Fagforbundet øker pengestøtten til Arbeiderpartiet

ØKER STØTTEN: I kommunevalgåret 2019 får Arbeiderpartiet en million kroner mer fra Fagforbundet enn for fire år siden. Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet

– Vi sørger for fellesskapet, sier Fagforbundets leder Mette Nord. I år gir LOs største forbund totalt 6 millioner kroner til Arbeiderpartiet, én million kroner mer enn forrige gang det var kommunevalg.

Samtidig får også SV og Senterpartiet 2,25 millioner kroner hver. Partiet Rødt får derimot ingenting fra Fagforbundet. – Vi har ikke funnet det naturlig å støtte Rødt, sier Mette Nord til Aftenposten.

Motvekt til høyrepolitikk
Fagforbundets leder er tydelig på at støtten til Arbeiderpartiet kommer for å hjelpe Arbeiderpartiet med å være en motvekt til høyrepolitikk. – De som sponser høyresiden, gjør det for at de private skal få mest mulig avkastning på sine penger. Vi sørger or fellesskapet, sier forbundslederen til Aftenposten som begrunnelse for hvorfor forbundet nå øker støtten til Arbeiderpartiet.

Styret i Fagforbundet var enstemmige i beslutningen om å støtte Arbeiderpartiets valgkamp med 5 millioner kroner, i tillegg til en årlig aktivitetsstøtte på 1 million kroner.

Dermed gir LOs største forbund med 365.000 medlemmer hele 6 millioner kroner til Arbeiderpartiet i år.

I tillegg får partiene SV og Senterpartiet samme aktivitetsstøtte som Arbeiderpartiet, på 1 million kroner hver. Disse partiene får også en valgkampstøtte på 1,25 millioner kroner.

Fagforbundet bevilger dermed totalt 10.5 millioner kroner til de rødgrønne partiene i 2019.

Skal også drive valgkamp selv
Fagforbundet legger også opp til å bruke betydelige ressurser selv på valgkampen. Forbundets medlemmer er dårlig tjent med konkurranseutsetting og privatisering eller nedbygging av velferdstjenester.

– Vi må støtte opp under den politikken som tjener medlemmene og samfunnet best. Alle de tre rødgrønne partiene har gjort gode vedtak om hele, faste stillinger og trepartssamarbeidet. De går ikke for privatisering, men heller rekommunalisering, slår Mette Nord fast overfor Aftenposten.

Fagforbundet anslår at en konkurranseutsatt kommuneansatt mister opptjente rettigheter til AFP og pensjon til en verdi av rundt 1 million kroner.

– Brannmur mot regjeringens politikk
På spørsmål fra Aftenposten om hvorvidt støtten til Senterpartiet – som samarbeider med Høyre i mange kommuner – kan slå ugunstig ut, henviser fagforbundets leder til Senterpartiets nasjonale politikk. – På nasjonalt plan har de vedtatt en god politikk, og vi forventer at de ønsker å gjennomføre den på lokalt nivå. Da bør man samarbeide med dem som har tilnærmet samme politikk, sier Nord.

– Lokalvalget er en brannmur mot regjeringens politikk om å slippe private fritt inn og mer eller mindre bygge ned alle offentlige tjenester. Vi må ha politisk kontroll over viktige velferdstjenester og ikke slippe markedet til, sier Nord.

 

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.