Frp bekrefter: Milliardærer vil slippe skatt med Høyres økonomiske politikk

Arbeiderpartiet har lenge advart mot at fjerning av formuesskatten vil gjøre at noen av Norges aller rikeste overhodet ikke vil betale skatt. Høyre har svart med å beskylde Arbeiderpartiet for svartmaling og skremsler. Nå rykker Høyres potensielle regjeringspartner ut og gir full støtte til Arbeiderpartiet. - Med Høyres nye løsning får Norge flere rike nullskattytere, sier Frps nestleder Ketil Solvik-Olsen.

KRANGLER OM FORMUESSKATT: Høyre har avvist at rike mennesker kan ende opp som nullskatteytere med partiets opplegg for formuesskatten. Nå møter de motbør - fra det partiet som de skal samarbeide tettest med i regjering dersom de vinner valget i september.

KRANGLER OM FORMUESSKATT: Høyre har avvist at rike mennesker kan ende opp som nullskatteytere med partiets opplegg for formuesskatten. Nå møter de motbør - fra det partiet som de skal samarbeide tettest med i regjering dersom de vinner valget i september.

Arbeiderpartiet har lenge advart mot at Høyres forslag til omlegging av formuesskatten vil gjøre at noen av Norges aller rikeste overhodet ikke vil betale skatt. Høyre har svart med å beskylde Arbeiderpartiet for svartmaling og skremsler. Nå rykker Høyres potensielle regjeringspartner ut og gir full støtte til Arbeiderpartiet. – Med Høyres nye løsning får Norge flere rike nullskattytere, sier Frps nestleder Ketil Solvik-Olsen.

Høyres påstander om skremsler og svartmaling fremstår mer om mer som tom retorikk fullstendig uten reelt innhold. Arbeiderpartiet har lenge advart mot at Høyres ønske om å endre og redusere formuesskatten vil gjøre at noen av de aller rikeste i samfunnet overhodet ikke betaler skatt.

– Høyre gir store lettelser til de aller rikeste
Frps nestleder gir nå Arbeiderpartiet rett i partiets kritikk av Høyres usosiale skatteforslag. – Med Høyres nye løsning får Norge flere rike nullskattytere, hevder Solvik-Olsen i et intervju med Klassekampen i dag. Med «Høyres nye forslag» sikter han til forslaget Høyre kom med tidligere i år; heve bunnfradraget til 25 millioner og halvere satsen fra dagens 1,1 prosent.

Men selv med Høyres nye løsning får Norge flere rike nullskattytere, sier Frp-nestlederen. Og gir dermed Arbeiderpartiet rett i «skremslene og svartmalingen».

Avslører enda et politisk problemområde
Frp-nestlederen avslører med sin kritikk enda et politisk problemområde for partiene på høyresida. Fra før av er det svært vanskelig å finne noe som helst som de fire partiene kan stå sammen om, og nå ryker altså de to største partiene blant de blå i tottene på hverandre på enda et sentralt politisk område.

–  Erna Solbergs forslag gir langt større letter til de rikeste enn Frp er villige til, slår Solvik-Olsen fast. Han mener at dete r de aller rikeste i Norge som har mest å tjene på Høyres politikk. – Vi kutter alt i bunn, mens Høyre jekker ned prosentsatsen og gir store letter til de aller rikeste. Da er det ikke rart det blir reaksjoner, sier han.

Det er dermed duket for enda mer politisk kaos på høyresida, og velgerne må nærmest ta på deg bind for øynene og putte fingerne i ørene når de går for å stemme. Det er 100 % usikkert hva slags politikk partiene Høyre, Venstre, Frp og Krf vil føre i en eventuell felles regjering etter valget i september.

Velferden i kommunene taper på redusert formuesskatt
Skoler, barnehager, kommunale veier, sykehjem og hjemmebaserte omsorgstjenester er noen av oppgavene is amfunnet som vil tjene mest på at formuesskatten beholdes – og tape mest på at den reduseres eller fjernes.

Det er nemlig slik at omlag 9,1 milliarder kroner går til kommunene (formueskattesatsen er 1,1 % flatt – av dette går 0,7 % til kommunene og 0,4 % til staten), og dermed til velferd og fellesoppgaver for barn, unge, eldre og pleietrengende.

Oslo kommune alene vil miste 1,8 milliarder kroner i inntekter hvis formuesskatten fjernes.

Høyres politikk kan dermed gi oss flere rikinger som ikke betaler skatt – og færre sykehjemsplasser.

Rødgrønn politikk gjør at færre betaler formuesskatt
Under dagens regjering har formuesskatten blitt lagt om relativt betydelig.

Den norske formuesskatten sikrer nå at alle lag av befolkningen bidrar til felleskassen, og den er et viktig fordelingspolitisk redskap. Rundt 60 pst av formuesskatten betales av den ene prosenten med størst formue i Norge (kilde: Finansdepartementets anslag for 2011). Det er god fordelingspolitikk. I en velferdsstat som vår må alle yte etter evne. Formuesskatten bidrar til nettopp det.

Da Per-Kristian Foss gikk av som Høyres finansminister etter valgnederlaget i 2005, var det i overkant av 1,1 millioner mennesker som betalte formuesskatt i Norge. Under den rødgrønne regjeringen har formuesskatten blitt fjernet for vanlige folk med vanlige formuer. I dag er det kun 620.000 som betaler denne skatten.

Og hos disse 620.000 er skatten på under 10.000 kroner i året for 420.000 av dem. Snittet for disse var på kun 3.500 kroner i fjor.

Men av den samlede formuesskatten vi betalte i 2010 på 11,7 milliarder kroner var det en liten gruppe på 814 personer som stod for hver fjerde krone. De 814 personene er de som betalte mer enn én million kroner i formuesskatt. De betalte i snitt 3,47 millioner kroner.

Det er disse som vil tjene på Høyres økonomiske politikk.

Og ikke overraskende finner vi mange av dem igjen når vi går gjennom listene over privatpersoner som har gitt økonomiske bidrag til Høyres valgkamp.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.