Arbeiderpartiet vil stanse privatiseringen av norsk jernbane

VIL STANSE PRIVATISERING: - Arbeiderpartiet er i mot konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen. Derfor sier vi nei til EUs fjerde jernbanepakke når regjeringen forsøker å få dette igjennom i Stortinget i løpet av høsten, sier Arbeiderpartiets jernbanepolitiske talsperson Sverre Myrli. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

– Regjeringen dumper det jernbaneselskapet nordmenn eier i fellesskap til fordel for utenlandske, private aktører. Regjeringen har nå gitt det britiske, privateide selskapet Go-Ahead retten til å kjøre tog på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen. NSB skal bort, sier jernbanepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Sverre Myrli.

– Regjeringens politikk for å splitte opp og privatisere norsk jernbane er i ferd med å bli virkelighet, konstaterer han.

– Vi merker oss at pris blir tillagt størst betydning i konkurransen. Et privateid, utenlandsk selskap som leverer anbud som er lavere enn NSB vinner konkurransen om å få kjøre tog i Norge. Ensidig prisfokus blir feil siden vi alle vet at det er enten de reisende eller de ansatte som får betale regningen til slutt, hevder Sverre Myrli.

– Hvordan vil slå ut for de som jobber i jernbanen, og om tilbudet til passasjerene blir bedre, det kan vi bare gjette oss til. Men erfaringene fra andre land som har gjort det som Høyre-regjeringen tvinger igjennom nå er ikke gode, fastslår Myrli, som påpeker at Arbeiderpartiet ikke har gitt opp kampen for å stanse høyresidens privatiseringsiver.

– Arbeiderpartiet er mot konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen. Derfor sier vi nei til EUs fjerde jernbanepakke når regjeringen forsøker å få dette igjennom i Stortinget i løpet av høsten, sier han.

– Det betyr at vi kommer til å stemme i mot de lovendringene som regjeringen måtte foreslå for Stortinget for å iverksette EU-direktivene i Norge. Hva Krf lander på, vil bli avgjørende for utfallet.

Tekst og bilde av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.