Kriminaliteten stuper: – Vår politikk er en suksess

Rykende ferske tall viser at kriminaliteten i Norge stuper. Boliginnbrudd er ned med 9 prosent sammenlignet med i fjor, og dermed ned med nesten 90 % siden 2009! Og ungdomskriminaliteten har falt med 25 % siden forrige gang landet hadde borgerlig regjering. - Vår politikk er en suksess, sier tidligere justisminister Knut Storberget til Sosialdemokraten.no.

KRIMINALITETEN STUPER: Nye tall viser at kriminaliteten i Norge stuper. - Politikken vår er en suksess, slår tidligere justisminister Knut Storberget fast.

KRIMINALITETEN STUPER: Nye tall viser at kriminaliteten i Norge stuper. - Politikken vår er en suksess, slår tidligere justisminister Knut Storberget fast.

Rykende ferske tall viser at kriminaliteten i Norge stuper. Boliginnbrudd er ned med 9 prosent sammenlignet med i fjor, og dermed ned med nesten 90 % siden 2009! Og ungdomskriminaliteten har falt med 25 % siden forrige gang landet hadde borgerlig regjering. – Vår politikk er en suksess, sier tidligere justisminister Knut Storberget til Sosialdemokraten.no.

I tillegg til kriminalitetsnedgangen, er soningskøene i Norge i praksis helt borte. Da velgerne kastet de borgerlige ut av regjeringskontorene i 2005, etterlot de blå seg Vest-Europas lengste soningskøer.

– Viser at vår politikk er en suksess
Det er nye tall fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Nova) som viser at ungdomskriminaliteten stuper. Samtidig legger Finans Norge i dag fram tall som viser en kraftig nedgang i boliginnbrudd det siste året. Nedgangen kommer på toppen av den kraftige reduksjonen som har vært fra 2009 og fram til begynnelsen av 2013.

– Dette viser at vår politikk virker, og er en suksess. Bekjempelse av ungdomskriminalitet og omreisende innbruddsbander har vært blant våre satsingsområder. Nå kommer resultatene, sier tidligere justisminister Knut Storberget.

Under hans tid som justisminister ble bl.a. prosjektet Grenseløs utviklet, der regjeringen stilte med midler for å få politidistriktene i Norge til å samarbeide bedre og jobbe på nye og mer effektive måter med kriminalitetsbekjempelse. – Dette har gitt voldsomt gode resultater. Se bare på Oslo. For få år siden var det nesten umulig å åpne en avis uten å lese om innbruddsbølgen som herjet byen. Nå er dette borte. Rett og slett som et resultat av målrettet arbeid fra politi og politikere, slår Storberget fast.

Norge har dermed en nedgang i boliginnbrudd på nesten 90 % fra 2009 til 2013. Sosialdemokraten.no har skrevet mer om dette i en artikkel før sommeren.

– Forebygging virker
De rødgrønne skiller seg fra de borgerlige ved å blant annet tenke mer helhetlig i kriminalpolitikken. Der de borgerlige først og fremst roper på mer politi og strengere straff, jobber de rødgrønne på bredere samfunnsarenaer.

FOREBYGGING VIRKER: Tidligere justisminister Knut Storberget er blant dem som har ivret aller mest for forebygging og alternative straffereaksjoner som middel til å bekjempe ungdomskriminalitet. - Tallenes tale er klar. Forebygging virker. Vår politikk er en suksess, sier Storberget til Sosialdemokraten.no.

– Forebygging virker. Når ungdomskriminaliteten faller såpass kraftig som den gjør, er det en klar indikator på at vi tenker riktig. Ved å gjøre noen endringer innenfor strafferettspleien, oppnår vi stor framgang. Og særlig gjelder dette overfor ungdom. Det er ikke alltid at strengest mulig straff er det som skal til for å bekjempe kriminalitet blant unge. Alternative straffereaksjoner, forebygging, det å tilby meningsfylte aktiviteter og relevant utdanning – alt dette bidrar til å få ned kriminaliteten, sier Knut Storberget til Sosialdemokraten.no som kommentar på at ungdomskriminaliteten har falt med 25 % på ti år.

Han frykter konsekvensene for kriminalpolitikken dersom det blir regjeringsskifte i høst. – Når man ser utviklingen som har skjedd under rødgrønt styre, så er det nesten så man ikke kan tro det. Soningskøene er i praksis helt borte. Ungdomsledigheten faller, og problemene med omreisende innbruddsbander er redusert til en brøkdel av hva de var, fastslår Storberget, som passer på å rose politiet for jobben de har gjort. – Politiet har jobbet godt, grundig og nytenkende. Sammen med innsatsen fra politisk ledelse har dette gitt voldsomme resultater, mener han.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.