Nå tilbakeføres renholdet til Forsvaret

Ap og Sp avslutter Høyre-regjeringens storstilte privatisering, og tar tilbake renholderne i Forsvaret som statsansatte.

AP-SEIER: - Dette er en viktig seier for Arbeiderpartiet og for fellesskapet, der vi sikrer trygghet og forutsigbarhet for renholderne i en av de største renholdsleveransene i Norge, sier Nils-Ole Foshaug (bildet), forsvarspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Foto: Arbeiderpartiet/Flickr.com (CC BY-ND 2.0)

– Nå tilbakeføres renholdet av Forsvarsbygg tilbake til Forsvaret. Etter åtte år med privatiseringsiver fra Høyre-regjeringen, vil renholderne på Jåtta, Madla og Kjevik nå bli ansatt direkte under Forsvaret fra 11. desember, sier Nils-Ole Foshaug (bildet), forsvarspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Beslutningen er i tråd med Arbeiderpartiets valgkampløfte, og har stor betydning. – Dette representerer en seier for fellesskapet, vår felles sikkerhet og ikke minst for den enkelte renholder, sier Foshaug, som er svært tilfreds med Støre-regjeringens oppfyllelse av løftet om å stanse privatiseringen av Forsvarets støttefunksjoner.

– Nå tilbakefører vi endelig renholdet tilbake til Forsvaret. Dette er en viktig seier for Arbeiderpartiet og for fellesskapet, der vi sikrer trygghet og forutsigbarhet for renholderne i en av de største renholdsleveransene i Norge. Godt renhold for alle ansatte og soldater bidrar til både trivsel og hygiene, og derfor også til vår forsvarsevne. Jeg vil gratulere renholderne som nå får ny arbeidsgiver, sier Nils-Ole Foshaug.

Arbeiderpartiet har vært en pådriver for å sikre at renholdet, som omfatter om lag en million kvadratmeter, bringes tilbake under Forsvarets ansvar. Privatiseringen under Solberg-regjeringen førte til vanskelige arbeidsvilkår, intensivt arbeidspress og svekkede pensjonsvilkår for renholderne.

Renholdsleveransene, som i dag håndteres av flere private aktører, vil nå bli håndtert internt i Forsvaret. Dette representerer en betydelig forbedring i løsningen for renholdet, med fokus på å sikre en trygg og forutsigbar arbeidssituasjon for renholderne.

Nils-Ole Foshaug fremhever viktigheten av et godt samarbeid mellom Arbeiderpartiet og arbeidstakerorganisasjonene, og roser prosessen for tillitsfull dialog og gjensidig respekt. Han understreker også Arbeiderpartiets motstand mot omfattende privatisering av Forsvarets støttefunksjoner, med unntak av områder der reell kostnadsbesparelse og ivaretakelse av intern kompetanse og beredskapsevne kan dokumenteres.

Foshaug poengterer at personellet utgjør Forsvarets viktigste ressurs. – Det er avgjørende å sikre gode rammevilkår og styrkede pensjonsrettigheter for dem som jobber for vår felles sikkerhet. Denne tilbakeføringen markerer en betydningsfull kursendring og styrking av Forsvarets indre kapasitet, og Arbeiderpartiet ser fram til å fortsette å arbeide for robuste og bærekraftige løsninger for landets forsvar, sier Foshaug.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.