Ber regjeringen vurdere å bruke reservasjonsretten mot EU i frykt for sosial dumping og ubegrenset kabotasje

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap) i Hedmark ber regjeringen vurdere å bruke reservasjonsretten mot EUs mobilitetspakke. Han får støtte fra resten av fylkesrådet og et samlet fylkesting, som er bekymret for sosial dumping og for økt kabotasje.

SIER NEI: Arbeiderpartiets fylkesrådsleder i Hedmark ber regjeringen om å si nei til ubegrenset kabotasjekjøring og sosial dumping gjennom EUs mobilitetspakke. Illustrasjonsfoto: Markus Spiske freeforcommercialuse.net from Pexels https://www.pexels.com/photo/automotive-cars-expressway-guardrail-172074/

SIER NEI: Arbeiderpartiets fylkesrådsleder i Hedmark ber regjeringen om å si nei til ubegrenset kabotasjekjøring og sosial dumping gjennom EUs mobilitetspakke.
Illustrasjonsfoto: Markus Spiske

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap) i Hedmark ber regjeringen vurdere å bruke reservasjonsretten mot EUs mobilitetspakke. Han får støtte fra resten av fylkesrådet og et samlet fylkesting, som er bekymret for sosial dumping og for økt kabotasje.

Ap-politikeren har sendt brev til regjeringen v/Samferdselsdepartementet der han ber om at regjeringen nå vurderer en aktiv resrvasjon mot EUs mobilitetspakke.

– Fylkesrådet i Hedmark vil herved, med tilslutning fra et samlet fylkesting i Hedmark, be regjeringen om å vurdere å reservere seg mot EUs mobilitetspakke, heter det i brevet.

Frykter ubegrenset kabotasjekjøring
Kabotasje er transport mellom steder innenfor et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme. Kabotasje er i utgangspunktet forbudt etter norsk lov (Yrkestransportloven), men gjennom EØS-avtalen har transportører fra EØS-området likevel adgang til midlertidig å utføre kabotasje i en annen medlemsstat.

Dagens regler gir EØS-transportører adgang til å kjøre inntil tre innenlandske oppdrag i løpet av en sjudagersperiode. Siden 2015 har det også vært fullt lovlig å kjøre inn i Norge med en tom pall for å ta kabotasjeoppdrag, såfremt dette skjer når man har losset gods i et annet EU-land (som for eksempel Sverige) og i løpet av de sju dagene hvor kabotasjekjøring i dette landet er tillatt.

Nå frykter Sveen og politikerne i Hedmark at kabotasjekjøringen i praksis vil bli ubegrenset. Årsaken er innfasingen av EUs mobilitetspakke.

– Både Norsk Transportarbeiderforbund og Norges Lastebileierforbund har gjentatte ganger påvist hvordan kabotasjereglene kan bidra til sosial dumping, utbredt kriminalitet og en alvorlig senkning av vegsikkerheten, advarer Sveen i brevet til regjeringen.

– De nye reglene i EUs nye mobilitetspakke legger opp til en mulighet for et ubegrenset antall kabotasjeoppdrag innenfor femdagersperioder. Vi er bekymret for at det vil kunne føre til en verre situasjon, skriver Sveen.

I tillegg til regjeringen, er brevet sendt til alle Hedmarks sju stortingsrepresentanter samt til de 33 fylkestingsrepresentantene i Hedmark.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.