Regjeringen vil gjøre det lettere å flytte lønnsomme bedrifter ut av landet

- HÅPLØS POLITIKK: Arbeiderpartiets ordførerkanddiat Lillian Skjærvik i Elverum mener det er håpløs politikk når regjeringen vil gjøre det lettere å flytte lønnsomme arbeidsplasser ut av landet. Hun får støtte av Arbeiderpartiets politikere på Stortinget. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

– Håpløs politikk, sier Ap-politikerne Lillian Skjærvik (bildet) og Nils Kristen Sandtrøen. – Vi bør jo sørge for at lønnsomme arbeidsplasser forblir i Norge, ikke at de flyttes til utlandet, mener de to.

Skjærvik er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Elverum. Hun reagerer sterkt på at regjeringen nå vil oppheve omstillingsloven, og at det dermed bli enklere for bedriftseiere å legge ned lønnsomme arbeidsplasser eller flytte dem til utlandet.

– Trodde det ikke var sant
– I Elverum har vi flere ganger sett hvor viktig denne loven er. Sist gang var da Takeda Nykomed besluttet å flytte den lønnsomme virksomheten de hadde i Elverum ut av landet. Omstillingsloven gjorde at lokale og regionale myndigheter kom i dialog med de japanske eierne, vi fikk utløst omstillingsmidler og vi fikk på plass en trygg omstilling for arbeidsfolkene, slår hun fast.

– Hvorfor er regjeringen mot dette? spør Skjærvik. Hun mener regjeringen tydelig viser at de hverken spiller på lag med norske arbeidsfolk eller med kommuner og lokalsamfunn. – Jeg trodde det ikke var sant da jeg leste forslaget fra regjeringen, og måtte lese på nytt. Det er jo en politikk stikk i strid mot enhver fornuft, sier hun.

Skjærvik fikk med seg hele det politiske miljøet i Elverum på å sende inn høringsuttalelse om å beholde omstillingsloven. Også regjeringspartienes lokale representanter fra Høyre og Frp støttet Skjærviks syn, og vil beholde loven.

– Dette er en lov som legger til rette for gode prosesser når bedriftseierne vil legge ned eller flytte virksomheten. Videre drift skal vurderes. Samhandling med fylkeskommunen og Innovasjon Norge om forskning og innovasjon skal vurderes. Markedsføringstiltak via offentlige programmer kan vurderes. Og også en rekke andre tiltak som reduserer de negative konsekvensene for de tilsatte og for lokalsamfunnet hvis beslutningen om å legge ned blir stående, sier Skjærvik.

Sikret nye arbeidsplasser
Hun mener bedriften Curida i Elverum er et godt eksempel på at loven fungerer godt. – Curida driver produksjon og innovasjon innen legemidler. Her jobber det nå nærmere 60 personer, i anlegget til tidligere Takeda Nykomed. Det er et direkte resultat av prosessene omstillingsloven påla eierne, sier Skjærvik.

Hun peker på at også flere andre ganger har vært nyttig med omstillingsloven. – Den kom til anvendelse da eierne av Sperre Støperi ville flytte virksomheten, det var en stor industribedrift i Elverum med over 200 ansatte på det meste. Og loven ble brukt da Nortura ville legge ned virksomheten sin her. Prosessene loven påla eierne sørget for at det fortsatt er drift og produksjon i anlegget her i Elverum, konstaterer Skjærvik.

– At regjeringen vil fjerne loven for å gjøre det enklere å flytte lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser ut av landet, er fullstendig håpløs politikk, sier ordførerkandidaten.

– Det viser Høyres sanne ansikt i næringspolitikken, legger hun til.

Ap vil sikre tryggheten for arbeiderne
Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen er enig med ordførerkandidat Skjærvik.

– Noe av det aller viktigste i politikken er å bidra til at folk har trygghet og jobb. Her gjør regjeringen det stikk motsatte. De skaper utrygghet for folk som jobber i lønnsomme bedrifter og går i overskudd, sier Sandtrøen, som sitter i næringskomiteen på Stortinget.

Arbeiderpartiet vil kjempe for å beholde omstillingsloven. – Også for folk som jobber på en bedrift eller arbeidsplass som er i fare for å bli nedlagt eller flyttet til utlandet, er det selvsagt viktig med trygghet og gode prosesser. Hvorfor regjeringen mener det er lurt å fjerne denne tryggheten, er en gåte, mener Sandtrøen.

– En absolutt nødvendig lov
– Bare fordi noen pengesterke eiere ser muligheten for enda sterkere profitt ved å flytte bedriften ut av landet eller legge ned, betyr det ikke at vi skal legge til rette for det gjennom politikken i Norge, mener Sandtrøen. – Uten denne loven er det mer eller mindre fritt fram for de pengesterke eierne til å gjøre hva de vil, mens arbeidstagerne står igjen ribbet for muligheter, mener han.

– For familier og lokalsamfunn vil det alltid være viktig å se hvilke muligheter vi kan bygge videre på kunnskapen og klokskapen som arbeidsfolk har skaffa seg gjennom et langt arbeidsliv. Omstillingsloven sikrer at fylkeskommunen og det offentlige virkemiddelapparatet kobles på, og at det brukes tid på å ha gode prosesser i saker der eierne av bedrifter vil legge ned eller flytte ut for å maksimere profitten. Denne loven er absolutt nødvendig, sier Sandtrøen.

Tekst og foto av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.