Nytt fall i norsk arbeidsledighet, i nabolandene mister flere jobben

Nye tall viser at arbeidsledigheten i Norge faller. Samtidig blinker varsellampene i landene rundt oss - skattekuttpolitikken som har vært ført viser seg nå som direkte uegnet til å skape nye jobber og vekst i økonomien. Det eneste som fungerer er trygg økonomisk styring og en aktiv stat.

LAVEST I EUROPA: Norge har Europas laveste arbeidsledighet. Ikke på grunn av olje og gass, men på grunn av politikken som føres.

LAVEST I EUROPA: Norge har Europas laveste arbeidsledighet. Ikke på grunn av olje og gass, men på grunn av politikken som føres.

Nye tall viser at arbeidsledigheten i Norge faller. Samtidig blinker varsellampene i landene rundt oss – skattekuttpolitikken som har vært ført viser seg nå som direkte uegnet til å skape nye jobber og vekst i økonomien. Det eneste som fungerer er trygg økonomisk styring og en aktiv stat.

Rett før helga kom de oppdaterte ledighetstallene. Det er lystig lesning for Norge, men dystert for de landene som har valgt en annen politisk tilnærming til finanskrisen og til spørsmålet om statlig innsats mot arbeidsløshet.

Arbeidsløsheten øker i Sverige og Danmark
I Norge har særlig parti Høyre gått i bresjen for å følge politikken til sitt svenske søsterparti og til den blå koallisjonen som styrte Danmark fra 2001 til oktober i fjor.

I begge våre naboland har man satset på at en passiv stat skulle skape vekst og velstand; dereguleringer, privatiseringer, skattekutt og slanking av offentlig sektor skulle sørge for mer av alt til alle, og ikke minst skulle dette få fart på økonomien, sysselsettingen, innovasjonskraften og teknologiutviklinga.

Tallenes klare tale er at høyresidas økonomiske politikk er en fiasko i de landene som har rendyrket den.

Altså slik Erna Solberg & co går til valg på å gjøre i Norge.

Fra juni til september har arbeidsløsheten økt i både Sverige og Danmark, viser de nye tallene. I Danmark er arbeidsløsheten nå på 8,3 prosent, og i Sverige er tallet 7,8 prosent.

Kun 3 prosent arbeidsløshet i Norge
I Norge går utviklingen stikk motsatt vei. – Frå juni til september auka befolkninga med 12 000 personar, slik at sysselsetjingsprosenten auka frå 69,2 til 69,4 prosent. Sysselsetjingsprosenten er sysselsette i prosent av befolkninga mellom 15 og 74 år, heter det i SSBs arbeidskraftundersøkelse.

Dermed er det kun 3 prosent arbeidsløshet i Norge, de laveste tallene for hele Europa.

LAV LEDIGHET: I gjennomsnitt er arbeidsledigheten i Europa på over 10 %. Norge er den 3 %. Forskjellen politikken som føres, langt mer enn tilgangn på naturressurser.

Katastrofe for Frankrike
Et annet land som har prøvd seg på løsninger med en passiv stat og «næringsnøytralitet», er Frankrike. Fram til François Hollande vant presidentvalget tidligere i år, var Frankrike styrt i 17 år sammenhengende av høyresida.

Det har satt sine stygge spor i fransk økonomi.

Hele 10,8 % av arbeidsstokken i landet er nå arbeidsløse. Det er en økning fra 10,4 % i juni måned.

Den norske suksessfaktoren er ikke tilgangen på olje
Fra høyresida forsøker man å forklare den norske suksessen med vår tilgang på olje og gass. Til det er det én eneste ting å si:

Hør ikke på dem!

Den store forskjellen på Norge og andre land er IKKE vår tilgang på olje og gass. Også andre land har slike tilganger. Enten nøyaktig som oss (olje og gass) eller i form av andre naturressurser (kull, mineraler, metaller, trevirke eller hva det nå enn skulle være).

Eller de har bygd opp sterkere jordbruk enn oss. Eller sterkere industri. Eller sterkere merkevarer.

Hvis olje og gass var det eneste som ble etterspurt av handelsvarer i verden, ville kanskje høyresida hatt et poeng når de pekte på dette som suksessfaktoren. Men det er det jo ikke. Så langt derifra.

Forklaringen finnes andre steder.

Forklaringen finnes i politikken.

Passiv stat gir dårligere løsninger enn aktiv stat
Nærmere bestemt i måten Norge har valgt å vektlegge en aktiv stat der andre land har valgt en passiv stat. Vi har valgt reguleringer og kontroll der andre land (og høyresiden her hjemme) har valgt dereguleringer og liberalisering. Konsekvensene ser vi nå.

Der det borgerlige Sverige valgte å privatisere A-kassan for å sikre individet valgfrihet, valgte det sosialdemokratiske Norge å ha arbeidsledighetstrygd som en offentlig ordning for alle – for å sikre individet økonomisk trygghet. Konsekvensene ser vi nå: I Sverige står nå mer enn 500.000 mennesker uten rettigheter på arbeidsledighetspenger. I Norge har alle krav på arbeidsledighetstrygd når de mister jobben.

Og i borgerlig styrte Sverige oppfordrer næringslivet arbeidsledige om å flytte til sosialdemokratisk styrte Norge. Svenske kommuner betaler endatil ungdommen for å flytte ut av landet, og til Norge.

Ingen kan leve av skattekutt
Vi har valgt å bruke offentlige midler til å gi oppdrag til private bedrifter for å holde maskiner i gang og folk i jobb. Dette er en direkte videreføring av New Deal-politikken som fikk USA og verden ut av kriseåra på 1930-tallet. Men landene rundt oss har valgt andre løsninger, akkurat som Høyre her hjemme ropte på andre løsninger da finanskrisen slo inn for full kraft i realøkonomien i Norge.

Høyresida valgte skattekutt. Både her hjemme, og der ute.

Med skattekutt skulle økonomien stimuleres. Tankegangen var at fikk folk lavere skatter, kunne de pusse opp hjemme og dermed skape jobber i håndverksyrker.

Det eneste høyresida ikke vektla, var at folk som mister jobben sjeldent bruker pengene sine på å pusse opp. De velger i stedet å dekke basisbehovene for familien sin.

På kort sikt kan skattekuttlinja gi et lite oppsving. Men på lengre sikt er det LANGT viktigere for næringslivet med en aktiv stat som kjøper varer og tjenester.

Ingen kan leve av skattekutt.  Og det ser vi nå. I skattekuttøkonomiene med en passiv stat øker arbeidsløsheten.

I sosialdemokratiske økonomier med en aktiv stat faller ledigheten. Samtidig løses viktige velferdsoppgaver, bygninger rustes opp og infrastruktur forsterkes.

Privatisering skaper forskjeller, ikke jobber
Der borgerlige land har valgt en storstilt privatisering av skoler og helsevesen, har Norge valgt å styrke det offentlige. Resultatet: I Sverige og Danmark er det økende forskjeller i utdanningstilbud og helsetilbud – forskjellen går mellom de som har mye penger og de som har mindre – og fallende rekruttering til yrker innenfor helse og utdanning. Mens i Norge har både skoler og helsevesen blitt styrket med titusenvis av nye ansatte, og rekrutteringen til læreryrket har økt med 54 %.

Forskjellen mellom den sosialdemokratiske og den borgerlige politikken er overveldende.

La oss slippe å bli utsatt for Erna Solbergs våte drøm om å gjøre Norge til en blåkopi av de mislykkede løsningene Sverige og Danmark har valgt under ledelse av det norske Høyres søsterpartier.

Høyresidas modell er en oppskrift på fiasko.

Det er ikke tilgangen på olje som er Norges suksess.

Norges suksess er mangelen på høyrepolitikk.

Postet av
Bjørn Jarle Røberg-Larsen – www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail om nyheter fra Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.