boligpolitikk

I Ap-styrte Sandnes vokser befolkningstallet raskere enn i noen annen norsk by. Samtidig bygges det flere boliger enn befolkningsveksten krever – til en pris lavere enn de aller fleste steder i landet. Den såkalte «Sandnes-modellen» gjør at byens innbyggere får like gode boliger som innbyggerne i andre byer, bare billigere.

Oslo Arbeiderparti ber Arbeiderpartiet om å sørge for et kraftig taktskiffte i boligpolitikken. – Bygg mer, bygg høyere, bygg tettere. Og bygg NÆR kollektivknutepunkt, sier Oslo Arbeiderpartis nestleder Grete Haugdal. Oslo Arbeiderparti foreslår at Ap-landsmøtet skal vedta en statlig låneordning som skal hjelpe kommunene med å gjøre strategiske tomtekjøp.

Høyres boligpolitikk knuses av nye SSB-tall som er offentliggjort denne uka. – Høyres boligpolitikk fremstår som tom retorikk og regelrett bløff i møte med virkeligheten, skriver vi i dag. I stedet for Høyres passive skattekutt til de rikeste i samfunnet, er det Arbeiderpartiets aktive handlingslinje som sørger for vekst i boligbyggingen.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.