Ny aksjelov øker sysselsettingevnen og lønnsomheten hos næringslivet

Regjeringens rykende ferske forslag til ny aksjelov gir et enklere og mer fleksibelt regelverk for aksjeselskapene, og Norge får en aksjelov som er bedre tilpasset småbedriftenes behov. Forslaget er et nytt skritt i forenklingen av hverdagen for norske bedrifter, og styrker både lønnsomheten og sysselsettingsevnen. Selv NHO lar nå hurraropene runge for regjeringens nærings- og sysselsettingspolitikk. - Nå får vi en mer moderne og konkurransedyktig aksjelov, jubler NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

STYRKER SYSSELSETTINGSEVNEN: Norske bedrifter får økt lønnsomhet og økt evne til å sysselsette flere. Dette er to av de helt konkrete resultatene av regjeringens forenklingsarbeid. Nå foreslår regjeringen endringer i aksjeloven, som vil gjøre det lettere å starte bedrifter og som vil øke lønnsomheten og styrke sysselsettingsevnen med en halv milliard kroner!

STYRKER SYSSELSETTINGSEVNEN: Norske bedrifter får økt lønnsomhet og økt evne til å sysselsette flere. Dette er to av de helt konkrete resultatene av regjeringens forenklingsarbeid. Nå foreslår regjeringen endringer i aksjeloven, som vil gjøre det lettere å starte bedrifter og som vil øke lønnsomheten og styrke sysselsettingsevnen med en halv milliard kroner!

Regjeringens rykende ferske forslag til ny aksjelov gir et enklere og mer fleksibelt regelverk for aksjeselskapene, og Norge får en aksjelov som er bedre tilpasset småbedriftenes behov. Forslaget er et nytt skritt i forenklingen av hverdagen for norske bedrifter, og styrker både lønnsomheten og sysselsettingsevnen. Selv NHO lar nå hurraropene runge for regjeringens nærings- og sysselsettingspolitikk. – Nå får vi en mer moderne og konkurransedyktig aksjelov, jubler NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Endringene regjeringen nå legger fram vil spare norske bedrifter for 500 millioner kroner, viser beregninger fra NHO.

Norge sjette best i verden
Allerede før endringene av aksjeloven er Norge det sjette beste landet i verden å drive næringsvirksomhet. I oktober i fjor offentliggjorde Dagens Næringsliv den internasjonale rangeringen som viste at det kun var Singapore, Hong Kong, New Zealand, USA og Danmark har bedre regelverk for næringslivet enn det Norge har.

Nå blir regelverket enda bedre.

– Gladnyheten for gründere er at de neste år kan starte aksjeselskaper elektronisk, og uten å engasjere revisor, sier Kristin Skogen Lund i NHO. Det blir også slutt på at selskaper må ha varamedlemmer til styret, og hele 150 000 aksjeselskaper kan dermed løse varamedlemmer fra vervene om de ønsker det.

– Nye regler om utbytte gjør at kapitalen i aksjeselskapene lettere kan flyttes til annen, innovativ virksomhet, sier Kristin Skogen Lund, som peker på at kreditorenes rettigheter fortsatt er sikret.

Enklere og tryggere å skape arbeidsplasser
For en tid siden bortfalt kravet om at alle AS skal ha revisor. Men fortsatt må alle AS ha en revisor til å bekrefte åpningsbalansen ved stiftelse, noe som mange syns er noe plunder og heft.

Snart forsvinner dette kravet også.

Forslagene regjeringen la fram fredag 5. april 2013 om endringer i Aksjeloven går nettopp på dette. En av forenklingene er at kravet om revisorbekreftet åpningsbalanse bortfaller. Dermed kan AS om kort tid etableres elektronisk.

Andre forenklinger som foreslås er å fjerne det pålagte varamedlemmet i selskap med færre enn tre styremedlemmer, det foreslås å kunne gjennomføre generalforsamling på telefon eller epost hvis alle aksjonærene er enige om dette, det foreslås forenklinger i kravene til selskapsvedtekter – og ikke minst foreslås det at generalforsamlingen skal kunne overlate utbyttebeslutninger til styret, og at styret kan beslutte utbytte når det er hensiktsmessig for selskapet.

Altså f.eks kvartalsvise utbytter eller utbytter når styret finner ut at det er bra med et utbytte.

Med andre ord kraftige forenklinger for særlig småbedrifter og «enpersons-AS».

Du kan lese mer om de foreslåtte forenklingene på regjeringens egen nettside for forenklingspolitikken.

Mål om forenkling for 10 milliarder kroner
Regjeringen har voldsomme ambisjoner. Hele 10 milliarder kroner i sparte kostnader for norske bedrifter er målet for regjeringens forenklingspolitikk. Hittil er det gjennomført 19 tiltak samt besluttet å gjennomføre 22 tiltak. I 2015 vil alle de nevnte tiltakene være gjennomført og utgjøre en årlig besparelse for næringslivet på nærmere 5 milliarder kroner.

Regjeringen er dermed snart halvveis til målet.

I tillegg vil gjennomføringen av disse tiltakene gi muligheter for milliardbesparelser i forvaltningen. Dermed går kostnadene innenfor offentlig administrasjon ned, og ansatte som tidligere har arbeidet med oppgaver samfunnet ikek lenger har behov for å løse, kan frigjøres til annet arbeid som er langt mer nyttig og produktivt.

Sikrer norske arbeidsplasser og får flere ut i arbeid
Gjennom endringene og forenklingene som regjeringen nå driver fram, trygges økonomien i norske bedrifter. Dermed sikres også norske arbeidsplasser, og det legges grunnlag for nye jobber og økt sysselsetting.

Småbedrifter som nå er ulønnsomme kan bli lønnsomme, slik at flere gode idéer kan settes ut i livet. Bedrifter med svak lønnsomhet kan få styrket lønnomheten og bedrifter med arbeidstagere kan bli mer solide slik at arbeidsplassene blir tryggere.

Slik tar regjeringens forenklingspolitikk Norge videre, og legger grunnlaget for ny vekst og ny utvikling.

Forbereder 46 nye tiltak
Regjeringen har ambisjoner om å fortsette forenklingen for norske bedrifter. I dag arbeides det aktivt for å få besluttet om lag 46 nye tiltak før utløpet av 2013. Her kommer det en rekke større forenklinger av blant annet byggesaksprosess, enklere krav til mindre selskaper, videreføring av digitaliseringsarbeidet ved hjelp av Altinn og registrene i Brønnøysund.

Det er også satt i gang større forenklingsprosjekter som involverer skatteetaten,NAV, SSB og Altinn/BRREG , og det vil komme en revisjon av regnskapsloven. I tillegg arbeides det med andre langsiktige prosjekter som forenklet regnskaps- og skattebehandling samt en samordning av skatte- og avgiftsreglene. Gjennomføringen av disse prosjektene vil ta flere år.

Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter kan du lese i sin helhet her.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.