– Bygg mer, bygg høyere, bygg tettere NÆR kollektivknutepunkt!

Oslo Arbeiderparti ber Arbeiderpartiet om å sørge for et kraftig taktskiffte i boligpolitikken. - Bygg mer, bygg høyere, bygg tettere. Og bygg NÆR kollektivknutepunkt, sier Oslo Arbeiderpartis nestleder Grete Haugdal. Oslo Arbeiderparti foreslår at Ap-landsmøtet skal vedta en statlig låneordning som skal hjelpe kommunene med å gjøre strategiske tomtekjøp.

NY BOLIGPOLITIKK: Oslo Arbeiderpartis nestleder Grete Haugdal ber Arbeiderpartiets landsmøte om å bli med på et taktskifte i boligpolitikken. Hun vil også ha flere ikke-kommersielle utleieboliger og studentboliger.