– Helseminister Høie skriver ut mer medisin som ikke virker

Arbeiderpartiet er bekymret for at regjeringen ikke tar i bruk digitale verktøy som muliggjør bedre behandling og mer effektive tjenester raskt nok. - Helseminister Høie skriver ut mer medisin som ikke virker, mener Ap-politikerne Ingvild Kjerkol (bildet) og Tuva Moflag, begge stortingsrepresentanter i helsekomiteen.

VIRKER IKKE: - Helseminister Høie skriver ut mer medisin som ikke virker, mener Ap-politikerne Ingvild Kjerkol (bildet) og Tuva Moflag, begge stortingsrepresentanter i helsekomiteen. Foto: Sandra Skillingsås/Arbeiderpartiet

VIRKER IKKE: – Helseminister Høie skriver ut mer medisin som ikke virker, mener Ap-politikerne Ingvild Kjerkol (bildet) og Tuva Moflag, begge stortingsrepresentanter i helsekomiteen.
Foto: Sandra Skillingsås/Arbeiderpartiet

Av Tuva Moflag og Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentanter for Arbeiderpartiet og medlemmer av helsekomiteen på Stortinget

Vet du hva som skal redde velferdsstaten i Norge? Svaret er Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Vi tror aldri vi har hørt en mer byråkratisk og ineffektiv måte å omtale kutt på. Statsbudsjettet er gjennomsyret av denne saliggjørende behandlingen for velferdsstatens overlevelse, og helsebudsjettet er intet unntak.

Problemet er at helseminister Høie foreskriver mer av en medisin som ikke virker. Det er ikke ABE-reformen og ostehøvelkutt helsesektoren trenger for å levere mer og bedre behandling.

Ansatte i helsesektoren trenger tid og penger for å levere helsetjenester av topp kvalitet i årene fremover.

Kreftbehandling i verdensklasse

Den beste kreftbehandlingen skal du få i den offentlige helsetjenesten. Med regjeringens stramme rammer i sykehussektoren utnytter vi ikke potensialet som finnes i moderne kreftmedisin.

Arbeiderpartiet vil styrke sykehusenes økonomi med 12 milliarder de neste fire årene, noe som gjør det lettere for sykehusene å investere i bygg og utstyr. Dette vil gi handlingsrommet som trengs for å bygge opp strålesenter flere steder i landet og til å etablere protonsenter, «supermaskiner mot kreft», i Bergen og i Oslo. I tillegg vil Arbeiderpartiet bruke 50 millioner kroner på nye behandlingsmetoder og persontilpasset medisin.

Det er beklagelig at regjeringen ikke deler Arbeiderpartiets mål om å gi norske pasienter kreftbehandling i verdensklasse.

Teknologiløft

Ved å ta i bruk ny teknologi kan vi bedre hverdagen til pasienter og ansatte. I dag er arbeidshverdagen for mange helsefagarbeidere preget av gammel teknologi og utdaterte systemer.

Arbeiderpartiet er bekymret for at regjeringen ikke tar i bruk digitale verktøy som muliggjør bedre behandling og mer effektive tjenester raskt nok. Diagnosen er stilt og resepten er skrevet, men der stopper det altså.

Arbeiderpartiet foreslår en ny helseteknologiordning i 2018 med en tilskuddspott på 250 millioner kroner som sykehus og kommuner kan benytte seg av for raskere å realisere gevinsten av gode digitaliseringsprosjekter og ny velferdsteknologi.

Tid og trygghet

Gjennom gode økonomiske rammer for sykehusene våre, vil Arbeiderpartiet sørge for du alltid får den beste behandlingen når du blir syk. Vi vet at tid og trygghet henger sammen. For at ansatte skal få tid til å drive pasientbehandling, vil vi ansette flere dyktige leger, sykepleiere og helsefagarbeidere og vi vil sikre videre- og etterutdanning til helsepersonell i sykehusene.

Vi vil bruke operasjonsstuer større deler av døgnet, ha flere kveldsåpne poliklinikker og bruke kapasiteten til spesialistene våre på en bedre måte. Det skal være åpenhet om ventetider og lett å få oversikt over hvor du kan få hjelpen du trenger.

Med riktige satsinger og prioriteringer har Norge potensial for å ligge i verdenstoppen når det gjelder helsetilbud. Det er bare så synd at helseministerens hovedgrep synes å være «løp fortere».

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.