Over 5.000 nye Ap-medlemmer i 2023

MEDLEMSVEKST: Arbeiderpartiets medlemstall vokser, og mer enn 5.000 nye medlemmer meldte seg inn i partiet i 2023.

MEDLEMSVEKST: Arbeiderpartiets medlemstall vokser, og mer enn 5.000 nye medlemmer meldte seg inn i partiet i 2023, kan partisekretær Kjersti Stenseng (bildet) fortelle. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

For tredje år på rad har Arbeiderpartiet medlemsvekst. I løpet av 2023 meldte mer enn 5.000 nye medlemmer seg inn i partiet, som nå har nær 50.000 medlemmer over hele landet.

– Jeg er glad for alle som velger å melde seg inn og engasjere seg i Arbeiderpartiet, sier partisekretær Kjersti Stenseng. Etter å ha gjort opp status, kan hun konstatere at hele 5.182 nye medlemmer meldte seg inn i partiet i 2023. Det nye medlemstallet ved årsskiftet er 49.042.

Skal sikre trygghet i økonomien

Dette er tredje året på rad at Arbeiderpartiet har medlemsvekst. – Medlemmene er det viktigste vi har i partiet vårt. Som medlem i Arbeiderpartiet er du med på å ha innflytelse over politikken, og vi trenger at partiet vårt består av ulike folk som drar med seg sin livserfaring, sitt engasjement og sine ideer inn i arbeidet vårt. Sånn styrker vi ikke bare partiet, men også hele demokratiet vårt, sier Stenseng.

– Nå er vår viktigste jobb å sikre trygghet i økonomien gjennom å prioritere fellesskapet, og sørge for at Arbeiderpartiet gjenvinner tillit hos velgerne ved valgene i 2025 og 2027, understreker Stenseng.

Nye medlemmer over hele landet

De mer enn 5.000 nye medlemmene har meldt seg inn over hele landet. Fylkeslaget med flest nye medlemmer er Trøndelag, deretter følger Vestland, Innlandet og Oslo. Selv på Svalbard har Arbeiderpartiet nye medlemmer i 2023, der totalt 9 nye personer har meldt seg inn – og dermed er antallet Ap-medlemmer på øygruppa lengst i nord oppe i 39 personer.

Når Arbeiderpartiet samles til landsmøte, er det antallet medlemmer i hvert fylke – summen av både Ap-medlemmer og AUF-medlemmer – som avgjør størrelsen på landsmøtedelegasjonen. Og ettersom landsmøtet i Arbeiderpartiet kun samles annethvert år er det medlemstallet ved utgangen av både 2023 og 2024 som avgjør størrelsen på landsmøtedelegasjonen. Utfra partimedlemstallet ved årsskiftet er det Trøndelag (6.974 Ap-medlemmer som teller i representasjonen) som i øyeblikket ligger an til å ha den største landsmøtedelegasjonen, fulgt av Innlandet (5.862), Vestland (5.219), Akershus (4.402) og Oslo (4.397). AUF har foreløpig ikke oppgitt sine medlemstall for 2023, disse vil også påvirke landsmøtedelegasjonenes størrelse.

Ved utgangen av 2022 var Ap-medlemstallet 48.444 medlemmer. Det betyr at netto medlemsvekst i 2023 (altså fratrukket utmeldte, døde eller folk som av andre grunner ikke har aktiv medlemskontingent ved utgangen av 2023) var på 798 medlemmer.

Meld deg inn, du også!

Er du blant dem som støtter Arbeiderpartiet politisk, som stemmer på Arbeiderpartiet når det er valg og som støtter den sosialdemokratiske samfunnsmodellen med sterke fellesskap, små forskjeller og store muligheter – for alle? Er du medlem i Arbeiderpartiet?

Hvis du ikke er medlem, kan du ordne det raskt og enkelt med en gang! Vi har lagd et enkelt innmeldingsskjema på høyre side her, der du skriver inn navn, adresse og de andre opplysningene som du bes om å fylle inn – klikker på innsendingsknappen, og dermed har du meldt deg inn! Du får en mail tilbake i løpet av 1 – 2 virkedager der du ønskes velkommen som medlem.

Og: Vil du lese mer om hva medlemskap innebærer før du bestemmer deg, kan du klikke på denne linken.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.