– Bygg mer, bygg høyere, bygg tettere NÆR kollektivknutepunkt!

Oslo Arbeiderparti ber Arbeiderpartiet om å sørge for et kraftig taktskiffte i boligpolitikken. - Bygg mer, bygg høyere, bygg tettere. Og bygg NÆR kollektivknutepunkt, sier Oslo Arbeiderpartis nestleder Grete Haugdal. Oslo Arbeiderparti foreslår at Ap-landsmøtet skal vedta en statlig låneordning som skal hjelpe kommunene med å gjøre strategiske tomtekjøp.

NY BOLIGPOLITIKK: Oslo Arbeiderpartis nestleder Grete Haugdal ber Arbeiderpartiets landsmøte om å bli med på et taktskifte i boligpolitikken. Hun vil også ha flere ikke-kommersielle utleieboliger og studentboliger.

NY BOLIGPOLITIKK: Oslo Arbeiderpartis nestleder Grete Haugdal ber Arbeiderpartiets landsmøte om å bli med på et taktskifte i boligpolitikken. Hun vil også ha flere ikke-kommersielle utleieboliger og studentboliger.

Oslo Arbeiderparti ber Arbeiderpartiet om å sørge for et kraftig taktskiffte i boligpolitikken. – Bygg mer, bygg høyere, bygg tettere. Og bygg NÆR kollektivknutepunkt, sier Oslo Arbeiderpartis nestleder Grete Haugdal. Oslo Arbeiderparti foreslår at Ap-landsmøtet skal vedta en statlig låneordning som skal hjelpe kommunene med å gjøre strategiske tomtekjøp.

– Boligbygging og kollektivtrafikk må sees i sammenheng, sier Grete Haugdal. I landsmøteinnlegget sitt tok hun til orde for at Arbeiderpartiet måp gå foran for å få en ny tekning rundt regional boligpolitikk. – Samferdselspolitikken er virkemiddelet for å skape et større og felles bo- og arbeidsmarked, særlig i pressområdene. Sentrale transportkorridorer må prioriteres, sier hun.

Avkommersialisering av leiemarkedet
Oslo Arbeiderparti er  opptatt av å sørge for at boligmarkedet ikke overlates til markedskreftenes frie spill. – Investeringene i ikke-kommersielle utleieboliger og studentboliger må opp for å avlaste markedet og dempe prisene, sier Haugdal.

Hun mener også at Arbeiderpartiet bør gjennomgå skatte- og avgiftssystemet for å unngå boligspekulasjon så langt mulig. – For eksempel kan sekundærboliger beskattes høyere enn primærboliger. Og dokumentavgiften må vekk for førstegangskjøpere, sier Haugdal.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.