– Med et vedtak for kjønnsnøytral verneplikt kan dette landsmøtet gå inn i likestillingshistorien

Ane Tveiten (bildet) fra Oppland Arbeiderparti er en av dem som klarest har talt for kjønnsnøytral verneplikt på Ap-landsmøtet. - Med et vedtak for kjønnsnøytral verneplikt kan dette landsmøtet gå inn i likestillingshistorien. Vi skal fortsette å jobbe for reell likestilling mellom kvinner og menn. Det skylder vi de som gikk før oss - og ikke minst skal vi fortelle fremtidens jenter at vi er like avhengige av dem som det vi er av gutta, sier Tveiten.

STØTTER KJØNNSNØYTRAL VERNEPLIKT: Oppland.delegaten Ane Tveiten talte varmt for kjønnsnøytral verneplikt. Sosialdemokraten.no vurderer stemningen på landsmøtet dit at partiet vil gå inn for kjønnsnøytral verneplikt ved avstemningene på søndag, med mindre nye og tunge argumenter dukker opp i debatten.

STØTTER KJØNNSNØYTRAL VERNEPLIKT: Oppland.delegaten Ane Tveiten talte varmt for kjønnsnøytral verneplikt. Sosialdemokraten.no vurderer stemningen på landsmøtet dit at partiet vil gå inn for kjønnsnøytral verneplikt ved avstemningene på søndag, med mindre nye og tunge argumenter dukker opp i debatten.

Ane Tveiten (bildet) fra Oppland Arbeiderparti er en av dem som klarest har talt for kjønnsnøytral verneplikt på Ap-landsmøtet. – Med et vedtak for kjønnsnøytral verneplikt kan dette landsmøtet gå inn i likestillingshistorien. Vi skal fortsette å jobbe for reell likestilling mellom kvinner og menn. Det skylder vi de som gikk før oss – og ikke minst skal vi fortelle fremtidens jenter at vi er like avhengige av dem som det vi er av gutta, sier Tveiten.

Spørsmålet om kjønnsnøytral verneplikt er et av områdene der Arbeiderpartiets programkomité har delt seg. Også i landsmøtesalen er det delt syn på spørsmålet.

Sosialdemokraten.nos vurdering er at landsmøteflertallet vil gå inn for å endre verneplikten til å bli kjønnsnøytral. Hittil er det ingen som har fremført tunge argumenter for å opprettholde kun mannlig verneplikt i Norge.

– Bra for Forsvaret og bra for landet
Den som hittil i debatten klarest har støttet innføringen av kjønnsnøytral verneplikt, er den unge Oppland-delegaten Ane Tveiten.

– Vi kan ikke være sosialdemokrater og likestillingsforkjempere og fremdeles diskriminere halve befolkningen, sa Tveiten i sitt landsmøteinnlegg, og høstet applaus fra salen.

– Selv etter at det ble innført sesjonsplikt for jenter så er 91% av de som fullfører førstegangstjeneste menn! Det er helt åpenbart at sterkere tiltak må til for å få flere jenter inn i Forsvaret, mener hun.

– Forsvaret handler ikke om å løpe raskest eller bære tyngst. Det handler om å håndtere avansert utstyr og løse vanskelige oppgaver. Forsvaret trenger ikke bare de raskeste eller de sterkeste. De trenger de beste hodene! Og dere, jenter kan også ha de beste hodene, sa hun med klar appell til de mange kvinnelige delegatene på Arbeiderpartiets landsmøte.

– Vi i denne salen ønsker å jobbe frem de beste politiske løsningene. Denne debatten handler i bunn og grunn om to ting – likestilling mellom kjønn og det beste Forsvaret vi i felleskap kan skape. Kjønnsnøytral verneplikt er det åpenbare tiltaket, og betyr at kvinner og menn er like for loven, og gir Forsvaret mulighet til å få de beste hodene, understreket Tveiten, og avsluttet slik:

– Med et vedtak for kjønnsnøytral verneplikt kan dette landsmøte gå inn i likestillingshistorien. Vi skal fortsette å jobbe for reell likestilling mellom kvinner og menn. Det skylder vi de som gikk før oss – og ikke minst skal vi fortelle fremtidens jenter at vi er like avhengige av dem som det vi er av gutta!

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.