Frp avslørt i grovt faktajuks – tvinges til å trekke nettartikkel

Skrøt av at de hadde fått ned behandlingstiden på asylsøknader, mens behandlingstiden i virkeligheten bare gikk opp. Nå har NRKs faktasjekk avslørt dem.

USANT FRA FRP: Frp påstod at behandlingstiden på asylsøknader har gått ned med dem i regjering. Sannheten er at den har mer enn firedoblet seg. Her Frps innvandrings- og integreringsminister avbildet i en annen sammenheng. Illustrasjonsfoto: Sametinget/Flickr.com

USANT FRA FRP: Frp påstod at behandlingstiden på asylsøknader har gått ned med dem i regjering. Sannheten er at den har mer enn firedoblet seg. Her Frps innvandrings- og integreringsminister avbildet i en annen sammenheng.
Illustrasjonsfoto: Sametinget/Flickr.com

Skrøt av at de hadde fått ned behandlingstiden på asylsøknader, mens behandlingstiden i virkeligheten bare gikk opp. Nå har NRKs faktasjekk avslørt dem.

Avsløringen av Frps faktajuks kommer bare få dager etter at regjeringspartner Høyre ble tatt i samme lettvinte omgang med sannheten. Den gang påstod Høyre at de hadde fått arbeidsledigheten ned og veksten opp under de fire årene de har hatt i regjering. Virkeligheten er stikk motsatt; arbeidsledigheten har økt og veksten har gått ned.

Behandlingstiden har økt med Frp
Nå er Frp avslørt med tilsvarende grovt faktajuks. Denne gangen dreier det seg om behandlingstiden på asylsøknader, og nok en gang forsøker et regjeringsparti seg på å si at resultatene er stikk motsatt av hva de i virkeligheten er.

For Frp fremhever at behandlingstiden har gått NED på asylsøknader.

Men virkeligheten er at behandlingstiden har gått OPP.

Dette er ikke et hvilket som helst politikkområde for Frp. Tvert om – asylpolitikken og behandlingstiden for asylsøknader er nettopp et område der Frp lovte at Norge skulle merke en endring med Frp i regjering.

Endring har det blitt, men altså til det verre. For stikk i strid med hva Frps selvskryt påstår, har behandlingstiden på asylsøknader gått opp med Frp som ansvarlige for politikken.

«Har spart 70 millioner kroner»
Frps usanne selvskryt kommer i artikkelen «Vil begrense innvandringen» på partiets egne nettsider. Under mellomtittelen «Dette har vi gjort i regjering» kommer partiet med følgende konkrete utsagn:

«Redusert behandlingstiden på asylsøknader betraktelig. Dette har frigitt 500 plasser på asylmottak og spart 70 millioner kroner.»

NRKs faktasjekk «Detektor» viser at dette er fullstendig feil og usant.

Det er UDIs egne tall som ligger til grunn for faktasjekken, og Detektor har sjekket alle årene Frp har sittet i regjering med ansvar for asylpolitikken. – Tallene fra UDI viser at saksbehandlingstiden gikk opp i alle disse årene, stikk i strid med det Frp hevder på sin nettside, slår NRKs faktasjekk Detektor fast.

Fra 98 dager i 2013 til 386 dager i 2017
Tallenes tale er tindrende klar. Da Frp overtok ansvaret fra Arbeiderpartiet i 2013, var behandlingstiden 98 dager.

Deretter har det økt. Først til 102 dager i 2014.

Deretter til 131 dager i 2015.

Så til 254 dager i 2016.

Og i 2017 er behandlingstiden oppe i hele 386 dager.

Økningen har dermed vært fra litt over tre måneder da Frp overtok, til mer enn et år nå.

Å skryte av redusert behandlingstid er en åpenbar usannhet. Likevel er det akkurat dette Frp har gjort.

– En liten feil
Konfrontert med NRKs faktasjekk, vedgår Frp at de ikke har dekning for påstandene sine.

– Her har vi gjort en liten feil, og den vil bli rettet opp, sier informasjonsleder Kristian P. Larsson i Fremskrittspartiets stortingsgruppe til NRK.

Hvor «liten» feilen er, kan nok likevel diskuteres. Med en behandlingstid som har økt dramatisk, vil mange mene at det er en ganske stor feil når de ansvarlige påstår at behandlingstiden går ned.

– Påstanden er helt feil. Behandlingstiden har ikke gått ned, men derimot opp, under Frps regjeringstid. Det er riktig at behandlingstiden ble forkortet for ca. 10 prosent av asylsøkerne, men det har ikke vært nok til å senke den gjennomsnittlige behandlingstiden, konkluderer NRK.

 

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.