Nå faller fattigdomstallene i Norge

Færre barnefamilier opplever fattigdom, viser nye tall fra SSB. Hele 8.100 færre barn lever i familier i lavinntekt nå enn for et år siden, og flere av regjeringens tiltak mot fattigdom viser seg å ha effekt. – Men det er fortsatt for mange. Vi tar aktive grep for å gi trygghet og mulighet til alle gjennom billigere barnehage og gratis SFO, sier Ap-nestleder Tonje Brenna.

FÆRRE FATTIGE: Færre barnefamilier opplever fattigdom, viser nye tall fra SSB. Hele 8.100 færre barn lever i familier i lavinntekt nå enn for et år siden, og flere av regjeringens tiltak mot fattigdom viser seg å ha effekt. – Men det er fortsatt for mange. Vi tar aktive grep for å gi trygghet og mulighet til alle gjennom billigere barnehage og gratis SFO, sier Ap-nestleder Tonje Brenna. Illustrasjonsfoto: Vlada Karpovich (Pexels.com)

Færre barn vokser opp i fattigdom i Norge enn før, viser ferske tall fra SSB. – Men det er fortsatt for mange. Vi tar aktive grep for å gi trygghet og mulighet til alle gjennom billigere barnehage og gratis SFO, sier Ap-nestleder Tonje Brenna.

Mye tyder på at regjeringen er i ferd med å lykkes i tiltakene mot fattigdom blant barnefamilier. Nye tall fra SSB viser at hele 8.100 barn er løftet ut av fattigdom, sammenlignet med situasjonen for et år siden.

Flere forklaringer på nedgangen

102.600 barn tilhørte en husholdning med vedvarende lave inntekter i perioden 2020–2022, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som gjengis hos NRK i dag.

For et år siden var tallet 110.700 barn, slik at nedgangen tilsvarer 8.100 barn, sammenlignet med perioden 2019–2021.

Nedgangen har flere forklaringer, ifølge seniorrådgiver i SSB Tor Morten Normann.

– Barnefamilier nederst i inntektsfordelingen har relativt sett hatt bedre inntektsutvikling enn andre husholdninger, sier Normann til NRK.

Han peker også på at økt barnetrygd kan være en medvirkende årsak. Samtidig har det vært mindre innvandring i treårsperioden 2020–2022, til tross for at det særlig i 2022 kom mane fra Ukraina.

Brenna: – Gode nyheter

Ap-nestleder og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna mener nedgangen av barn som vokser opp med dårlig råd er gode nyheter.

– Men det er fortsatt for mange. Vi tar aktive grep for å gi trygghet og mulighet til alle gjennom billigere barnehage og gratis SFO, og stadig flere har mulighet for en fast inntekt gjennom arbeid, sier Brenna.

Det er andre året på rad med nedgang i antallet barn som lever i familier i vedvarende lavinntekt i Norge.

Arbeid er veien ut av fattigdom

SSB peker på svak tilknytning til arbeidsmarkedet som hovedforklaringen på at én av ti familier har vedvarende lavinntekt.

– Hvis du kombinerer det med å være enslig forsørger eller er en stor barnefamilie, så er ofte det en risiko for å havne i lavinntektsgruppen, sier seniorrådgiver Normann.

Ap og Sp i regjering har nettopp høy sysselsetting og økt inkludering i arbeidslivet som hovedsaker, og lykkes godt med det. Sysselsettingen er rekordhøy, og mer enn 130.000 flere har nå kommet ut i arbeid enn hva situasjonen var for halvannet år siden (mer enn 100.000 av dem i privat sektor).

Kombinert med økt barnetrygd, kraftige økninger i minstesatsene for trygder og pensjoner, økninger i sosialhjelpssatser og lavere kostnader til SFO og barnehage fører regjeringen en politikk for å flere i arbeid, som nettopp styrker økonomien til familier med dårlig råd, og dermed bekjemper fattigdom. Selv om arbeidsledigheten er svært lav i Norge, er det mange som er utenfor arbeidslivet og som kan komme seg over i arbeid gjennom tilrettelegging og oppfølging. Disse representerer en betydelig arbeidskraftreserve for samfunnet, og kan bidra til at bedrifter som mangler arbeidskraft kan få løst oppgaver de i dag ikke klarer å løse – samtidig med at en sterkere tilknytning til arbeidslivet bidrar til å redusere fattigdom og utenforskap for hver enkelt som kommer i arbeid.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.