Svensk næringsliv med klar oppfordring etter seks år med blått styre: Flytt til Norge!

Etter seks år med blå politikk tilsvarende det Erna Solberg & co vil innføre i Norge, er svensk næringsliv nå i ferd med å gi opp. Oppfordringen til innbyggerne er nå helt direkte: Flytt til Norge!

FIASKO: Borgerlig økonomisk politikk har nok en gang vist seg å være en fiasko, denne gangen i Sverige. Der ber nå næringslivet arbeidstagere om å flytte til Norge.

Etter seks år med blå politikk tilsvarende det Erna Solberg & co vil innføre i Norge, er svensk næringsliv nå i ferd med å gi opp. Oppfordringen til innbyggerne er nå helt direkte: Flytt til Norge!

FIASKO: Borgerlig økonomisk politikk har nok en gang vist seg å være en fiasko, denne gangen i Sverige. Der ber nå næringslivet arbeidstagere om å flytte til Norge.

I Sverige øker nå arbeidsløsheten igjen. Industrien sliter, og har både fallende produksjon og fallende lønnsomhet. Den borgerlige regjeringens skattekuttpolitikk har ikke gitt de stimulansene som statsminister Fredrik Reinfeldt og finansminister Anders Borg (bildet) lovte.

– Flytt til Norge
Næringslivet svarer med et klart råd til innbyggerne i Sverige: Flytt til Norge!

I dag kan den svenske avisen Dagens Industri (tilsvarer avisa Dagens Næringsliv i Norge) bringe flere artikler om hvordan svenske arbeidstagere finner seg jobb i Norge, og hvor det er behov for jobber.

F.eks. ber de svenske arbeidstagere om å reise til Bergen-regionen, der det er 32.000 ledige jobber.

Skyhøy ungdomsledighet
I Norge har vi allerede i mange år sett at svenske arbeidstagere flytter til Norge for å jobbe. Det finnes rett og slett ikke jobber til dem i Sverige, særlig ikke til ungdom. Sosialdemokraten.no har tidligere vist at ungdomsledigheten i Sverige er mer enn tre ganger høyere enn den er i Norge, totalt er over 25 % av svensk ungdom uten jobb.

Og det altså til tross for at svenskene har prøvd ut høyresidas «næringsnøytralitet» i mange år; en politikk som etter den blå skrivebordsteorien skal stimulere til vekst, sysselsetting og teknologiutvikling gjennom «passiv styring» fra statens side. Virkemidlene er senking av skattene, deregulering, privatisering og svekkelse av fellesreglene for arbeidsmarkedet (bl.a. arbeidsmiljølovgivning, arbeidsledighetstrygder, oppsigelsesvern, tariffbestemmelser og kollektive avtaler).

I Norge har Høyres leder Erna Solberg latt seg begeistre over den blå politikken høyresida fører i Sverige. Hun vil at Norge skal lære av svenskene, og kopiere politikken som føres der.

Svensk næringsliv er altså uenige. De oppfordrer svenskene om å reise til sosialdemokratiske Norge i stedet.

Høyresidas modell er en oppskrift på fiasko
I Sverige har næringslivet smertelig fått erfare at høyresidas næringsnøytralitet og «passiv styring» gjennom skattekutt og dereguleringer ikke bare er til skade for arbeidstagerne og samfunnet – det er også til stor skade for næringslivet.

I Norge har regjeringen slått tilbake høyresidas evige jammer om mer privatisering, mer skattekutt, mer dereguleringer, mer makt til arbeidsgiverne og mer «frie individuelle forhandlinger» om lønns- og arbeidsbetingelser.

I stedet har vi et system basert på et levende trepartssamarbeid mellom aktive arbeidsgivere, aktive arbeidstagere og en aktiv stat.

Der det borgerlige Sverige valgte å bruke offentlige midler til skattekutt for å stimulere økonomien, valgte det sosialdemokratiske Norge å bruke offentlige midler til å gi oppdrag til private bedrifter for å holde maskiner i gang og folk i jobb. Resultatene ser vi nå: I Sverige øker arbeidsløsheten, og sysselsettingen faller. Mens i Norge er ledigheten fortsatt fallende, og sysselsettingen øker.

Der det borgerlige Sverige valgte å privatisere A-kassan for å sikre individet valgfrihet, valgte det sosialdemokratiske Norge å ha arbeidsledighetstrygd som en offentlig ordning for alle – for å sikre individet økonomisk trygghet. Resultat: I Sverige står nå mer enn 500.000 mennesker uten rettigheter på arbeidsledighetspenger. I Norge har alle krav på arbeidsledighetstrygd når de mister jobben.

Der det borgerlige Sverige har valgt en storstilt privatisering av skoler og helsevesen, har Norge valgt å styrke det offentlige. Resultatet: I Sverige er det økende forskjeller i utdanningstilbud og helsetilbud – forskjellen går mellom de som har mye penger og de som har mindre – og fallende rekruttering til yrker innenfor helse og utdanning. Mens i Norge har både skoler og helsevesen blitt styrket med titusenvis av nye ansatte, og rekrutteringen til læreryrket har økt med 54 %.

Forskjellen mellom den svenske retningen og den norske retningen er overveldende. Eller mer korrekt: Forskjellen mellom den sosialdemokratiske og den borgerlige politikken er overveldende.

La oss slippe å bli utsatt for Erna Solbergs våte drøm om å gjøre Norge til en blåkopi av Sverige.

Høyresidas modell er en oppskrift på fiasko.

Når svensk næringsliv oppfordrer folk om å dra til Norge for å jobbe, og svenske kommuner BETALER arbeidsløs ungdom for å flytte til Norge, da bør velgerne få opp øynene for at Erna Solbergs politikk rett og slett er dårligere enn den politikken Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg fører.

Postet av
Bjørn Jarle Røberg-Larsen – www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail om nyheter fra Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.