Ap krever svar: – Hvor mange barn har mistet brillestøtte?

- Hvor mange færre barn får støtte til barnebriller i januar 2021 sammenlignet med januar 2020? spør Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen. Mye tyder på at antallet er enormt.

BEKYMRET FOR BARNA: Ap-stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen vil vite hvor mange barn som har mistet brillestøtten etter Høyre-regjeringens kutt. Foto: Bernt Sønvisen, Arbeiderpartiet (CC BY-ND 2.0)

Det var i statsbudsjettet for 2020 at Høyre, Frp, Venstre og Krf bestemte seg for å kutte i ordningen med brillestønad til svaksynte barn. Totalt ble 122 millioner kroner kuttet i 2020, og i følge regjeringen vil kuttene gi innsparinger på hele 192,8 millioner kroner i 2021.

Ukjente kuttkonsekvenser

Nå tar Elise Bjørnebekk-Waagen fra Arbeiderpartiet opp saken med statsråd Torbjørn Røe Isaksen. I et skriftlig spørsmål konfronterer hun Høyre-statsråden med de store summene som staten nå ikke lenger bruker på å hjelpe svaksynte barn til å se bedre.

Bjørnebekk-Waagen er bekymret for hva de usosiale kuttene har betydd for svaksynte barn. Nå har statsråden noen få dager på seg til å legge fram tallene.

Det er til nå ikke offentliggjort tall fra regjeringen på hvor mange færre barn som får brillestøtte nå enn før kuttene skjedde. Dermed er det ukjent for velgerne hva dette utslaget av Høyre-regjeringens politikk har å si for barn som er avhengig av å bruke briller for å se skikkelig.

– Oppsiktsvekkende prosess

– Det var flere svakheter i ordningen med brillestøtte til barn også før regjeringen kuttet i ordningen, sier Bjørnebekk-Waagen til Sosialdemokraten.no.

– Men fremfor å styrke den ble den kuttet. Prosessen var oppsiktsvekkende, først ble kuttene bestemt – deretter ble nye retningslinjer utformet, sier hun.

Hun understreker at ordningen med brillestøtte finnes fortsatt, men er betydelig redusert. – Flere barn faller utenfor. Jeg frykter at det er lommeboka til foreldrene som skal avgjøre om barn får den brillen de trenger. Slik kan vi ikke ha det, mener Ap-politikeren.

– Jeg har fått formidlet og blitt kontaktet av flere familier som har fått økte utgifter til briller. Flere forteller om umulige prioriteringer og hvordan familieøkonomien blir rammet, sier stortingsrepresentanten.

Arbeiderpartiet har prioritert brillestøtte til barn i sine alternative budsjetter. – Så er det ikke sikkert at det er den gamle ordningen som er den beste måten å sikre barn støtte til briller – under den gamle ordningen falt også barn utenfor. I programutkastet til Arbeiderpartiet står det følgende om brillestøtte til barn: «Arbeiderpartiet vil gjennomgå ordningen med brillestøtte til barn, og innføre en ny ordning som skjermer familier med store brilleutgifter til barn», sier hun.

Kraftig fall i antall søknader

Selv om det ikke er kjent hvor mange barn som har mistet brillestøtten, er det kjent at søknadene om brillestøtte har stupt etter Høyre-regjeringens kutt.

Fra andre kvartal 2019 til andre kvartal 2020 falt antallet søknader om brillestøtte fra 14.265 til 2.299. Det betyr en reduksjon på 84 prosent!

Også fra tredje kvartal 2019 til tredje kvartal 2020 var fallet i antall søknader enormt. Fra 15.289 søknader i tredje kvartal 2019 falt antallet til 4.461 i samme kvartal 2020.

Totalt har dermed antallet søknader i disse to kvartalene gått ned fra 29.554 i 2019 til bare 6.760 i 2020.

Det er liten grunn til å tro at barna ser vesentlig bedre i 2020 enn de gjorde i 2019, og reduksjonen på nær 23.000 søknader vil dermed trolig bety at et høyt antall barn med behov for briller nå ikke lenger har fellesskapet i ryggen for å få hjelp med å se bedre.

Senest fredag 26. februar må statsråden legge fram tall på hvor mange barn som har mistet brillestøtten på grunn av regjeringens kutt.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.