Ingen merkbar Ap-vekst etter løsningen for oktoberbarna

Velgerne belønner ikke Arbeiderpartiet for å ha løst floken rundt oktoberbarna. Dette viser to nye meningsmålinger. Frp har derimot klar framgang.

SMÅ BEVEGELSER: Arbeiderpartiets oppslutning holder seg stabil etter uker med sterkt mediefokus på asylpolitikken. Her Ap-nestleder Hadia Tajik i debatt med tidligere Ap-stortingsrepresentant Grete Fossum. Bildedump fra NRK.no

SMÅ BEVEGELSER: Arbeiderpartiets oppslutning holder seg stabil etter uker med sterkt mediefokus på asylpolitikken. Her Ap-nestleder Hadia Tajik i debatt med tidligere Ap-stortingsrepresentant Grete Fossum.
Bildedump fra NRK.no

Velgerne belønner ikke Arbeiderpartiet for å ha løst floken rundt oktoberbarna. Dette viser to nye meningsmålinger. Frp har derimot klar framgang.

Etter at Arbeiderpartiet foreslo – og fikk flertall for – å innføre nye sårbarhetskriterier som de såkalte «oktoberbarna» skal få vurdert asylsøknadene sine på nytt i tråd med. har det blitt presentert to meningsmålinger. Begge er i sin helhet tatt opp etter at oktoberbarna-saken fikk sin løsning i Stortinget, og begge viser framgang for Arbeiderpartiet.

Beskjeden Ap-framgang
Men framgangen er beskjeden. I Norstats måling for Vårt Land går Arbeiderpartiet fram med 0,6 prosentpoeng, og i målingen Ipsos MMI har gjort for Dagbladet er framgangen på 0,5 prosentpoeng.

Dermed tyder mye på at Arbeiderpartiet ikke har fått noe velgeroppsving i kjølvannet av løsningen, stikk i strid med hva som ble spådd av såvel kreftene internt i Arbeiderpartiet som ønsket ny behandling for oktoberbarna som politikere fra andre partier på venstresida og i sentrum av norsk politikk.

Tvert om, ser oppslutningen stabil ut. Som Sosialdemokraten.no tidligere har meldt, var det ikke noe merkbart velgertap for Arbeiderpartiet i perioden med asylbråk FØR partiet fremmet sine egne forslag i Stortinget, med en svak framgang i to målinger og en svak tilbakegang i en tredje måling. De to målingene som nå er tatt opp ETTER Stortingets behandling av Arbeiderpartiets forslag i saken om oktoberbarna, viser det samme: Det er ingen merkbare utslag for Arbeiderpartiet.

Dermed ser det ut til at både de som spådde velgerflukt under asylbråket i oktober og begynnelsen av november har tatt feil, og det samme har de gjort som spådde økt velgeroppslutning etter at Arbeiderpartiets forslag til løsning i saken ble lagt fram og vedtatt av Stortinget.

Frp øker
Derimot er det et helt annet parti som har framgang. Fremskrittspartiet vokser med 2,4 prosentpoeng på Dagbladets måling, og får en oppslutning på 15,9 %. Også hos Vårt Land er økningen på 2,4 prosentpoeng, og partiet måles der til 16,1 %.

I begge målinger har Senterpartiet en merkbar tilbakegang; 1,4 prosentpoeng tilbake hos Vårt Land, og 2,3 prosentpoeng tilbake hos Dagbladet.

For de andre partiene er det små utslag.

Utfra de to første gallupene som er tatt opp etter at oktoberbarna-saken ble behandlet i Stortinget, ser det dermed ut til at det er Fremskrittspartiet som har fått økt oppslutning. Arbeiderpartiet har ikke hatt den velgerframgangen som mange spådde, men faller heller ikke. Mens galluptaperen etter ukene der asylpolitikk har hatt sterkt mediefokus, ser ut til å være Senterpartiet.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.