Jonas: – Det er slutt på pengegaver til de som har mest fra før. Nå er det vanlige arbeidsfolks tur!

– Når nærmere 200 000 nå er arbeidsledige, forskjellene øker og klimaproblemet henger over oss, legger vi fram et budsjett for å få folk i jobb, styrke vår felles velferd og kutte klimautslipp, sier Gahr Støre.

ARBEIDSFOLKS TUR: Ap-leder Jonas Gahr Støre har presentert Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2021. Foto: Skjermdump ra pressekonferansen

– Når nærmere 200 000 nå er arbeidsledige, forskjellene øker og klimaproblemet henger over oss, legger vi fram et budsjett for å få folk i jobb, styrke vår felles velferd og kutte klimautslipp, sier Gahr Støre. 

Arbeiderpartiet la fram sitt alternative forslag til statsbudsjett på en pressekonferanse preget av virussitasjonen. Fremleggelsen skjedde digitalt – på Youtube og Facebook.

Sammen med partiets nestleder og finanspolitiske talsperson Hadia Tajik, presenterte partileder Gahr Støre Arbeiderpartiets alternativ til regjeringens forslag til statsbudsjett. – Vi håper dette er det siste alternative budsjettet vi legger fram på en stund. Dette er et budsjett for 2021. Det er altså et budsjett med klare frampek for Arbeiderpartiets politikk for valget 2021, sier Gahr Støre, og understreker at satsingene er klare og gjenkjennelige og også henger sammen med det nye programforslaget som Arbeiderpartiet nylig har lagt fram.

Fra helsekrise til økonomisk og sosial krise
Finanspolitisk talsperson Hadia Tajik er bekymret for at koronapandemien kan gå fra å være en helsekrise til å bli en sosial og økonomisk krise. 

– Folk trenger sikkerhet og forutsigbarhet for egen økonomi. Derfor forlenger vi inntektssikringsordningene, gjeninnfører feriepenger for arbeidsledige på dagpenger og foreslår at kompensasjonsordningen for bedriftene må dekke mer og ha lenger varighet. Nå er det viktig å å forebygge ensomhet og isolasjon, blant annet gjennom satsing på lavterskeltilbud innen psykisk helse, sier Tajik. 

Arbeiderpartiets budsjett betyr mer forutsigbarhet for egen økonomi, og sterkere innsats for trygge, hele og faste stillinger.

– Budsjett for mer rettferdighet og for flere i arbeid
Partileder Jonas Gahr Støre fremhever at partiets alternative statsbudsjett har to hovedoverskrifter. – Et budsjett for mer rettferdighet og et budsjett for flere i arbeid, sier partilederen.

– Begge deler er helt nødvendige der Norge er i dag. Etter åtte år med denne regjeringen har vi fått større forskjeller og mer urettferdighet. Og det er en stor utfordring med å få folk i arbeid, sier Gahr Støre og viser til at det nå er 190.000 helt eller delvis ledige.

– Det er grunn til å frykte at det tallet er stigende. Vi er inne i andre bølge av koronaen, med strenge smitteverntiltak og stor nedstenging i andre land som Norge eksporterer til. I tillegg er det mange bransjer i Norge som er stengt ned – enten på grunn av lite aktivitet eller fordi de er beordret nedstengt, sier Ap-lederen. Han mener at Norge trenger en langt mer offensiv arbeidspolitikk enn den som føres av dagens regjering.

– Nå er det vanlige arbeidsfolks tur
– Regjeringen kutter i velferd for folk som trenger det. Og kutter skattene for folk som ikke trenger det. Det må snus. Nå er det vanlige arbeidsfolks tur., sier Jonas Gahr Støre.

– Det er vanlige arbeidsfolk som skal få lettelsene. Det er de som skal få bedringer i velferden. Og det er de som skal få hjelp til å komme inn i jobb, slår partilederen fast.

Mer til sykehusene og kommunene
I Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett er det særlig to satsinger som understreker partilederens budskap om at det nå er vanlige arbeidsfolks tur, mens den rike eliten ikke vil bli prioritert av Arbeiderpartiet.

– Vi prioriterer de store pengene til den velferden som er viktig for folk i hverdagen. Mer til sykehusene. Og mer til kommunene, som er de som sørger for at ungene får en trygg oppvekst, en god skole og en eldreomsorg som hjelper våre eldste, sier Ap-lederen.

– Det andre er å rette opp urettferdigheter som nå blir veldig store og synlige. I 2014 fjernet regjeringen feriepengene for folk som er permitterte og gikk på dagpenger. Da var det ikke veldig mange som var i den kategorien, men vi stemte likevel mot det, sier Gahr Støre. Han minner om at nå er det vesentlig flere som rammes av denne urettferdigheten.

– Nå kan det handle om mellom 250.000 og 300.000 som neste sommer vil oppleve at de ikke får utbetalt feriepenger. Det betyr mange tusen kroner mindre for mennesker som allerede har fått en utsatt økonomi. Og det er også en dårlig næringspolitikk, fordi mange norske familier ikke vil være i stand til å reise i Norge og dermed sysselsette folk i reiselivsnæringen, sier Ap-lederen.

Arbeiderpartiet foreslår å gjeninnføre feriepengene for permitterte, og bruker hele 3,4 milliarder kroner i sitt alternative statsbudsjett på denne satsingen.

Du kan lese hele Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett på denne linken.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.