Oljesand er bedre enn sitt rykte. MYE bedre.

Energiminister Ola Borten Moe får kritikk fra egne rekker og må forklare seg for Sp-leder Liv Signe Navarsete om sitt syn på oljesand. Bakgrunnen er at han til norsk presse har uttalt seg positivt om oljesand etter selv å ha besøkt områdene i Canada der oljesanden utvinnes.

Det er med oljesand som med ganske mye annet: Jo mer kunnskap og innsikt man får, jo mer nyansert syn får man. Den norske opinionen vet neppe mye om oljesand – og det de vet stammer stort sett fra miljøbevegelsen (som prisverdig nok engasjerer seg tungt i energispørsmål).

Også Statoil har fått gjennomgå for sitt engasjement i utvinningen, både fra miljøbevegelsen og fra politikere.

Det er trist å se hvordan Borten Moe og Statoil får gjennomgå. Min påstand er at Statoils oljesand-aktivitet er bra for både miljøet og for norsk sysselsetting, verdiskapning og teknologiutvikling. I tillegg er aktiviteten med på å muliggjøre fortsatt norsk engasjement for verdens fattige.

En oppsiktsvekkende påstand fra meg? Nei – les videre, og se hvorfor.

For det første: Det er Canada som har bestemt at det skal utvinnes olje fra oljesand. Canada bestemmer over sine naturressurser på samme måte som andre land gjør over ressursene i sine områder. Angrep på beslutningen om å igangsette oljeutvinning fra oljesand burde således rettes mot Canada, ikke mot Norge. Er man uenige i beslutningen om å utvinne olje fra oljesand er det fullstendig skivebom å angripe Norges regjering eller norske selskaper.

For det andre: Når Canada har besluttet utvinning av olje fra oljesand – er det ikke da bra om utvinningen skjer på en så skånsom måte som mulig? Det mente i allefall Canadas myndigheter. Da Statoil ble valgt som operatør – blant mange internasjonale selskaper som ønsket å være operatører – ble bl.a. Statoils mer skånsomme utvinningsplaner for det lokale og regionale miljøet vektlagt, sammen med den mer aktiv holdning for å redusere CO2-utslipp knyttet til utvinningen enn det andre aktuelle operatører hadde.

Skulle Statoil trekkes ut av utvinningen, står andre selskaper klare til å overta. Det taper miljøet og klimaet på, fordi alternativene er langt verre. Alternativet til at Statoil utvinner oljen er IKKE å skrinlegge utvinningen, men å slippe til andre selskaper.

For det tredje: Verden skriker etter energi. Selv om forskningen internasjonalt på fornybare energkilder endelig er i gang for fullt, vil det ta mange tiår før olje, gass og kull kan fases ut som de viktigste energikildene. Hvorfor skal ikke Norge ha ambisjoner om å fortsatt være verdensledende på teknologi i denne industrien? Hvorfor skal ikke vi gå i front for å få stadig mer energieffektive utvinningsløsninger? Hvorfor skal ikke vi ha ambisjoner om at norsk teknologi skal vektlegge lokalt miljø og globale klimautfordringer når vi vet at andre selskaper nedprioriterer disse verdiene av rene profitthensyn? En kvart million arbeidsplasser i Norge er direkte avhengig av olje- og gassindustrien for å overhodet eksistere. Denne industrien er en gigant innen norsk sysselsetting, og dermed også innen norsk velferds- og velstandsproduksjon.

Når det først skal utvinnes olje av oljesand – da er Statoil rett operatør. Nettopp for å sikre miljø- og klimahensyn. Nettopp for å sikre norsk teknologiutvikling. Nettopp for å sørge sikre at rikdommene som ligger i denne industrien ikke havner hos noen få søkkrike aksjonærer. Nettopp for å forsvare, fornye og forbedre både velferdssamfunnet i Norge og Norges internasjonale engasjement for utvikling, menneskerettigheter, fordeling, frihet og fred. Uten rikdommen som Norge har fått gjennom vår måte å fordele inntektene fra olje- og gassindustrien på, ville vi vært langt dårligere rustet – både innenlands og internasjonalt. At Statoil erstatter andre operatører i oljesandutvinngen i Canada gjør oss bedre i stand til å fortsette denne solidaritetslinjen enn om de trekker seg ut.

Det er mulig det er erkjennelsen av disse forholdene som har fått energiminister Ola Borten Moe til å konkludere annerledes enn han tidligere gjorde. Oljesand i seg selv er ikke bra. Men målt opp mot alternativene er både oljesandutvinning – og særlig norsk engasjement i utvinningen – langt fra så ille som kritikerne vil ha det til. Veien til fornybar-samfunnet er lang, og det vil ta tid å komme dit. På veien trenger verden energi fra de energikildene som i dag er tilgjengelige.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.