Har statsministeren holdt tilbake informasjon?

TILBAKEHOLDT INFORMASJON? Statsminister Erna Solberg (bildet) er en av flere fremtredende politikere fra Høyre og Frp som nå må forklare seg til Stortingets kontrollkomité om mulig tilbakeholdelse av viktig informasjon til Stortinget. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Flickr

– Dette er svært alvorlig, sier lederen av Stortingets kontrollkomité, Dag Terje Andersen (Ap). Statsministeren innkalles nå til høring sammen med flere andre nåværende og tidligere statsråder samt lederne for flere sentrale beredskapsvirksomheter. Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen, Ine Eriksen Søreide og Tor Mikkel Wara er blant de som nå må forklare seg for kontrollkomiteen.

Bakgrunnen er Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring, der det fremsettes usedvanlig kraftig kritikk mot regjeringen.

– Kritiseres på det sterkeste

– Riksrevisjonen kritiserer regjeringens objektsikring på det sterkeste. Dette er svært alvorlig.  Med runden vi hadde på tilsvarende tema for ett år siden, ser vi det derfor helt nødvendig å invitere til høring i denne saken, sier kontrollkomiteens leder, Dag Terje Andersen (Ap).

Erna Solberg og regjeringen ble kraftig kritisert av Stortingsflertallet for et år siden for ikke å ha iverksatt tilstrekkelig tiltak for å beskytte vitale samfunnsinteresser mot terror og sabotasje.

– I forrige høring ga representanter for regjeringen uttrykk for at sikringen er bedre enn det som nå kommer frem i rapporten til Riksrevisjonen. Vi må komme til bunns i om statsministeren og ulike statsråder har holdt tilbake informasjon til Stortinget, sier Andersen.

Ender i mistillit?

Skulle kontrollkomiteen finne at statsministeren eller noen av hennes statsråder har holdt informasjon tilbake, vil de være svært dramatisk. Det vanligste konstitusjonelle svaret på slik tilbakeholdelse er mistillit, enten mot den aktuelle statsråd eller mot regjeringen som sådan.

Dersom det er statsministeren som har holdt informasjon tilbake, vil et mistillitsforslag mot hele regjeringen være en helt naturlig reaksjon.

Stortinget tar sommerferie når denne uka er over, og samles ikke igjen til ordinær virksomhet før i oktober. Men høringen vil finne sted allerede 30. august, har kontrollkomiteen besluttet.

Følgende innkalles:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet v/direktør Kjetil Nilsen
Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen
Sjef Heimevernet generalmajor Eirik Kristoffersen
Politidirektør Odd Reidar Humlegård
Tidligere justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen
Tidligere justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug
Tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide
Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Vara
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen
Statsminister Erna Solberg

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Flickr
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.