennom Enova.
  – Veksthusnæringen og jordbruket kompenseres tilsvarende med 90 % av regningen for gjennomsnitts kraftpris over 70 øre kWt ut 2024.
  – Forlenget strømstøtteordningene for frivilligheten til og med 2024.
Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.