Ap-landsmøtet sier ja til konsekvensutredning

Ap-landsmøtet vil gå inn for å konsekvensutrede havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

VIL KONSEKVENSUTREDE: Arbeiderpartiets landsmøte vil si ja til konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Illustrasjonsbilde: Gullfaks-plattformen.

VIL KONSEKVENSUTREDE: Arbeiderpartiets landsmøte vil si ja til konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Illustrasjonsbilde: Gullfaks-plattformen.

Ap-landsmøtet vil gå inn for å konsekvensutrede havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Sosialdemokraten.no har i flere artikler tatt klart til orde for at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja bør konsekvensutredes – og at målet for denne utredningen må være å sette i gang utvinning av olje og gass.

Etter debattene om den politiske situasjonen og partiprogrammet, er det klart at tilhengerne av konsekvensutredning er i klart flertall i salen. Landsmøtet vil dermed etter alle solemerker gå inn for konsekvensutredning.

AUF vant applausen, men taper flertallet
I debatten har det i all hovedsak vært AUF som har ledet an i kampen mot konsekvensutredning. Både AUF-leder Eskil Pedersen, AUF-nestleder Åsmund Aukrust og flere andre AUF’ere har vært på talerstolen og argumentert mot konsekvensutredning.

Og mange av innleggene har vært retorisk gode, og har høstet stor applaus i salen.

Men andre landsmøtedelegater – fra lengst sør i landet til lengst nord – har mobilisert, og dominert debatten. Selv om flere av debattantene har uttrykt tvil om hvorvidt områdene faktisk bør åpnes, har de erkjent at en konsekvensutredning betyr mer kunnskap og dermed bedre basis for å senere kunne bestemme om områdene bør åpnes eller ikke.

Tynning Bjørnø: – Et vanskelig spørsmål

VIL KONSEKVENSUTREDE: Etter å ha veid for og imot, mener Christian Tynning Bjørnø at landsmøtet bør vedta konsekvensutredning.

Landsmøtedelegat Christian Tynning Bjørnø fra Telemark er blant dem som har uttrykt tvil i debatten. – På den ene siden tenker jeg på arbeidsplassene. På grepene Arbeiderpartiet tar for å sikre verdiskaping, arbeid og aktivitet i hele landet, sier Tynning Bjørnø.

– Så tenker jeg på Høgskolen i Telemark som konkurrerer med andre kompetansemiljøer i Norge om et forskningssenter knytta til oljeutvinning. Kompetansemiljøer som sammen er med på å bringe nye løsninger inn i en krevende tid – med fokus på miljø og klima. Kunnskap som er fleksibel, verdifull og i verdensklasse. Og sist men ikke minst tenker jeg på petroleumsressursene som har gjort vårt land og vår økonomi til det vi er i dag og det vi er stolte av. Kronene som hvert år går tilbake til fellesskapet – til våre framtidsløsninger, fortsetter han.

– På den andre siden tenker på de verdifulle naturressursene. At vi må være sikre, varsomme og vite hva vi gjør. På at dette ikke varer evig, sier Tynning Bjørnø.

Og han konkluderer med at konsekvensutredning er riktig nå. – Jeg er enig i at en konsekvensutredning er et naturlig neste steg. For meg er det en premiss for at vi skal få nok kunnskap. Men la oss ta det steg for steg. Konsekvensutredning nå og vedtak etterpå. Etter en bred partimessig behandling i neste landsmøte. Spørsmålet er for stort til noe annet, sier han.

Skjæran: – En seier for Arbeiderpartiet
Andre landsmøtedelegater lander på samme konklusjon, men uten samme grad av tvil. – Et ja til konsekvensutredning vil være en seier for kunnskap, en seier for Nord-Norge og en seier for Arbeiderpartiet, sier landsmøtedelegat Bjørnar Skjæran. Skjæran er leder i Nordland Ap og innstilt som nytt medlem av sentralstyret.

Eirin Sund fra Rogaland Arbeiderparti er like klar. – 40 års erfaring har vist oss at petroleumsressursene kan høstes på en forsvarlig måte, sier hun og oppfordrer landsmøtet til å si ja til konsekvensut4redning.

Delegater fra Agder til Finnmark har nærmest stått i kø for å fortelle landsmøtet om hvorfor konsekvensutredning er riktig nå. – Det norske oljeeventyret er ikke kun en suksess fordi vi har forvaltet ressursene slik at rikdommene er blitt fordelt på nåværende og kommende generasjoner. Heller ikke fordi den er blitt underlagt et strengt og nøye overvåket forvaltningsregime. Den er en suksess fordi den er blitt utformet under sosialdemokratisk styring og folkevalgt kontroll, sier Terje Næss fra Vest-Agder.

– Det norske oljeeventyret er fortellingen om en skrittvis og veloverveid utnyttelse av ressursene fra de første seismiske undersøkelsene til rikdommen blir fordelt eller blir satt på bok for kommende generasjoner, sier Næss og minnet om at det var miljøorganisasjonene som lanserte og krevde en fullstendig konsekvensutredning før et område skulle kunne åpnes.

Stoltenberg: – Skrittvis og kunnskapsbasert
Statsminister Jens Stoltenberg kom også inn på konsekvensutredning i sin oppsummering av debatten om den politiske situasjonen. – Jeg har hele veien vært tilhenger av en forsiktig, skrittvis og kunnskapsbasert tilnærming til oljeutvinning. Det gjelder i disse havområdene som i andre havområder. Det neste skrittet i en slik skrittvis tilnærming, er å åpne for konsekvensutredning nå, sier Stoltenberg.

Han understreket at å konsekvensutrede ikke er det samme som å åpne. – Jeg har vært energiminister når vi har konsekvensutredet uten å åpne. Deler av de områdene vi snakker om nå ble konsekvensutredet for mange år siden. Men vi åpnet ikke for utvinning, sier Stoltenberg.

Fra der Sosialdemokraten.no sitter i landsmøtesalen, er konklusjonen klar.

Ap-landsmøtet sier ja til konsekvensutredning når spørsmålet tas opp til votering.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.