Ap-Jonas mener regjeringen svikter distrikts-Norge: – De har glemt hvordan jobber skapes i dette landet

SKUFFET OVER REGJERINGEN: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen svikter distriktene, og vil ha en offensiv politikk for nye arbeidsplasser og mer vekst i diistrikts-Norge. Her intervjues han av Solørradioen utenfor samfunnshuset Skansen på Gjesåsen i Åsnes kommune i Hedmark. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

– Regjeringen har i sin selvtilfredshet glemt at mennesker lever liv som regjeringens politikk ikke tar hensyn til, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Han mener regjeringen bygger opp større forskjeller og ulikheter mellom distrikts-Norge og sentrale strøk. – Regjeringen har glemt hvordan jobber skapes i dette landet, sier Gahr Støre.

– Fellesskap skaper jobber
Over en papptallerken med elghakk på det lokale samfunnshuset Skansen på Gjesåsen i Åsnes kommune, utdyper han hva han mener er feil med dagens politikk og hva som skal til for å skape flere jobber og mer utvikling i distrikts-Norge. – Jobber blir til ved at vi satser i fellesskap, og ved at det er en stat og en kommune og et fylke som har midler til å få i gang virksomhet, sier partilederen.

Han mener regjeringen ikke har forstått dette når de legger an skattekutt som sitt viktigste verktøy for jobbskaping. – Det er særlig ved å bearbeide naturressursene vi kan skape jobber og vekst i distriktene. Det gjelder enten det er den grønne bioøkonomien eller den blå bioøkonomien. Jordbruket og skogbruket har ikke blitt en levevei for folk i hele landet fordi regjeringspartiene har lent seg tilbake og sagt at makrotallene er gode, slik de gjør nå, mener Gahr Støre.

– Skal det bli jobber må det være noen som tar tak i mulighetene i det langstrakte landet vårt, og utvikler dem, sier Støre. Han tar til orde for en kraftig opptrapping av den aktive næringspolitikken i distriktene, til erstatning for den passive skattekuttpolitikken som regjeringen fører.

Kritiserer tafatt bredbåndsutbygging
Arbeiderpartiets leder er svært skuffet over regjeringens manglende arbeid for å sikre bredbånd og like digitale muligheter for alle i Norge. Til de nærmere 150 frammøtte på samfunnshuset slår han fast at det positive som skjer i Hedmark på dette området ikke skyldes regjeringen.

– Når Hedmark nå er i ferd med å nå ganske høyt på bredbåndsdekning, så er det ikke takket være staten eller disse såkalte makrotallene som regjeringspartiene opererer med. Nei, det er fordi kommunene og fylket faktisk har brukt av pengene sine til å bygge ut bredbånd som nå har en husstandsdekning på rundt 80 %, slår Gahr Støre fast. Han minner om at det ikke trenger å være slik.

– Foran valget i 2017 var Trygve og jeg i mediene med vår plan for å få bredbåndsdekningen opp. Vårt forslag var å bruke en halv milliard kroner mer hvert år. Det er den moderne infrastrukten, konstaterer Ap-lederen. Han mener sentrum og distrikt langt på vei er annerledes nå enn for få år siden. – Sentrum nå er der hvor du har nettdekning, for å si det litt forenklet.

– Regjeringen overhører, overser og overkjører
Arbeiderpartiets leder tror regjeringens mislykkede distriktspolitikk skyldes at de ikke er lydhøre overfor hva folk i distriktene opplever og hvilke utfordringer de har i hverdagen. – Regjeringen overhører, overser og overkjører distriktene, mener Støre.

Han minner også statsminister Erna Solberg og resten av regjeringen om hvorfor det går godt i deler av distrikts-Norge til tross for regjeringens politikk. – Folk er produktive her! I landbruket er det høyere produktivitet enn i bygg- og anleggsbransjen i de store byene. Hvis vi skal fortsette å ha oppskrift for bosetting i hele landet, verdiskapning i hele landet og å ta råvarene i bruk – så må vi ut av skillelinjen om by mot land. Vi må leve opp til det som hos oss står helt sentralt «By og land, hand i hand». Vi er avhengige av å lykkes begge steder, slår Gahr Støre fast.

– Jobbene vi skaper i hele landet er også en forutsetning for velferden folk trenger i hele landet, minner partilederen om.

Veier, forskning, risikoavlastning
Arbeiderpartiets leder peker på flere større satsinger som kan gi distriktene flere muligheter enn i dag.

– Jeg snakker stadig med bedriftsledere som sier de vil ha veier som er ok. Som vil ha det offentlige med på å støtte forskning og utvikling mer enn i dag. Som ønsker seg ordninger for å avlaste risiko for gründere og nye arbeidsplasser i en oppstartfase, sier Ap-lederen og viser til hvordan regjeringen velgere dette bort og i stedet kutter skattene for de aller rikeste i landet.

– Bedrag mot velgerne
Gahr Støre mener regjeringen også gjør det stikk motsatte av hva de sier de skal gjøre når det er valgkamp. – Dette er en regjering i fullstendig oppløsning. Ta Politihøyskolen i Kongsvinger som et eksempel. Sylvi Listhaug var justisminister og sa i valgkampen 2017: «Vi garanterer å opprettholde 850 studentplasser». I revidert budsjettforslag i fjor: «Vi kutter antallet til 500», minner Jonas Gahr Støre om.

– Det er et bedrag mot velgerne, konstaterer han.

– Eller helsearkivet på Tynset. Et sentralt helsearkiv, et utrolig viktig tiltak for å samle noe av det vi er gode i; data og helseopplysninger avansert tilgjengelig for forskning og bedre helse. Vi foreslo da vi satt i regjering å legge dette samlet til Tynset. Høyre og Fremskrittspartiet har kjempet mot hele veien, og ville ha det til Trondheim. Helt til siste skanse i 2016, kom de to partiene med merknader og utsettelsesforsøk og strittet imot, minner Gahr Støre om.

– Vi fikk med Venstre og Krf, før de gikk inn i regjering. Og nå bygges både arkivet og nye leiligheter for ansatte og deres familier på Tynset. Det betyr nye innbyggere med attraktiv kompetanse, det betyr nye muligheter for distriktene. Dette er aktiv politikk, og en stat som er smart. Det er dette vi er for, og Høyre og Frp er mot, fastslår Jonas Gahr Støre.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.