Regjeringens tiltak virker: Magasinfyllingen øker kraftig!

Nye tall vekker oppsikt. Regjeringens tiltak virker, fyllingsgraden for vannmagasinene stiger kraftig og faren for rasjonering i vinter er svært redusert. Regjeringens tiltak kan også gjøre at strømprisene blir lavere enn bransjen for kort tid siden ventet.

VELLYKKET: Regjeringens tiltak for økt magasinfylling er vellykket, her ved energiminister Terje Aasland (Ap). Faren for rasjonering er kraftig redusert, og utsiktene for strømprisene gjennom vinteren er også mer positive enn tidligere i høst. Foto: Naina Helen Jåma NTB / Kommunikasjon

Magasinfyllingen øker nå kraftig, og regjeringens mål er i ferd med å nås. Fra kun 21 % fyllingsgrad før sommeren er fyllingen nå på hele 76,5 % – og dermed høyere enn på samme tid i fjor. Særlig de gode resultatene i Sør-Norge vekker oppsikt i fagmiljøene!

Økningen kommer etter en lengre periode der regjeringen og Ap-energiminister Terje Aasland (bildet) har holdt kraftig igjen på kraftproduksjonen fra magasinerbart vann. Gjennom hele sensommeren og høsten har strømproduksjonen i Norge i all hovedsak skjedd ved hjelp av elvekraftverk der vannet ikke kan magasineres, samt fra vindkraftverk og andre kilder som ikke har tappet magasinene for vann.

Nå viser det seg at denne politikken er svært vellykket.

– Sjeldent kraftig økning

Med en fyllingsgrad på 76,5 % er magasinene nå nær firedoblet fra situasjonen i mai. Økningen fra forrige uke er på landsbasis 1,1 prosentpoeng, og sammenlignet med samme tidspunkt i fjor er det nå vesentlig mer vann i magasinene. I fjor på denne tiden var fyllingsgraden 71,5 %.

Ikke minst i de sydligste strømprisområdene har magasinfyllingen gått kraftig opp utover høsten, noe som vekker oppsikt i fagmiljøene.

– Vi har sjeldent registrert en så stor økning i fyllingsgraden i det sydlige Norge i oktober, fastslår Norges Vassdrags- og Energidirektorat på sine hjemmesider i omtalen av kraftsituasjonen for uke 43.

Vil unngå strømrasjonering

Den økende magasinfyllingen gjør at frykten for strømrasjonering i vinter er adskillig lavere, og at også strømprisen kan få en lavere prisbane enn fryktet. Det er særlig for å unngå rasjonering at regjeringen har ført en særdeles streng linje overfor strømprodusenter som produserer fra vannmagasiner.

– Kraftprodusentene må slå av krana og spare på vannet til vinteren, er beskjeden statsråd Terje Aasland ga til bransjen i august. Da var magasinstanden rekordlav, og hadde ikke vært målt lavere på 20 år. – Nå er det viktig at man fortsatt sparer på vann og unngår å bruke vann hvis man kan spare det til vinteren, sånn at vi klarer å sikre forsyningssikkerheten gjennom vinteren som kommer, var statsrådens beskjed til bransjen.

Regjeringens marsjordre til bransjen har altså gitt kraftig økt magasinfylling, og i det mest utsatte strømområdet (NO2, Sør-Norge) er fyllingsgraden nå på vei mot median-nivå, og ligger foran både 2021, 2010, 2006 og 2003.

Også i de andre strømområdene er det tilsvarende bedring i magasinfyllingen, fordi regjeringens tiltak virker.

Kan gi lavere strømpris

Lav magasinfylling har også vært en av hovedårsakene til prisnivået på strøm i Norge. Når magasinfyllingen nå er høyere, kan dét være godt nytt også for strømprisen.

I august varslet analytikerne i Volue Insight at det kunne bli svært dyr strøm i vinter. – I vinter kan prisene bikke 20 kroner per kilowatt-time, anslo sjefanalytiker Tor Reier Lilleholt den gang. Grunnlaget for anslaget var bl.a. lav magasinfylling i de norske vannmagasinene.

Men nå har altså regjeringens tiltak fått magasinene til å fylles så rakt at det vekker oppsikt i bransjen. Dermed er også det varslede vinterprisnivået på strøm mindre sannsynlig.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.