Omstridt statssekretær sentral da Høyre kuppet Krf med abortsaken

Erna Solbergs omstridte statssekretær Peder W. Egseth har også tidligere høstet kritikk for politisk intrigemakeri. Spørsmålet nå dreier seg om statsministerens troverdighet: Hvis Erna Solberg har visst om og godkjent de tidligere fremstøtene fra sin statssekretær, er det da troverdig at hun ikke har kjent til det nyeste?

SENTRAL I ABORTKUPP: Erna Solbergs omstridte statssekretær Peder W. Egseth (bildet) var sentral da Høyre kuppet til seg Krf ved hjelp av abortsaken bak daværende partileder Knut Arild Hareides rygg. Foto: Pressebilde fra Statsministerens kontor, Regjeringen.no

I 2018 stod Krf overfor et politisk veivalg. Dersom partiet valgte daværende partileder Knut Arild Hareides linje, ville partiet søkt samarbeid med Arbeiderpartiet – og Solberg-regjeringen ville falle. Få timer før den beslutningen skulle tas, snudde saken brått. Sentral i snuoperasjonen var Erna Solbergs nå svært omstridte statssekretær Peder Egseth.

Uten at daværende Krf-leder Knut Arild Hareide kjente til det, hadde daværende Krf-nestleder Kjell Ingolf Ropstad hatt samtaler med Egseth. Samtalene fant sted mindre enn 48 timer før det viktige fylkeslaget Rogaland Krf skulle avgjøre hvilket retningsvalg de ville gå for – en avgjørelse som trolig ville være bestemmende for hele partiets endelige beslutning.

Byttet abortsaken mot regjeringsmakt

Resultatet av Egseths involvering i prosessen, ble det etterhvert kjente og svært omstridte abortkuppet: Erna Solberg rykket ut i mediene og sa at hun var åpen for å endre abortloven og frata kvinner deler av deres selvråderett, mot at Krf gikk mot ønsket fra partilederen om å samarbeide med Arbeiderpartiet.

Utspillet fra Solberg vekket enorm begeistring på høyresiden i Krf, og fylkesårsmøtet i Rogaland endte med å sende 15 blå og bare 1 rød delegat til landsmøtet. Dette avgjorde utfallet i Knut Arild Hareides disfavør, og sikret at Erna Solbergs regjering ble sittende.

Denne historien er kjent. Mindre kjent er det imidlertid at Erna Solbergs nå omstridte statssekretær, Peder Egseth, hadde en nøkkelrolle i spillet. Akkurat slik han den siste tiden har hatt en nøkkelrolle i at ulike Høyre-profiler skulle angripe kriseledelsen i Norges hardest koronarammede kommune på det mest alvorlige tidspunktet i pandemien – i den hensikt å utnytte pandemien politisk.

La tvillingaborter i potten

I følge Ropstad selv, tok Egseth kontakt med ham og hadde spørsmål om det var aktuelt for Ropstad å ha et utspill om abort i forbindelse med Krfs retningsvalg.

– Han fortalte at bioteknologi og tvillingabort var saker de hadde sett på og jobbet mye med i Høyres kommunikasjonsavdeling, sa Ropstad til NRK 24. oktober 2018. Egseth skal da, i følge Ropstad, ha hintet om at han ikke ville bli overrasket dersom Krf løftet dette som tema i forbindelse med linjevalget partiet skulle ta.

Deretter gikk det svært raskt. Fra Ropstad gikk ut i VG og spurte Erna Solberg og Jonas Gahr Støre hvordan de stilte seg til endringer av abortloven, gikk det kun 4 timer til Solberg svarte at hun var klar for en slik endring. På det tidspunktet var Solberg på tjenestereise i Brüssel, og hadde – naturlig nok – liten anledning til å sitte i grundige diskusjoner om temaet der og da.

Det er åpenbart at taskenspillet som Egseth og Ropstad drev med på bakrommet både var kjent for Erna Solberg, samt at det hadde hennes støtte. Dette var også tydelig for Krf’erne.

– Men da statsministerens respons kom senere på dagen skjønte vi det jo, hvor koordinert alt dette var, sa en sentral kilde i Krf til NRK.

Brudd med «gentlemans agreement»

Samrøret mellom Ropstad-fløyen og Erna Solbergs nå svært omstridte statssekretær ble ikke tatt godt imot fra Hareide-fløyen i Krf. I følge NRKs dekning av saken i 2018 ble dette spillet sett på som et brudd med en «gentlemans agreement» i partiledelsen. Altså ganske lurvete oppførsel.

Maktspillet som Egseth drev på vegne av statsministeren, irriterte mange i Hareide-fløyen. De opplevde at partilederen ble satt i en svært vanskelig situasjon av at abortutspillene fra Ropstad og Solberg kom tett som hagl. Den koordinerte aksjonen fra Egseth var dermed i ferd med å lykkes.

Egseth: – Ikke mer enn vanlig

Det interessante spørsmålet nå, er i bunn og grunn: Hvilken troverdighet har Erna Solberg når hun nå hevder å ikke ha kjent til Egseths aktiviteter overfor flere Høyre-profiler knyttet til korona-håndteringen i Oslo.

Hun har åpenbart kjent til andre situasjoner der Egseth har drevet spill på bakrommet.

I følge Egseth selv, var kontakten mellom ham og Ropstad «ikke mer enn vanlig» i 2018. Dette etter at Dagbladet kunne melde om at det var holdt flere møter mellom Egseth og Ropstad for å rigge saken til Høyres og Ropstad-fløyens felles beste, en møtevirksomhet også NRK bekrefter å kjenne til.

Er Erna Solbergs forklaring troverdig?

Hvis dette er en vanlig måte å jobbe på – som Erna Solberg både har kjent til og vært fortrolig med – er det da troverdig at hun ikke har kjent til tilsvarende jobbing fra samme person på et så viktig politikkområde for henne som håndteringen av koronaen er?

Det kommer snart en rapport med en vurdering av regjeringens håndtering av koronaen, der regjeringen bør få solid kritikk for sendrektighet på helt håndteringen av helt sentrale deler av koronaen – ikke minst når det gjelder importsmitten. Kan det utelukkes at regjeringens ledelse – helt til statsministeren selv – har sett det som beleilig om ansvaret for episenteret for smitten i Oslo kunne skyves over på noen andre, som på Det Ap-ledete byrådet i Oslo?

Statsministeren kunne enkelt unngått spekulasjoner i hva hun faktisk visste, da hun holdt pressekonferanse om kvelden tirsdag 2. mars. Det naturlige grepet ville være å bytte ut statssekretæren. Hvis en av dine aller nærmeste medarbeidere går bak ryggen din i en så viktig sak som å undergrave tilliten til kriseledelsen i Norges hardest rammede kommune på et svært alvorlig tidspunkt i pandemien, da skal du ha en veldig god grunn til å beholde ham.

En slik grunn kan være at du selv kjente til virksomheten. Og lot det skje. Eller endatil oppfordret til det.

Og hun valgte altså å beholde ham.

Høyre stiller lavere krav til seg selv enn til andre

Både statssekretærer og statsråder har måttet gå for mindre alvorlige forhold enn å undergrave tilliten til kriseledelsen under den mest alvorlige pandemien vi har sett siden Spanskesyken. Det er nok å minne om at både Audun Lysbakken og statssekretæren hans måtte gå da det var gjort en feil knyttet til en mindre sum penger til et selvforsvarskurs for jenter (feilen var ikke at pengene var utbetalt, men at det var en statssekretær fra SV som hadde behandlet saken når det var SVs ungdomsorganisasjon som var søker og arrangør av kurset).

Nei, forresten. Det er ikke nok.

For en ting til må med.

Høyres krav om at Lysbakken og statssekretæren måtte gå av.

– Stoltenberg kan ikke leve med Lysbakken som statsråd, sa Høyre til NRK, og slo fast at Lysbakken hadde mistet all tillit.

Nå opererer Høyre med doble standarder. En standard for SV. Og en helt annen standard for seg selv.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.