Gode lokalmålinger for Arbeiderpartiet i april

GODE LOKALMÅLINGER: Arbeiderpartiet har flere gode lokalmålinger i april, som i Harsted der Kari-Anne Opsal (bildet) leder kampen om å bli kommunens ordfører de neste fire årene. Foto: Arbeiderpartiets landsmøte 2019

Kari-Anne Opsal (bildet) fra Harstad er en av flere ordførerkandidater som kan glede seg over gode lokalmålinger for Arbeiderpartiet i april. Mange steder ligger Arbeiderpartiet nå nær det gode valgresultatet fra 2015, eller til og med litt foran.

Sosialdemokraten.no hr gått gjennom de lokale meningsmålingene som er publisert hittil i april. Såvidt vi kan se er det 9 slike målinger som er publisert, og totalinntrykket av disse er temmelig bra for Arbeiderpartiet – som har slitt med velgeroppslutningen i tida etter stortingsvalget høsten 2017.

La oss ta en kikk på hvordan partiet ligger an:

Harstad – Nord-Norges tredje største by – stemte 37,0 % av velgerne på Arbeiderpartiet i 2015. Nå viser en fersk måling for Harstad Tidende at Arbeiderpartiet øker litt til 37,7 %. Framgangen er ikke enorm, men viser at partiet i det minste ikke har tilbakegang. Det har derimot det største opposisjonspartiet Frp som faller med hele 4,5 prosentpoeng målt mot 2015-valget og får nå støtte fra kun 16,9 % av velgerne. Husk at så sent som i 2011 stemte hele 33 % av Harstads velgere på Frp, så partiet er halvert siden den gang.

Arbeiderpartiets galluptall på 37,7 % er forøvrig også langt foran partiets valgresultat i Harstad i 2017, da 26,8 % stemte Ap ved stortingsvalget. Utfra målingen er Arbeiderpartiets ordførerkandidat Kari-Anne Opsal stor favoritt til å bli ny ordfører, og målingen viser også at hun er velgernes klare favoritt – de to utfordrerne fra Høyre og Frp har støtte fra kun 6 % av velgerne hver seg.

Også i Buskerud-kommunen Hole gjør Arbeiderpartiet det bedre på en måling nå i april enn ved kommunevalget i 2015. Partiet måles til 24,6 %, som er en halv prosentpoeng bedre enn ved kommunevalget. Her må vi bemerke at Hole er en kommune der Høyre har stått sterkt i mange valg; de fikk 42,2 % av stemmene i 2015, hele 53,5 % i 2011 og 43,6 % i 2007. Men nå måles Høyre til kun 37,0 %, og ligger dermed an til å gjøre sitt dårligste kommunevalg på svært lenge.

Og det er godt nytt for Arbeiderpartiet og ordførerkandidat Tom Olsen. For målingen viser rødgrønt flertall. Selv om Arbeiderpartiets oppslutning på 24,6 % isolert sett høres kan noe beskjeden ut, vil et slikt valgresultat være det beste kommunevalget for partiet i Hole på 24 år!

I Oppland gjør Arbeiderpartiet en god april-måling i Jevnaker – som ved neste årsskifte blir en del av Buskerud fylke og Viken i forbindelse med regionreformen. Arbeiderpartiet gjorde et solid kommunevalg i kommunen i 2015, og fikk 43,1 % av stemmene. Nå viser målingen at Arbeiderpartiet øker markert, og partiet noterer seg for støtte fra hele 46,7 % av velgerne!

Dermed ligger Arbeiderpartiets ordførerkandidat Morten Lafton i øyeblikket godt an til å bytte ut politiuniformen med ordførerkjedet i Jevnaker etter valget i september.

Ringerike kommune stemte 39,5 % av velgerne på Arbeiderpartiet i 2015. Nå viser en meningsmåling for Ringerikes Blad at Ap-oppslutningen er nøyaktig like høy som i 2015, altså 39,5 %. Dermed ser det ikke ut til at byttet av ordførerkandidat til Kirsten Orebråten fra Kjell Børre Hansen – som har vært ordfører siden 2007 – ikke har påvirket velgernes partivalg nevneverdig.

Valgresultatet i 2015 var forøvrig et svært sterkt valgresultat for partiet i Ringerike. Partiet må helt tilbake til 1991 for å finne et kommunevalg med bedre resultat enn 2015-valget, som altså er likt med galluptallene nå.

En ny kommune i årets valg er Indre Østfold som er et resultat av kommunesammenslåinger der Hobøl, Spydeberg, Askim, Trøgstad og Eidsberg kommuner er slått sammen. Kommunen er folkerik, og har nærmere 45.000 innbyggere. Høyre har ordføreren i fire av de fem kommunene, kun Trøgstad har ordfører fra et annet parti (Senterpartiet).

Men i Indre Østfold kan likevel Arbeiderpartiets ordførerkandidat Kathrine Hestø Hansen ende opp som ordfører. I en fersk måling for lokalavisa Smaalenenes Avis nå i april, måles Arbeiderpartiet til å være det største partiet i den nye kommunen. Med en oppslutning på 26,7 % er partiet større enn både Høyre og Senterpartiet, og måles også høyere enn partiets valgoppslutning i 2015 i Trøgstad (21,2 %), Eidsberg (20,1 %) og Spydeberg (21,2 %).

Det er noen kommuner der tallene ikke er like gode for Arbeiderpartiet: I Stjørdal må Arbeiderpartiet notere seg for en tilbakegang i april-gallupen sammenlignet med valget i 2015. 2015-valget endte med at 37,3 % av velgerne stemte på Arbeiderpartiet, mens målingen nå viser 32,2 % oppslutning. I Bergen gjør en ny bompengeliste et stort innhugg i mange partiets velgermasse. Her går Arbeiderpartiet tilbake fra 37,8 % i 2015 til 22,8 % nå.

Også i Halden går Arbeiderpartiet tilbake sammenlignet med kommunevalget i 2015, men tilbakegangen er begrenset tatt i betraktning turbulensen som har vært i lokalpartiet. Fra at valgresultatet i 2015 viste 29,7 % oppslutning om Arbeiderpartiet, går partiet tilbake med 1,3 prosentpoeng og måles til 28,4 % nå. Dermed ligger partiet på høyde med valgresultatet i 1999, og foran resultatet i 2003 – da Arbeiderpartiet vant ordføreren.

I Vestfold slås Holmestrand og Sande kommuner sammen til nye Holmestrand kommune, og en meningsmåling gjort for Jarlsberg og Sande Avis antyder at det kan bli svært spennende. Nåværende Holmestrand kommune er et resultat av en nylig gjennomført kommunesammenslåing av tidligere Hof og Holmestrand kommuner, og ved kommunevalget i 2015 stemte 36,9 % av velgerne i Hof og 29,9 % av velgerne i Holmestrand på Arbeiderpartiet. I begge kommuner var Høyre størst med henholdsvis 37,4 % og 44,5 % oppslutning. Mens i Sande var Arbeiderpartiet det klart største partiet med 32,1 % oppslutning mot Høyres 20,1 %.

I april-målingen for nye Holmestrand kommune tar Arbeiderpartiet ledelsen, med 29,6 % støtte fra velgerne. Høyre er nest størst med 25,9 % og Senterpartiet er tredje størst med 16,3 % oppslutning. Dermed er Ap-ordførerkandidat Elin Gran Weggesrud i øyeblikket en knepen favoritt til å vinne ordførerkjedet i den sammenslåtte kommunen.

Siste kommune vi tar med, er landets hovedstad Oslo. Her viser en måling fra NRK og Aftenposten utført for Norstat at Arbeiderpartiet måles til 27,8 %. Det er 4,2 prosentpoeng bak valgresultatet i 2015 – men bedre enn valgresultatene i både 2007, 2003 og 1999. Og ikke minst viser målingen at Arbeiderpartiet, SV og MDG – de tre partiene som sitter i byråd i dag – totalt sett styrker seg.

Faktisk kan byrådsleder Raymond Johansen notere seg at Arbeiderpartiet og de to samarbeidspartiene i byrådet nå ikke lenger er avhengige av Rødt for å fortsette å styre hovedstaden – hvis de får med seg Senterpartiet. Skulle Senterpartiet velge borgerlig side slik de gjør i en del kommuner rundt om i landet, vil dagens byrådspartier sammen med Rødt ha et klart flertall i bystyret uansett – og kan fortsette arbeidet med å gjøre Oslo mer rettferdig igjen etter altfor mange år med Høyre-styre før valget i 2015.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Foto: Arbeiderpartiets landsmøte 2019
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.