Ap prioriterer trygghet for folk flest

Per Vidar Kjølmoen

VANLIGE FOLK: Arbeiderpartiet prioriterer vanlige folks trygghet, fastslår stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen (Ap). Foto: Arbeiderpartiet

Av Per Vidar Kjølmoen, stortingsrepresentant (Ap)

Det er når tidene blir tøffere, at politiske prioriteringer blir tydelige. Arbeiderpartiet prioriterer trygghet for folk flest og nye arbeidsplasser framfor privatisering, sentralisering og salg av Norge.

Det var et stort alvor over Hans Majestet Kongens tale til Stortingets åpning. Følgende ble sagt:

«Valgene vi tar nå, i en tid med store omveltninger, kan bestemme hvordan landet vårt vil se ut, ikke bare i år og til neste år, men i tiår fremover.»

Det er et poeng Stortinget bør legge seg på minne. Det er lett å bli nærsynt når rikets tilstand diskuteres . Men å bygge et samfunn handler om å bygge stein på stein – gjennomføre endringer som virker over tid og skaper et samfunn i de ulike politiske partiene sitt bilde.

For Arbeiderpartiet har prosjektet helt siden andre verdenskrig vært å skape et trygt samfunn med små forskjeller der alle skal kunne leve gode liv – uavhengig av størrelsen på lommeboka.

Det prosjektet er fremdeles kjernen i Arbeiderpartiets politikk, det vil også bli stadig tydeligere i takt med at prioriteringene presser seg fram i norsk politikk, og det vises tydelig i Regjeringens forslag til statsbudsjett.

En må skape for å kunne dele. At vi har klart å bygge et sterkt og rettferdig velferdssamfunn for vanlige folk – med tillit til hverandre, er fordi vi har skapt verdier og arbeidsplasser i landet vårt. Og fordi vi har klart å eksportere varer og tjenester for større verdier enn de vi har importert.

– Vi må være langsiktige, sa Høyres Erna Solberg i trontaledebatten. Det er jeg helt enig i. Dessverre var det alt annet enn en langsiktig satsing på norsk eksportretta næringsliv som preget Norge i de åtte årene Solberg styrte landet sammen med Frp.

Faktisk finnes det knapt land i verden som har hatt en så svak utvikling i eksportretta industri som akkurat Norge under Høyre og Frp. Resultatet så vi tydelig i 2020, da Norge, for første gang på flere tiår, hadde en negativ handelsbalanse med utlandet, selv om vi regner inn over 350 milliarder kroner i eksportinntekter. Det er Høyres verdiskapingsarv til Norge.

Denne arven er årsaken til at Arbeiderpartiet har gått til valg på å øke fastlandseksporten med 50 prosent til 2030, og det er årsaken til at det gjør så lite inntrykk når Høyre forsøker å kritisere Arbeiderpartiets sterke tradisjoner for verdiskaping.

De siste åtte årenes resultater i politikken har vist oss med all mulig tydelighet at Høyre og Frps politikk har vært svært godt egnet til å gjøre milliardærer rikere – men svært lite egnet til å ruste Norge for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser.

Det imponerer også lite når Høyre er enig med Ap i at det må strammes inn i statsbudsjettet, mens Frp under Listhaug nå går inn for en fullstendig hemningsløs sløsepolitikk – og en kan bare undre seg over hvordan de to partiene skal kunne klare å bli enige om noe som helst om de en dag igjen skulle styre sammen. Men heldigvis er det Arbeiderpartiet og Senterpartiet som nå styrer landet. Det betyr en politikk som fortsatt bygger et rettferdig samfunn med trygghet for vanlige folk – og som også sikrer at folk og næringsliv ikke utsettes for Frps sløsepolitikk og rentegalopp.

Og ikke minst sikrer Arbeiderpartiet og Senterpartiet at vi fortsatt har en regjering som klarer å løfte blikket, tenke langsiktig og ruste Norge for framtida. Det ser vi ikke minst i næringspolitikken – med lansering syv strategiske satsingsområder, 100 tiltak for grønn omstilling, en helt annet takt i å bygge ny fornybar energi, 10,9 milliarder til norsk landbruk, 150.000 flere i jobb og ikke minst en storrengjøring i norsk næringsliv for å sikre at folk ikke bare skal ha en jobb, men at de også skal ha trygghet i jobb.

Slik tar vi Norge trygt inn i framtida.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.