Ap-styrt by med solid boligsuksess

I Ap-styrte Sandnes vokser befolkningstallet raskere enn i noen annen norsk by. Samtidig bygges det flere boliger enn befolkningsveksten krever - til en pris lavere enn de aller fleste steder i landet. Den såkalte "Sandnes-modellen" gjør at byens innbyggere får like gode boliger som innbyggerne i andre byer, bare billigere.

BOLIGSUKSESS: Ap-ordfører Stanley Wirak i Sandnes kan glede seg over at Sandnes-modellen for boligbygging har stor suksess, og gir både mange og rimelige boliger til byens hurtig voksende befolkning. (bildet er lånt fra en artikkel Nettavisen- http://www.nettavisen.no/nyheter/article3324719.ece )

BOLIGSUKSESS: Ap-ordfører Stanley Wirak i Sandnes kan glede seg over at Sandnes-modellen for boligbygging har stor suksess, og gir både mange og rimelige boliger til byens hurtig voksende befolkning. (bildet er lånt fra en artikkel Nettavisen- http://www.nettavisen.no/nyheter/article3324719.ece )

I Ap-styrte Sandnes vokser befolkningstallet raskere enn i noen annen norsk by. Samtidig bygges det flere boliger enn befolkningsveksten krever – til en pris lavere enn de aller fleste steder i landet. Den såkalte «Sandnes-modellen» gjør at byens innbyggere får like gode boliger som innbyggerne i andre byer, bare billigere.

Med en befolkningsvekst på 3,3 prosent er Sandnes Norges hurtigst voksende kommune. I andre vekstkommuner er befolkningsvekst det samme som høye tomtepriser, trøbbel for unge etablerere og galopperende boligpriser. Men ikke i Sandnes.

I den Ap-styrte kommunen har fellesskapet tatt kontrollen, og sørget for en balansert utvikling i boligmarkedet til glede for byens innbyggere.

Sperrer for spekulantene
Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) forteller til Dagens Næringsliv hva Sandnes har gjort for å lykke med boligpolitikken. – Det er flere grunner til at boligene er vesentlig billigere enn tilsvarende boliger i det uregulerte boligmarkedet. De to viktigste er at kommunen holder tomteprisene nede, samt gir byggeoppdragene til de som klarer å tilby den billigste sluttprisen til brukerne, forklarer Ap-ordføreren.

– Dermed forsvinner den superprofitten utbyggerne ellers kan ta når de kjøper tomten på det åpne markedet. Vår modell gjør det også mulig for mindre utbyggere å konkurrere – i det åpne markedet er de store utbyggerne ikke langt unna en monopolsituasjon, sier ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (Ap).

Sparer opp mot en million kroner
Ordføreren anslår selv at kjøperne av denne type boliger typisk sparer mellom 500.000 og 900.000 kroner.

Blant vilkårene kjøperne må godta er at de ikke kan selge boligen videre de første tre årene, og at de ikke kan leie den ut. Kjøperne kan heller ikke eie tomt eller enebolig fra før.

– Hensikten er å gi unge tilgang på billigere boliger, men vi ønsker ikke ren spekulasjon. Dersom noen skulle flytte på grunn av jobbskifte eller lignende, kan man likevel søke om dispensasjon fra vilkårene, understreker Wirak.

Sandnes-modellen virker
Den  spesielle Sandnes-modellen gjør at det ikke er markedets frie spill som avgjør hvem som får bolig og hva en bolig skal koste. Dette skjer derimot i et samspill mellom kommunen, private utbyggere og boligkjøpere.

I korte trekk fungerer modellen slik:

a) Det kommunalt eide selskapet Sandnes Tomteselskap eier eller kjøper opp tomter.

b) Kommunen velger ut et område de ønsker boliger på og definerer kriterier for hvordan boligene skal se ut. For eksempel størrelse, standard, blokk eller rekkehus.

c) Utbyggere blir invitert til å melde sin interesse for utbygging av det nye feltet. Tre av utbyggerne som melder sin interesse blir invitert til å komme med anbud. Den som vinner konkurransen får kjøpe tomten til en noe rimeligere pris enn markedspris.

d) Folk inviteres deretter til å melde sin interesse for de nye boligene som kommer. Melder det seg flere enn antall boliger, blir det loddtrekning.

e) Prisen på boligene blir betydelig lavere både på grunn av rimeligere tomt og anbudskonkurransen mellom utbyggerne som må kutte marginer for å vinne.

f) For å kunne kjøpe bolig, må boligkjøperen godta flere konkrete vilkår. Blant annet at kan de ikke leie ut boligen eller selge den videre i det åpne markedet de første tre årene.

Sandnes snart større enn Tromsø
Sandnes har som mål om at modellen skal ligge til grunn for hele 40 prosent av boligmarkedet i Sandes på sikt. Sandnes-modellen er dermed svært sentral i den utviklingen og veksten byen nå opplever. I skrivende stund er Sandnes bare noen hundre innbyggere mindre enn Tromsø, og i løpet av året vil Sandnes passere Tromsø med god margin.

– I Sandnes Øst skal vi bygge en helt ny by, med 10.000 boliger, forteller ordføreren.

Det prosjektet er så stort at kommunen her går sammen med det private næringslivet om utbygging av normalt offentlige oppgaver som vann, vei og kloakk.

Sandnes bygger mer enn behovet
Mange andre byer i Norge sliter med å raskt nok bygge nye boliger til å dekke behovet befolkningsveksten utløser. Men i Sandnes bygger de nå nok – med solid margin.

– I fjor ble det bygget 960 nye boliger, mens behovet for å dekke befolkningsveksten er anslått til 7-800 i året, opplyser Ap-ordfører Wirak.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.