Økonomer advarer: – Dyrere boliger og økt press i boligmarkedet med en blå regjering

Nå rykker noen av landets ledende økonomer ut og advarer mot konsekvensene av et regjeringsskifte i september. Økt press i boligmarkedet og høyere priser venter oss med en blå regjering, konkluderer de. Og verst vil det bli for unge mennesker som skal kjøpe sin første bolig.

BLÅ = DYRERE: En regjering med Høyre og Frp vil gi dyrere boliger, mener flere av Norges fremste økonomer.

BLÅ = DYRERE: En regjering med Høyre og Frp vil gi dyrere boliger, mener flere av Norges fremste økonomer.

Nå rykker noen av landets ledende økonomer ut og advarer mot konsekvensene av et regjeringsskifte i september. Økt press i boligmarkedet og høyere priser venter oss med en blå regjering, konkluderer de. Og verst vil det bli for unge mennesker som skal kjøpe sin første bolig.

Det er økonomer fra Nordea, BI, Universitet for miljø- og biovitenskap og Universitetet i Oslo som har vurdert konsekvensene av en blå regjering og en blå politikk på boligmarkedet.

– Økt prispress
Økonomiprofessor Steinar Holden sier til NRK at høyrepartienes politikk vil føre til økt etterspørsel etter bolig. – Dette vil nok være med på å dra opp prisnivået på boliger enda mer, sier Holden.

– Det vil føre til økt press i boligmarkedet?

– Ja, det vil det nok, mener professoren.

Økonomene mener boligbygging og noen av de andre tiltakene opposisjonen har på lur kan balansere prispresset noe. Men hovedkonklusjonen står ved lag:

– Vi er nok mange som synes at det er problematisk å se de unge som sliter med å komme inn på boligmarkedet, vedgår Holden.

– Ikke god boligpolitikk
– Tiltak som vil kunne gi høyere boligpriser, svekke norske banker, sette folk i en sårbar gjeldssituasjon og øke presset i boligmarkedet er ikke god boligpolitikk, sier Arbeiderpartiets stortingspolitiker Håkon Haugli på sin Facebook-profil i dag. Han har tidligere lansert ti bud for å få byområdene ut av boligkrisen.

I stedet for å bruke skatte- og avgiftssystemet slik høyresida tar til orde for, vil Haugli og Ap at det føres en langt mer aktiv boligpolitikk i pressområder og de større byene. – Bygg tettere i byene, men fortett klokt. Tenk by utover kommunegrensene, særlig i Oslo-området. Bygg litt høyere der det er fornuftig, og fyll hullene i «glisne tanngarder» i bybildet. Tenk grønt, skjerm parker grønne lunger og kolonihager. Vi må utvikle byene slik at folk kan velge å gå, sykle eller ta toget, heter det fra Haugli og Ap som motsvar til høyresidas passive skattekuttlinje.

Norsk boligskatt er blant de laveste i den vestlige verden
Skattekuttlinja til høyresida samsvarer dårlig med de faktiske forhold. Norge har allerede et skattenivå på bolig som er svært lavt i internasjonal målestokk. I årene 2007-2010 utgjorde inntekter fra skatt på eiendom i Norge 1,2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP), ifølge OECD.

I Storbritannia er boligskattinntektene over tre ganger så høye og utgjør 4,3 prosent av BNP.

LAV BOLIGSKATT: Norsk boligskatt er svært lav sammenlignet med andre OECD-land. Faksimile: Aftenposten.no

– Norske boliger er veldig lavt skattet, noe som fører til at eiendom blir et spekulasjonsobjekt. Det driver prisene kunstig høyt og gjør det vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet. I tillegg ender altfor mye av sparepengene våre opp i eiendomsinvesteringer, sier Ola H. Grytten, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole.

Ytterligere skattekutt vil dermed føre til en forsterkning av den effekten vi allerede ser i boligmarkedet.

I OECD er det kun fire vestlige land som har lavere boligskatt enn Norge (se figur).

Konklusjonen må være at Høyre og Frp har politikk for dyrere boliger. Arbeiderpartiet har politikk for flere boliger.

 

Postet av
Bjørn Jarle Røberg-Larsen – www.twitter.com/BjornJarle
Få varsling om nyheter fra Sosialdemokraten.no

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.