energipolitikk

Allerede om få år kan den første kraften strømme inn i det norske strømnettet fra regjeringens gigantsatsing på mer energi. – Vi vil ha mer kraft for å styrke kraftbalansen i Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Planene innebærer arealtildeling for produksjon av enorme 30.000 megawatt fra havvind på norsk sokkel. Norges samlede installerte effekt er nå omlag 38.000 megawatt. – Målet er å sikre lave priser, og sørge for rimelig kraft til folk og bedrifter, sier Gahr Støre.

I ferskt vedtak slår Arbeiderpartiets landsstyre fast at Norge må reservere seg og si nei til avtaleverket som ligger i EUs energibyrå ACER dersom det ikke sikres nasjonal og samfunnsmessig kontroll med vannkraftressursene, og dersom det offentlige eierskapet ikek ligger fast og sørger for at norske myndigheter har selvstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge – herunder avgjørelser knyttet til industri og til utkobling av kraft.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.