Datatilsynet fastslår om Høyres valgkamp: – Høyre har brutt loven!

ULOVLIG VALGKAMP: Datatilsynet konstaterer at Høyres valgkampknep er ulovlige. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet (CC BY-ND 2.0)

Datatilsynet konkluderer med at partiet Høyres valgkamp er i strid med norsk lov. Det er særlig den digitale appen «Dugnad», hvor Høyres partimedlemmer har blitt oppfordret av partiet til å oppgi lister over sine Facebook-venner slik at partiet kan bruke personopplysningene i valgkampen, som er brudd på norsk lov.

Datatilsynet konkluderer med at Høyre-kampanjen bryter med personvernlovgivningen på to punkter: Personvernet til dem som ble kartlagt var ikke tilstrekkelig ivaretatt, Høyre gjorde ingenting for å informere dem som ble kartlagt og ga dem heller ingen mulighet til reservere seg mot å delta i kartleggingen.

Konstaterer lovbrudd
– Vi konstaterer at det ble gjort ting som er i strid med lovverket, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet til nettstedet ABC Nyheter. Han er krystallklar på at Høyres valgkamp er et klart brudd på personvernlovgivningen i Norge.

De omfattende datalistene fra Facebook – som inneholdt navn, adresse, fødselsdato og Facebook-ID – ble kjørt gjennom et analyseprogram. Dataene ble sammenholdt med statistikk, hvorpå programmet «returnerte 25 venner i prioritert rekkefølge ut fra en antakelse om hvor sannsynlig det var at personene ville stemme Høyre, ifølge vedtaket i Datatilsynet.

«Mangel på åpenhet omkring påvirkning i politiske valg er en av de største bekymringene innenfor personopplysningsvernet i dag – åpne data kan samles inn og analyseres uten at de registrerte er klar over det, og i neste instans brukes for å manipulere enkeltpersoner i den ene eller den andre politiske retningen. I siste instans kan dette få store konsekvenser for selve demokratiet», advarer Datatilsynet i sitt vedtak.

Benekter behov for slike kartlegginger
Hos Høyre sier markeds- og kampanjesjef Thoralf Granerød at de har lært av saken, og at de har sluttet med slike kartlegginger. – Slik valgkampen foregår i Norge, er det heller ingen grunn til engang å nærme seg lovgivningens yttergrenser. Vi i Høyre har i hvert fall ikke noe behov for det, sier Granerød til ABC Nyheter.

Men han legger likevel til at de vil måtte rådføre seg med datatilsynet for videre valgkamparbeid: – Vi vil ikke ha kartlegging av enkeltpersoner i kommende valgkamper. Og vi kommer til å bruke tilsynet som sparringpartner og rådgiver for å være sikre på at vi holder oss innenfor de rammene lovverket trekker opp, sier Granerød.

Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon har forøvrig fartstid som politiker for Høyres regjeringspartner Venstre; han var statssekretær i justisdepartementet da Odd Einar Dørum var justisminister.

Slipper bot fordi lovbruddet ble for sent avslørt
Thon kommer ikke til å ilegge Høyre bot/straffegebyr for lovbruddet. Grunnen er at ulovlighetene ikke ble oppdaget før i 2018. – Lovgiver har satt en foreldelsesfrist på fem år i slike saker. Vi har derfor ikke vurdert å ilegge overtredelsesgebyr. Vi konstaterer at loven er brutt og kommer med kritikk, i form av en irettesettelse, sier Thon.

De alvorlige lovbruddene skjedde i innspurten av valgkampen 2013, og kan ha bidratt til å vippe valget de nødvendige stemmene i Høyres og Erna Solbergs favør i kampen om flere mandater. I flere fylker var det med svært knappe marginer Høyre vant mandater. Eksempelvis i Østfold der Høyre vant kampen om sistemandatet mot Arbeiderpartiet med drøyt 400 stemmers margin og i Akershus hvor Høyre vant kampen om sistemandatet mot SV – også der med omtrent 400 stemmers margin.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet (CC BY-ND 2.0)
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.