Ap-topp om regjeringens kutt i pendlerfradrag: – En av de lengste bortforklaringene jeg har hørt!

Høyres distriktsminister Linda Hofstad Helleland svarte overhodet ikke på Ap-representant Stein Erik Lauvås' spørsmål i spørretimen om kutt i pendlerfradraget til arbeidsfolk. - Jeg må nesten få berømme statsråden. Det er en av de lengste bortforklaringene jeg har hørt, utbrøt Lauvås oppgitt.

FIKK IKKE SVAR: Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås fikk ikke svar på spørsmålet sitt fra Høyres distriktsminister Linda Hofstad Helleland. I stedet ble det lange bortforklaringer. Bilde: Skjermprint fra Stortingets nettsending

Høyres distriktsminister Linda Hofstad Helleland svarte overhodet ikke på Ap-representant Stein Erik Lauvås’ spørsmål i spørretimen om kutt i pendlerfradraget til arbeidsfolk. – Jeg må nesten få berømme statsråden. Det er en av de lengste bortforklaringene jeg har hørt, utbrøt Lauvås oppgitt.

Lauvås brukte spørretimen til å konfrontere distriktsministeren med regjeringens kutt i pendlerfradraget.

– Hvorfor er kutt i pendlerfradrag god distriktspolitikk?
– Arbeiderpartiet har som målsetting at vi skal ha bosetting og aktivitet i hele landet, slo Lauvås fast i sin åpningsreplikk.

– Levende bygder og lokalsamfunn er en del av livsnerven i Norge, og bidrar til at vi har mangfold og muligheter til å kunne utnytte våre felles ressurser best mulig. Derfor er det viktig for Arbeiderpartiet å ha ordninger som gjør det attraktivt å bo i distriktene. Distrikts- og digitaliseringsministerens regjering har blant annet kuttet i pendlerfradraget. Hvorfor mener statsråden at kutt i pendlerfradrag er god distriktspolitikk? ville Ap-representanten vite.

Svaret han fikk var innholdsløst, og ga slett ingen svar. Vi gjengir hele svaret fra statsråd Hofstad Helleland nederst i denne saken.

– Jeg må nesten få berømme statsråden. Det er en av de lengste bortforklaringene jeg har hørt, og er ikke i nærheten av å kunne svare på et enkelt spørsmål om hvorfor de har kuttet pendlerfradraget mye, og hvorfor hun mener det er god distriktspolitikk. Det er ganske godt gjort, sa Lauvås etter statsrådens svar.

Angrep regjeringens sentraliseringer og kutt
– Denne regjeringen har altså stått bak den største og klareste sentraliseringspolitikken Norge har sett på svært, svært lenge. Regjeringen har tvangssammenslått kommuner og fylker, den har fjernet skatteoppkreveren fra kommunene og sørget for at flyruter har blitt lagt ned, sentralisert statlige arbeidsplasser til de største byene og på toppen av det hele fjernet penger som gikk til å utvikle arbeidsplasser og aktivitet i distriktene, slo Lauvås fast.

Og forsøkte seg en gang til på å få statsråden til å svare: – Hvorfor har det vært så viktig å frata distriktene disse mulighetene til å drive fram nye arbeidsplasser og god distriktsutvikling?

Men Lauvås fikk heller ikke nå noe svar. I stedet svarte statsråden med et spørsmål.

Ny unnamanøver fra statsråden
– Først har jeg lyst til å få representanten Lauvås til å fortelle meg hvor han finner sitater, eller hvem det er fra regjeringen som har uttalt at det å kutte i pendlerfradraget er god distriktspolitikk, sa Hofstad Helleland.

– Han siterer regjeringen på det i sitt skriftlige spørsmål. Jeg har i hvert fall aldri uttalt det. Jeg kjenner heller ikke til at noen andre statsråder har sagt at det er god distriktspolitikk, fortsatte statsråden.

Ap mot kutt i pendlerfradraget
– Så spør statsråden MEG om hvorfor kutt i pendlerfradraget er god distriktspolitikk, svarte Lauvås oppgitt.

– Arbeiderpartiet har vært mot kutt i pendlerfradraget. Det er statsrådens egen regjering som har kuttet i pendlerfradraget. Det er ikke god distriktspolitikk å gjøre som statsråden har gjort, å gå inn for og gjennomføre kutt i pendlerfradraget, slo Arbeiderparti-representanten fast.

Her er hele det første svaret fra statsråd Linda Hofstad Helleland:

«Jeg er enig med representanten Lauvås i at levende bygder og lokalsamfunn er viktig for å kunne utnytte både menneskelige og naturgitte ressurser best mulig. Jeg er opptatt av å legge til rette for vekstkraftige distrikter i hele landet. Det handler om folks mulighet til å både jobbe og bo rundt om i distriktene.

Det er flere faktorer som påvirker folks pendlermuligheter. I dag gis det fradrag i alminnelig inntekt for daglige reiser til og fra arbeid. Fradraget avgrenses av et bunnbeløp og en øvre grense. Fradraget gis som hovedregel basert på skattyters reiseavstand.

Det stemmer at fradraget er noe redusert. Det skyldes dels at bunnbeløpet har økt, dels at skattesatsen på alminnelig inntekt er redusert. Redusert reisefradrag er dermed bl.a. et resultat av et bredt skatteforlik på Stortinget, som, så vidt jeg husker, også Arbeiderpartiet var med og støttet.

Samtidig har minstefradraget i alminnelig inntekt blitt økt. Minstefradraget har som hensikt å dekke utgifter knyttet til det å skaffe seg inntekt. Videre har den gjengse innbygger også fått lavere skatt. Regjeringens skattelettelser favner bredt. I skatteopplegget for 2021 går om lag halvparten av lettelsene til folk med inntekt under 700 000 kr.

Regjeringen har satset stort på reduksjon av reisetider og bedre fremkommelighet i hele landet. Vi har nær doblet samferdselsbevilgningene siden 2013. Utvidelsen av bo- og arbeidsmarkedsregionene – det å øke pendlingsomlandet til byer og tettsteder med større arbeidsmarkeder – er avgjørende for å styrke bosetting og positiv utvikling i alle deler av landet.

Jeg mener at det i denne saken er viktig å se et større bilde enn kun det representanten Lauvås trekker opp. Den alminnelige arbeidstakers økonomiske rammer har blitt mye bedre under denne regjeringen. Regjeringens satsing på samferdsel bedrer også folks tilgang til arbeidsmarkedene i distriktene.«

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.