Å fjerne skattefradraget for sykdom er bra for de syke!

Flere medier melder i dag at regjeringen planlegger å fjerne sykefradraget i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet 6. oktober. Hvis dette stemmer er det svært godt nytt – for de syke!

Sykefradraget er en gammel og utdatert ordning der det gis skattefradrag ved langvarig sykdom. Skattebetaleren får fradrag for 28 prosent av sykdomsutgiftene, dersom kostnadene overstiger 9180 kroner i året. Skattebetaleren må selv kreve fradrag for sykdomskostnader når selvangivelsen leveres med vedlagt legeattest.

Nærmere 80 års erfaring med denne ordningen, viser oss hvor dårlig den rent faktisk fungerer:

  • Ordningen praktiseres svært ulikt av de lokale ligningskontorene. Utgifter som utløser skattefradrag et sted i landet, utløser ikke skattefradrag andre steder.
  • Det er de med skattbar inntekt som kan hente ut fordeler ved ordningen – mens mange av de som har slitt med kroniske sykdommer og lidelser i en årrekke ikke har slik inntekt. Dermed får de heller ikke fordeler av ordningen.
  • Skattebetaleren må selv kreve fradrag for utgiftene. Ressurssterke skattebetalere/skattebetalere med egen regnskapsfører får dermed i større grad fordeler av ordningen enn folk som er ressurssvake og folk som selv fører selvangivelsen sin. Langvarig kronisk syke har ofte annet fokus i hverdagen enn å samle dokumentasjon for å påberope seg skattefradrag for utgiftene sine.
  • Personer med formuer på mellom 500.000 og fem millioner kroner er klart overrepresentert blant personer som benytter sykefradraget. Samtidig faller rundt  halvparten av alle alderspensjonister og AFP-pensjonister, over halvparten av uførepensjonistene og flere enslige forsørgere utenfor ordningen.

Ordningen er dermed usosial. Den fungerer bra for velstående, bemidlede og ressurssterke personer – dårlig for andre.

Å fjerne ordningen er derfor svært positivt for de syke, forutsatt at ordningen erstattes av nye løsninger som fungerer bedre for de syke. Og det er akkurat dette som må være kjernen i den økonomiske politikken overfor kronisk syke i Norge: Finne ordninger som fungerer målrettet og sosialt, som er enkle å forholde seg til og som gir størst mulig positiv uttelling for de som har høye sykdomsrelaterte kostnader.

Å bevilge penger til sykdomsutgifter over statsbudsjettets utgiftsside, i stedet for gjennom skattesystemet, er en klar forbedring som bør hilses velkommen av alle.

Jeg tar også med en litt kuriøs opplysning: Opp mot 100 årsverk i Skatteetaten går i dag med på å kontrollere de fradragene som de syke påberoper seg i dag. Avvikles ordningen frigjøres disse ressursene, og kan settes direkte inn i støtteordninger for de syke i stedet.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.