Tyske gasslagre snart fulle – godt nytt for strømprisen også i Norge

Tross lav gassleveranse fra Russland, fyller Tysklands gasslagre seg i rekordfart.

FYLLES RASKT: Tysklands gasslagre er i ferd med å fylles langt raskere enn planlagt, til tross for kutt i leveransene fra Russland. Foto: Wikimedia (CC BY 2.0)

Lav energibruk og lav produksjon fra gass gjør at Tysklands gasslagre nå fyller seg i rekordtempo. Det er gode nyheter for strømprisen – og for forsyningssikkerheten i vinter, også i Norge.

Nye tall fra den tyske regjeringen, viser at de tyske tiltakene for å fylle gasslagrene er effektive. Faktisk enda mer effektive enn forventet.

Etter at Russland har redusert sine leveranser av gass til Tyskland med 80 %, har mange fryktet at Tyskland ikke vil være i stand til å produsere nok elektrisitet gjennom vinteren. Dette har ført til prispress på strømprisen i hele Europa, og har også gjort at tyskerne har innført en rekke restriksjoner på energibruken nå – for å unngå strømrasjonering og strømutkoblinger i vinter.

Over 80 % fulle

Tiltakene viser seg å ha vært svært effektive. – Lagringsenhetene fylles opp raskere enn ventet, sier energiminister Robert Habeck til Der Spiegel.

Tyskland hadde en plan om å bruke minst mulig energi i sommer, for å heller magasinere gassen. Dermed har de innført tiltak som å skru av lys i offentlige bygninger og på bygningsfasader, skru av varmtvannet i kontorbygg og ved andre offentlige virksomheter, tømme fontener, unngå oppvarming av private svømmebasseng med gass, temperaturkontroll på kontorer og andre arbeidsplasser og en rekke andre tiltak. Målet har vært at lagrene skulle være 75 % fulle ved inngangen til september.

Men allerede nå kan myndighetene melde om at fyllingsgraden er 82,2 % ved inngangen til denne helga. Målet var å øke med ytterligere 10 prosentpoeng i løpet av september, slik at lagrene var 85 % fulle 1. oktober. Men nå kan tempoplanen framskyndes kraftig.

Med 100 % fylling vil Tyskland ha gass tilsvarende 256 TWh. Dette utgjør ca 25 % av landets totale årlige strømproduksjon. Landet har betydelig produksjon av strøm fra andre kilder enn gass, og med tilnærmet fulle gasslagre før vinteren setter inn er det gode nyheter for såvel strømpriser i Tyskland som i resten av Europa, deriblant Norge.

Kan sende strømprisen ned

Tyskland er en storprodusent av strøm, og den årlige produksjonen overstiger normalt forbruket slik at landet er nettoeksportør av strøm. I første halvår 2022 har Tyskland hatt nettoeksport av strøm på 15,4 TWh, det dobbelte av Norges nettoeksport i samme periode.

Frykten for at tyskerne ikke skulle klare å produsere nok til sitt eget behov – og slett ikke til å forsyne naboland som Frankrike eller Østerrike (som begge sliter tungt med manglende produksjon i år) – har bidratt til å sende de europeiske strømprisene opp.

Nå kan det motsatte skje. Dersom det blir sikkerhet for at Tysklands strømproduksjon forblir sterk og intakt i vinter, vil det trolig virke dempende på strømprisen – også i Norge.

Norsk gass har bidratt positivt

Hittil i august har kun 9 % av det tyske strømforbruket kommet fra russisk gass. Dette skyldes delvis at tyskerne har klart å dempe strømforbruket for å fylle gasslagerne, men også at andre energikilder og andre gassleverandører har levert mer for å fylle bortfallet av russisk gass.

Norsk eksport av gass til kontinentet, og særlig til Tyskland, går nå for fullt. Også Nederland leverer mer gass til Tyskland enn de gjorde da Russland leverte for fullt, og eksporten av gass fra Nederland til Tyskland er tredoblet hittil i år.

Illustrasjonsbilde: Wikimedia (CC BY 2.0)

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.