Arbeiderpartiet foreslår ny tilskuddsordning til kriserammede bedrifter

- Mange er bekymret for jobbene sine og mange bedrifter står på randen av konkurs nå som vi er inne i en periode med nye nedstenginger som følge av økt smitte. For at vi skal bevare flest mulig arbeidsplasser gjennom krisen, foreslår Arbeiderpartiet en ny tilskuddsordning i tillegg til den generelle kompensasjonsordningen, sier Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud.
Rigmor Aasrud

FORESLÅR NY TILSKUDDSORDNING: Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud vil redde flest mulig arbeidsplasser gjennom krisen. Partiet foreslår en ny tilskuddsordning for å få til dette. Foto: Skjermbilde fra Stortingets nett-TV.

– Mange er bekymret for jobbene sine og mange bedrifter står på randen av konkurs nå som vi er inne i en periode med nye nedstenginger som følge av økt smitte. For at vi skal bevare flest mulig arbeidsplasser gjennom krisen, foreslår Arbeiderpartiet en ny tilskuddsordning i tillegg til den generelle kompensasjonsordningen, sier Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud.

Hun viser til at regjeringen lenge har snakket om at det er behov for flere og mer målrettede tiltak, uten at det følges opp i praksis. – Fra vår side er det ingen tvil, smitteverntiltak og økonomiske tiltak må gå hånd i hånd. Lokal nedstenging må følges opp med sterkere økonomiske tiltak for bedriftene, sier Aasrud.

Aasrud er sterkt kritisk til at regjeringen avsluttet kompensasjonsordningen uten en plan for en ny nedstenging, på tross av advarsler om at vi ville få en andre smittebølge. Bedrifter har måttet vente på støtte siden september, som følge av svak kriseledelse fra regjeringen.

– For mange bedrifter begynner det nå å bli kritisk, når penger gjennom en ny støtteordning tidligst kommer i januar. I tillegg har ikke regjeringen gjort noe for å lage en mer treffsikker kompensasjonsordning, som for eksempel å gi støtte til lønnskostnader eller ta hensyn til at bedrifter kan være stengt ned av lokale smitteverntiltak, sier Aasrud.

Arbeiderpartiet la derfor fram to forslag i Stortinget tirsdag:

  • Stortinget ber regjeringen gjennomføre tiltak som gir tilgang på kortsiktig likviditet i påvente av utbetalinger fra den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet og en eventuell tilskuddsordning for bedrifter som er hardt rammet av lokale smitteverntiltak. Det bes spesielt om at lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter utvides slik at det kan garanteres for 100 prosent av lån som forskutterer kompensasjon gjennom lånegarantiordningen. Slike lån skal tilbakebetales kort tid etter at kompensasjon er mottatt.
  • Stortinget ber regjeringen opprette en omsetningsbasert tilskuddsordning for virksomheter som er hardt rammet av lokale smitteverntiltak og blitt pålagt å stenge eller utsatt for andre svært inngripende lokale tiltak. Tilskuddet betales ut etter søknad og beregnes som en andel av omsetningen for fjoråret i den perioden tiltakene varer. For bedrifter som ikke var startet på samme tidspunkt året før, beregnes tilskuddet med utgangspunkt i alternative beregningsmetoder. Ordningen kommer i tillegg til den generelle kompensasjonsordningen. Det skal settes et tak per mottaker slik at det er de små bedriftene som prioriteres. Det skal også settes krav til at mottakere av støtte ikke kan utbetale utbytte, bonuser, øke lederlønninger eller si opp ansatte i en gitt periode.

– Regjeringens passivitet vil føre til at arbeidsplasser og bedrifter går tapt i hele Norge. Det er trist, og gjør krisen dypere og vanskeligere enn den hadde trengt å være. Derfor trenger vi langt raskere og mer treffsikre tiltak, slik Arbeiderpartiet foreslår i Stortinget, sier Rigmor Aasrud.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.