Regjeringen med kraftig drahjelp til norsk trenæring

Regjeringen kommer med nye politiske tiltak, som sikrer arbeidsplasser i norsk trenæring og treforedlingsindustri. Konkurransekraften styrkes, sysselsettingsevnen forbedres og lønnsomheten øker. De nye tiltakene er en direkte oppfølging av krav som Arbeiderpartiets regionpolitikere i Innlandet har fremmet.

STYRKER TRE- OG SKOGINDUSTRIEN: Regjeringen leverer en kraftig styrking av sysselsettingsevnen, konkurransekraften og

STYRKER TRE- OG SKOGINDUSTRIEN: Regjeringen leverer en kraftig styrking av sysselsettingsevnen, konkurransekraften og lønnsomheten i norsk tre- og skogindustri. Det siste året har det kommet tiltak verdt hundrevis av millioner kroner. Når regjeringen nå straksinnfører nye regler for maksimallengde på vogntog, styrkes næringen med hele 150 millioner kroner i året.

Regjeringen kommer med nye politiske tiltak, som sikrer arbeidsplasser i norsk trenæring og treforedlingsindustri. Konkurransekraften styrkes, sysselsettingsevnen forbedres og lønnsomheten øker. De nye tiltakene er en direkte oppfølging av krav som Arbeiderpartiets regionpolitikere i Innlandet har fremmet.

Norsk tre- og skognæring har slitt i motbakke, men får nå kraftig drahjelp fra regjeringen.

– Vil spare 150 millioner hvert år
I februar i år slo tømmergiganten Moelven fast at aktørene i bransjen vil spare 150 millioner kroner hvert år hvis myndighetene åpner for lengre vogntog. Det de ønsket seg var en økning av maksimal tillatt lengde fra 22 meter til 24 meter. Samtidig tillates inntil 56 tonn som maksimalvekt for vogntogene.

Og bare halvannen måned etterpå innfører regjeringen dette tiltaket. Og det innføres med umiddelbar virkning.

Dermed kan flere aktører puste lettet ut, og ikke minst kan vi konstatere at utsatte arbeidsplasser i denne industrien nå ikke lenger er like utsatt.

For se bare her:

* Rapporten fra Moelven viser at hele 13 % av transportkostnadene vil kuttes nå som endringen trer i kraft.

* Moelven alene vil spare 44 millioner kroner i året. Dette vil styrke selskapets økonomi, og dermed bidra til å trygge arbeidsplasser, styrke selskapets økonomiske fundament og legge grunnlaget for nye satsinger og ny vekst.

* I Norske Skog-konsernet går hele 20 % av salgsprisen på selskapets produkter med til å betale transport. — Først er det lang transport på tømmeret fram til fabrikkene, så er det lang transport for å få ferdigproduktene fram til markedet, sa Norske Skogs logistikksjef Even Gulli til Skogeierforbundets hjemme­sider i januar. Nå gjennomfører regjeringen nøyaktig de endringene konsernet har ønsket seg.

Flere tiltak styrker lønnsomheten, konkurransekraften og sysselsettingsevnen
Endringen av bestemmelsene for maksimal vekt og maksimal vogntoglengde er bare det hittil siste i en lang rekke av tiltak som regjeringen har iverksatt og som styrker norsk tre- og skogindustris lønnsomhet, konkurransekraft og sysselsettingsevne.

For under et år siden kom regjeringen med et annet tiltak som fikk jubelropene til å runge i norsk skognæring, og næringspolitisk sjef Jarle Holberg i Allskog sa det slik da klimameldingen ble lagt fram: – Dette kan føre til et kjempeløft for skognæringa. Vi har fått skogtiltak som er positive i klimasammenheng og positive for verdiskapinga i skognæringa.

Og da regjeringen la fram sin tiltakspakke for skognæringa i mai i fjor, roste Skogeierforbundet tiltakene opp i skyene.

Forestia sparer 15 millioner
Skog- og trenæringen har betydd mye for norsk verdiskapning og norske arbeidsplasser. Ikke kun som en råvarekilde for eksport, men også som et grunnlag for foredling og for norsk industri. En av de store aktørene innenfor norsk treforedlingsindustri er sponplateprodusenten Forestia på Braskereidfoss i Hedmark. Her ruller så mye som 100 trailere gjennom fabrikkportene HVER DAG, og bedriften omsetter for over 650 millioner kroner i året og sysselsetter omlag 250 årsverk.

– Større vogntog på 24 meter og vekt på 60 tonn kan redusere Forestias transportutgifter med 15 millioner, sa Forestia selv i midten av mars i år.

Gjennomslag for Ap-politikere fra Innlandet
Regjeringens nye regler for vogntog er helt i tråd med kravene som framtredende Ap-politikere fra skogfylkene Oppland og Hedmark har fremmet overfor regjeringen. For noen måneder siden ba fylkesrådet i Hedmark om at norsk tømmernæring måtte få tilsvarende rammebetingelser for transport som det svensk tømmernæring har, og i mars i år ba fylkesordfører Gro Lundby i Oppland om tiltak for å sikre og videreutvikle norsk skog- og treindustri.

Nå får de den politikken de har bedt om. Dermed legges grunnlaget for å sikre sysselsetting og verdiskapning i Innlandet, og utgangspunktet er også bra for å skape ny vekst og utvikling med utgangspunkt i skog- og treindustrien.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.