Høyre-topp i bompengeskandale

Høyres stortingsrepresentant Øyvind Halleraker er høyaktuell til å bli samferdselsminister i en eventuell blå regjering etter valget. Nå rulles det opp en skandale rundt driften av en rekke bompengeselskaper der både Halleraker og en rekke andre fremtredende Høyre-politikere er dypt involvert. Halleraker selv hevder at han har oppdrag utelukkende av idealistiske årsaker og at det er helt problemfritt for ham å havne i både dobbeltroller og trippelroller der politiske verv sauses sammen med næringsinteresser og styreverv i private bompengeselskaper.

IDEALISTISK ROLLEBLANDING: Høyre-topp Øyvind Halleraker hjalp sin kones firma med å vinne anbud for bompengeselskap. - Jeg driver med idealistisk arbeid, sier Halleraker selv. Den erfarne Høyre-politikeren avviser at sammenblandingen av politikk og næringsinteresser er noe problem.

IDEALISTISK ROLLEBLANDING: Høyre-topp Øyvind Halleraker hjalp sin kones firma med å vinne anbud for bompengeselskap. - Jeg driver med idealistisk arbeid, sier Halleraker selv. Den erfarne Høyre-politikeren avviser at sammenblandingen av politikk og næringsinteresser er noe problem.

Høyres stortingsrepresentant Øyvind Halleraker er høyaktuell til å bli samferdselsminister i en eventuell blå regjering etter valget. Nå rulles det opp en skandale rundt driften av en rekke bompengeselskaper der både Halleraker og en rekke andre fremtredende Høyre-politikere er dypt involvert. Halleraker selv hevder at han har oppdrag utelukkende av idealistiske årsaker og at det er helt problemfritt for ham å havne i både dobbeltroller og trippelroller der politiske verv sauses sammen med næringsinteresser og styreverv i private bompengeselskaper.

Det er Bergensavisen (BA) som ruller opp skandalen denne helga. Både på nett og i papiravisa dokumenterer BA grundig hvordan en rekke fremtredende Høyre-folk i Hordaland utnevner hverandre til viktige verv i private bomselskaper, og selv håver inn gode fortjenester på «OPS-løsninger» i samferdselssektoren.

Høyre er varme tilhengere av OPS (Offentlig-Privat Samarbeid) i samferdselspolitkken.

Sentralt i skandalen er Høyre-topp og stortingspolitiker Øyvind Halleraker. Han er aktuell som Høyres kandidat til å bli samferdselsminister etter valget i september.

– Er en idealist
Overfor BA hevder Halleraker selv at han kun driver med dette av idealistiske årsaker. – Jeg hjelper veldig mange, jeg. Mange vil ha råd for hvordan man får prosjekter raskere frem. Bompengeselskaper lever i forskjellige faser, her dreier det seg gjerne om å få kartlagt ting som ikke ligger fremst i køen hos veimyndighetene, som jeg kan en del om og som jeg gjerne gir råd om, sier Halleraker.

Det som er Hallerakers problem i denne sammenheng, er at en av dem som skuffer inn millionbeløp på Hallerakers idealisme – er firmaet Via Futura. Firmaet drives av Hallerakers egen kone, Ingrid Urheim Halleraker.

Gjennom firmaet har hun kunder som Norvegfinans, Ryfast AS, Bømlo Vegselskap AS, Rogfast AS, Fastlandsambandet Halsnøy AS, Gjesdal Bompengeselskap AS og Arnatunnelen AS.

Og Halleraker har selv hjulpet sin kones firma i å vinne anbud rettet mot bompengeselskapene – der hans egne partifeller og slektninger sitter som styremedlemmer og styreledere.

Høyre-toppen avviser at det er noe problem at han som stortingspolitiker opptrer på en måte som gjør at hans kones selskap skaffer seg millioninntekter. – De har en fordel av at jeg gjør en jobb for dem, men det vedkommer ikke meg. Jeg er en idealist, sier Halleraker.

Halleraker mener heller ikke at han vil være inhabil hvis han skal stemme over saker der hans kones selskap har direkte økonomiske interesser i utfallet. – Som stortingsrepresentant er man ikke inhabil i det øvrige samfunnslivet, sier Halleraker.

– Helt normalt
– Å være rådgiver og hjelper for folk, det er helt normalt i arbeidet som stortingsrepresentant, mener Høyre-toppen.

Og ser man på hvem som sitter i sentrale verv i de totalt 13 ulike bompengeselskapene i Hordaland, tyder mye på at det er mange i Hallerakers omgangskrets som mener at dette er helt normalt. For her er det nesten like tett mellom Høyre-folkene som det er på gruppemøtene i Høyres stortingsgruppe!

Bergensavisen dokumenterer hvordan den ene Høyre-politikeren etter den andre innehar tunge og viktige verv i bompengeselskapene, og dermed tjener godt på bompengevirksomheten.

Høyre-politikere har over halvparten av samtlige bompengeverv
Av de totalt 58 vervene som er i bompengeselskapene, har Høyre plassert sine egne politikere i over halvparten av dem!

I tillegg innehas nesten samtlige styrelederverv av Høyres egne politikere.

Og Øyvind Hallerakers egen bror, Svein Kolbein Halleraker, har alene tre av disse vervene.

Svein Kolbein Halleraker er samboer med Liv Kari Eskeland, som er ordfører på Stord og leder i Hordaland Høyre. Hun har selv to verv i to ulike bompengeselskaper.

I styret for Via Futura sitter forøvrig også Høyres femtekandidat på stortingslisten i Hordaland, Sigurd Hille.

Og Via Futura får sine oppdrag fra de ulike bompengeselskapene, der Øyvind Hallerakers partifeller altså sitter med bukta og begge endene.

Høyre-mann Inge Reidar Kallevåg er f.eks. styreleder i Bømlo Vegselskap, som er en av oppdragsgiverne til firmaet Øyvind Hallerakers kone – og som Halleraker selv driver idealistisk arbeid for.

Lett å kjenne igjen Høyre
For dem som klarer å huske litt tilbake i tid, er det lett å kjenne igjen Halleraker-skandalen i hvordan Høyre ellers pleier å opptre når de får makt og innflytelse. «You scratch my back and I’ll scratch yours» ser ut til å være mer regel enn unntaket i partiet.

– Kristin Krohn Devold (H) utnevnte som kjent vennen Karlsvik som kontreadmiral, en utnevnelse som utløste kraftig rabalder da den ble kjent for offentligheten.

– Porteføljen til SND Invest ble jo i 2003 på supersalg (tror det var 0.6 mrd) av næringsminsteren Ansgar Gabrielsen (nå innen konsulentvirksomhet) fra Høyre. SND hadde ved utgangen av 2002 investert nesten 2 mrd i form av eierandeler i over 100 bedrifter som Tine, Domstein, Sjøvik, Biotech m.m. Dette ble kritisert av kontroll- og konstitusjonskomiteen da det ble kjent hva som hadde skjedd.

– Høyre utnevnte sine folk i bøtter og spann til selskaper, styrer og råd, og det i LANGT større grad enn hva de rødgrønne noengang har vært i nærheten av å gjøre. Den borgerlige regjeringen i 2001 – 2005 var i det hele tatt veldig opptatt av å klø hverandre på ryggen. Kaci Kullmann Five (H) har vel vært innom det meste av de største (f.eks. Aker, Statoil, Norges Eksportråd), Ingjerd Schou (H) ble prosjekdirektør i Helse Øst og jommen i meg var de rause nok til å også peke ut samarbeidspartner Valgerd Svarstad Haugland (KrF) som nestleder i NRK sitt styre.

Men skal man studere hvordan Høyre sørger for å gjennomsyre styrer og verv med sine egne folk, da er bompengeselskapene i Hordaland åpenbart et bra sted å starte.

Mon tro hvor mye billigere bompengene kunne vært hvis man hadde styrt unna disse idealistene i Høyre som fyller opp styrene med hverandre…?

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.