Skattekuttkameratene er enige: De søkkrike må bidra mindre!

De har prøvd å snakke om "mennesker - ikke milliarder" i lengre tid. Men denne uka brast det for skattekuttkameratene Høyre og Frp. Nå er begge klare til å gå inn i valgkampen og kjempe for at søkkrike mangemilliardærer skal betale mindre i skatt!

DE RIKE BIDRAR FOR MYE: Skattekuttkameratene Høyre og Frp (her representert ved Sandberg og Sanner) er enige om at en av de viktigste oppgavene i Norge de neste fire årene er å sørge for at de søkkrike bidrar mindre til fellesskapet.

DE RIKE BIDRAR FOR MYE: Skattekuttkameratene Høyre og Frp (her representert ved Sandberg og Sanner) er enige om at en av de viktigste oppgavene i Norge de neste fire årene er å sørge for at de søkkrike bidrar mindre til fellesskapet.

Halvparten av formueskatten betales av de 2,5 % rikeste i landet og er den eneste skatten mange av disse betaler. Dette har skattekuttkameratene Høyre og Frp sett seg grundig lei på. Hvis de vinner valget neste høst vil flere av disse søkkrike mangemilliardærene ende opp uten å betale skatt i det hele tatt.

Det er i utkastene til nye partiprogram Høyre og Frp har bestemt seg for å likevel snakke om milliarder – ikke mennesker. Partiene er enige om at formuesskatten skal vekk. Dermed må barn, unge og eldre forberede seg på å stramme inn livreima hvis de blå skulle vinne valget neste år – for det viktigste nå er å gjøre de søkkrike enda rikere.

Færre sykehjemsplasser – enda rikere rikinger
For selv om det er relativt få mennesker som betaler denne skatten, er det store penger som pløyes inn i stats- og kommunekassene fordi Norge skattlegger formue. Faktisk hele 14 milliarder kroner. Det er nok til å drifte 16 000 sykehjemsplasser…!

Skattekuttkameratenes enighet vil gå kraftig utover økonomien til kommunene. Det er nemlig slik at omlag 9,1 milliarder kroner går til kommunene (formueskattesatsen er 1,1 % flatt – av dette går 0,7 % til kommunene og 0,4 % til staten), og dermed til velferd og fellesoppgaver for barn, unge, eldre og pleietrengende.

Oslo kommune alene vil miste 1,8 milliarder kroner i inntekter hvis formuesskatten fjernes.

H og Frp river ned rettferdigheten i skattesystemet
Den norske formuesskatten sikrer at alle lag av befolkningen bidrar til felleskassen, og den er et viktig fordelingspolitisk redskap. Rundt 60 pst av formuesskatten betales av den ene prosenten med størst formue i Norge (kilde: Finansdepartementets anslag for 2011). Det er god fordelingspolitikk. I en velferdsstat som vår må alle yte etter evne. Formuesskatten bidrar til nettopp det.

Da Per-Kristian Foss gikk av som Høyres finansminister etter valgnederlaget i 2005, var det i overkant av 1,1 millioner mennesker som betalte formuesskatt i Norge. Under den rødgrønne regjeringen har formuesskatten blitt fjernet for vanlige folk med vanlige formuer. I dag er det kun 620.000 som betaler denne skatten.

Og av disse 620.000 er skatten på under 10.000 kroner i året for 420.000 av dem. Snittet for disse var på kun 3.500 kroner i fjor.

Men av den samlede formuesskatten vi betalte i 2010 på 11,7 milliarder kroner var det en liten gruppe på 814 personer som stod for hver fjerde krone. De 814 personene er de som betalte mer enn én million kroner i formuesskatt. De betalte i snitt 3,47 millioner kroner.

H og Frp vil gi skattekutt som de rikeste ikke har bedt om!
I denne gruppa finner vi bl.a. Kjell Inge Røkke. Hans formuesskatteregning var på 87 millioner kroner.

Og for mange av disse er formuesskatten DEN ENESTE skatten de betaler til fellesskapet. Dette gjaldt bl.a. Røkke. Det til tross for at han og kona har hentet ut milliarder fra sine selskaper til sin privatøkonomi. Men så klager Røkke heller ikke. «Dette er et bidrag til det norske fellesskapet som vi lever godt med,» skrev Røkke i en kronikk i Dagens Næringsliv i fjor hvor han omtalte det faktum at han og familien betaler mellom 0,5 og 0,75 prosent av all formuesskatt her i landet.

I den nevnte gruppa på 814 personer, er det mange som Røkke. Ingen av disse 814 som har saklig begrunnede problemer med å betale den svært beskjedne formuesskatten.

Mye bedre å kutte inntektsskatten
Formuesskatten innbringer som nevnt 14 milliarder kroner i året.

Hvis det først skal kuttes 14 milliarder i inntekter – hva vil være best? Hva vil gi høyest effekt på verdiskapning og produksjon? Og hva vil gi de mest etterspurte sosiale fordelingseffektene?

Om de 14 milliardene brukes til kutt i toppskatten, vil det gi hver av de nær en million nordmenn som betaler toppskatt en skattelette på nær 15.000 kroner. Altså vil det bli mer lønnsomt å arbeide. Vi stimulerer til økt innsats og økt produksjon.

En slik effekt får man ikke ved å fjerne formuesskatten.

Skattekuttkameratene velger altså å premiere passiv formue i stedet for aktiv arbeidsinnsats og aktiv produksjon.

Eller vi kunne kuttet ALL SKATT 967.000 blant oss med under 182.100 i bruttoinntekt betalte i 2010 og I TILLEGG gitt rundt 5.000 kroner i skattelette til hver av toppskatteyterne.

Men skattekuttkameratene tenker ikke sosialt, verdiskapende eller produksjonsøkende. De er åpenbart kun ute etter å gjøre de søkkrike enda litt rikere – og sender villig regninga til kommunene og til de som er avhengige av offentlig velferd; barn, unge, eldre og pleietrengende.

Et blått Norge – det nye Hellas…?
Skal det store flertallet av oss som IKKE betaler formuesskatt i framtida kunne si med en viss grad av troverdighet overfor oss selv at «Jeg betaler skatten min i et rettferdig skattesystem, slik alle andre i Norge også gjør», så må Kjell Inge Røkke og de andre 813 aller rikeste nordmenn betale mye mer enn hva vanlige arbeidsfolk gjør. Den rettferdigheten som vi i dag har i skattesystemet forsvinner med Høyres og Frps skattekuttenighet.

Per Sandberg og Jan Tore Sanner må ha fulgt dårlig med i nyhetssendingene de siste årene hvis de ikke har fått med seg hva som skjer i land hvor den alminnelige skattemoral brytes ned…

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.