Frp snur om formuesskatt – innrømmer at Arbeiderpartiets skattepolitikk er best for landet

Frp, Venstre og Høyre har vært enige om at fjerning av formuesskatten er en av de viktigste oppgavene for en eventuell ny regjering. Men nå sprekker enigheten også på dette området: Frp snur, og vil ikke lenger prioritere fjerning av formuesskatten. Kaoset på borgerlig side sprer seg dermed til enda et politikkområde.

SNUR: Frp gir etter for argumentasjonen fra Arbeiderpartiet, og vil ikke lenger prioritere fjerning av formuesskatten hvis de havner i regjering etter valget neste høst. Faksimile: Dagsavisen.no 11. desember 2012.

SNUR: Frp gir etter for argumentasjonen fra Arbeiderpartiet, og vil ikke lenger prioritere fjerning av formuesskatten hvis de havner i regjering etter valget neste høst. Faksimile: Dagsavisen.no 11. desember 2012.

Frp, Venstre og Høyre har vært enige om at fjerning av formuesskatten er en av de viktigste oppgavene for en eventuell ny regjering. Men nå sprekker enigheten også på dette området: Frp snur, og vil ikke lenger prioritere fjerning av formuesskatten. Kaoset på borgerlig side sprer seg dermed til enda et politikkområde.

Det er Frps nestleder Per Sandberg som forteller om snuoperasjonen i et intervju med Dagsavisen.

Tidligere i høst var det full enighet mellom Høyre, Venstre og Frp om å fjerne formuesskatten, slik Sosialdemokraten.no tidligere har meldt om. Skatten betales utelukkende av landets rikeste, og mange av milliardærene i Norge betlaer ingen annen skatt enn formuesskatt. De kan dermed ende opp som nullskatteytere dersom en eventuell framtidig borgerlig regjering fjerner skatten.

Innrømmer at Aps skattepolitikk er best for landet
Enigheten på høyresida om å gi store skattekutt til landets rikeste, førte til voldsom offentlig debatt. Særlig Arbeiderpartiet var aktive med å argumentere for formuesskattens betydning både for å finansiere velferdsoppgavene i samfunnet, og for å behold et rettferdig skattesystem der alle bidrar.

Med Frps snuoperasjon innrømmer de at Arbeiderpartiets skattepolitikk er best for landet, og da spesifikt når det kommer til formuesskatten. Det er rett og slett kraften i argumentasjonen fra Arbeiderpartiet og fagbevegelsen, som har fått grasrota i Frp til å gjøre opprør – og kreve at partiet skrinlegger planene om milliardgaver til Norges aller rikeste innbyggere.

– Partiet er ikke enig med programkomiteen om at formuesskatten står øverst på lista over skatter og avgifter vi skal fjerne, sier Per Sandberg til Dagsavisen.

Fremskrittspartiets programkomité formulerte i det opprinnelige partiprogrammet for de neste fire årene at de ville fjerne formuesskatten. Men tilbakemeldingene i partiet viser at grasrota i Frp heller vil prioritere lavere skatt på inntekt, fjerne arveavgiften, og kutte boligbeskatning og drivstoffavgiften. – Grasrota er bekymret for at de rikeste skal bli nullskattytere, påpeker Sandberg.

Enda mer politisk usikkerhet
Snuoperasjonen i Frp gjør at det er enda mer usikkert enn før hva et borgerlig regjeringsalternativ egentlig innebærer rent politisk. Det politiske prosjektet Erna Solberg og resten av høyresida ønsker seg, er et prosjekt det blir stadig vanskeligere for velgerne å vite hva innebærer. Finansdebatten i Stortinget nylig viste enorme politiske sprik mellom de fire borgerlige partiene. I miljøpolitikken har den borgerlige enigheten blitt avslørt som velgerbløff og spill for galleriet. Og nå er altså skattepolitikken et nytt område som herjes av borgerlig kaos.

Fra før av er det kjent at arbeidspolitikken, sosialpolitikken, store deler av utenrikspolitikken, skolepolitikken, velferdspolitikken, sentrale deler av kulturpolitikken, integreringspolitikken, samferdselspolitikken, politikken overfor Norges urbefolkning og nasjonale minoriteter, distriktspolitikken og næringspolitikken er politikkområder der de blå krangler seg imellom så busta fyker.

Kaoset på borgerlig side er formodentlig en av hovedgrunnene til at Høyre nå går markert tilbake på meningsmålingene. Velgerne har rett og slett ikke tillit til at fire partier som krangler så mye i opposisjon – og som f.eks. ikke var i nærheten av å kunne fremme et felles forslag til alternativt statsbudsjett nå i høst – kan samles om gode og forutsigbare løsninger til beste for landet hvis de havner i regjering.

Dette har høyresida innsett selv, og snakker så lite om mulig om egen politikk – og kaster i stedet opp granskinger, høringer, kontroller og flisespikkeri for å få fokuset vekk fra kaoset som råder grunnen på den norske høyresiden.

Postet av
Bjørn Jarle Røberg-Larsen – www.twitter.com/BjornJarle
Få varsling om nyheter fra Sosialdemokraten.no

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.