Ap KRAFTIG opp på ny gallup, Høyre KRAFTIG ned samme sted

En ny gallup fra Norstat er det reneste politiske jordskjelvet. Ap går fram med 6,3 prosentpoeng. Samtidig faller Høyre med 7,0 prosentpoeng. Arbeiderpartiet er dermed det klart største partiet igjen.

POLITISK JORDSKJELV: Det er svært sjeldent man kan se såpass store endringer fra en måned til en annen. Ap går fram med 6,3 prosentpoeng, mens Høyre faller med 7,0 prosentpoeng på en helt ny meningsmåling.

POLITISK JORDSKJELV: Det er svært sjeldent man kan se såpass store endringer fra en måned til en annen. Ap går fram med 6,3 prosentpoeng, mens Høyre faller med 7,0 prosentpoeng på en helt ny meningsmåling.

En ny gallup fra Norstat er det reneste politiske jordskjelvet. Ap går fram med 6,3 prosentpoeng. Samtidig faller Høyre med 7,0 prosentpoeng. Arbeiderpartiet er dermed det klart største partiet igjen.

Arbeiderpartiets oppslutning i målingen er 31,8 prosent. Høyre får 27,0.

Også Fremskrittspartiet går tilbake. Fra å ha blitt målt til 19,7 % i oktober, ender de på 18,1 % nå.

For de andre partiene er endringene mindre. Krf får et løft på og ender med 5,8 % (+ 1,8). Venstre måles til 5,4 (+ 0,8). Senterpartiet har støtte fra 4,2 % (+ 0,2). Og SV har 4,0 % oppslutning (- 0,6).

Etter denne målingen ligger partiet Rødt an til å ta distriktsmandat i Oslo, men med en samlet oppslutning på 1,5 % har de ingen mulighet for utjevningsmandater. De er også svært langt unna mandatsjanser i Hordaland eller andre fylker.

Mobilisering og demobilisering
Bakgrunnstallene viser at det ikke er noen vesentlige velgeroverganger mellom Høyre og Arbeiderpartiet som forklarer den store endringen fra oktober til november. Derimot har Arbeiderpartiet en høyere mobilisering av sine 2009-velgere i november enn i oktober. For Høyre er det stikk motsatt – der er velgerne mindre mobilisert i november enn i oktober.

Fra Sosialdemokraten.no sitt ståsted, er dette interessant bakgrunnsinformasjon. Den politiske debatten hittil i november har vært preget av særlig tre forhold.

For det første debatt rundt statsbudsjettet, der «mye vil ha mer» har vært omkvedet fra opposisjonen, men der det har vært veldig uklart hvor mye mer som skal til og hvilken retning man skal i – alt avhengig av hvilket opposisjonsparti som snakker. Opposisjonen har fremstått som lite samlet, akkurat som ved inngangen til forrige stortingsvalg.

Særlig Høyre taper på et slikt inntrykk, som det førende opposisjonspartiet. Det rokker ved selve evnen til å styre, til å samle og til å fremstå som et troverdig regjeringsalternativ.

Altfor kraftige forstørrelsesglass
For det andre har opposisjonen vist at de er mer opptatt av kontroller, høringer og granskinger enn av politiske ambisjoner. En statsråd kan nær sagt ikke slippe en fjert før det rasles med krav om at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal granske saken. Detaljnivået i opposisjonens granskingsiver er vanskelig for velgerne å identifisere seg med. De blå har rett og slett utstyrt seg med altfor kraftige forstørrelsesglass.

Og for det tredje har det blitt fokus på høyresidas politikk. Det vet vi fra før at høyresida pleier å tape på. Når velgerne kjenner igjen Arbeiderpartiet, stemmer de Arbeiderpartiet. Og når velgerne kjenner igjen Høyre, stemmer de ikke Høyre.

Det politiske fokuset på høyresidas politikk har særlig vært på privatisering og utsalg av vannkraftressursene. I utkastet til nytt partiprogram går Høyre inn for at dette skal kunne privatiseres og selges ut. Ingen stor stemmemagnet hos noen, unntatt kanskje hos de ihuga Høyre-folkene som allerede er fullmobilisert. Men en fin sak for samfunnsbyggerpartiet Ap å mobilisere sine velgere på.

I tillegg har fokuset vært på Høyres og Frps forslag om å fjerne formuesskatten, og dermed gjøre Norges aller rikeste til nullskatteytere. Sosialdemokraten.no har tidligere vist hvilke bisarre  utslag noe slikt vil ha, og at det er et kraftig angrep på rettferdigheten i skattesystemet.

Nok en gang er denne politikken mest egnet til å begeistre de av Høyres mest ihuga velgere som allerede er fullmobilisert. For nyvunne «flytvelgere» er det derimot liten interesse for å gjøre skatteendringer der de som har mye fra før får enda mer, på bekostning av fellesoppgaver. Hos Aps velgerskare er derimot  fokuset på slike spørsmål godt egnet til å mobilisere.

Ap-framgang hos 8 av 9
Målingen er den niende landsdekkende målingen som offentliggjøres denne måneden. Ap har framgang på åtte av dem!

Og Høyre går tilbake på sju av de ni målingene.

Det er dermed en helt markant og tydelig trend vi ser i november. Ap går fram, og Høyre faller.

Og når nominasjonene rundt om i landets Ap-fylkeslag er over, skal vi få se en mobilisering og en valgkamp som sikrer fire nye år med Ap-dominert regjering.

 

Postet av
Bjørn Jarle Røberg-Larsen – www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail om nyheter fra Sosialdemokraten.no: Klikk her

 

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.