Frykter at Høyres og Frps energipolitikk vil gi varig høyere strømpriser

Da Frp var i opposisjon, krevde de lavere strømpriser. Nå er de i regjering med Høyre, og resultatet kan bli varig HØYERE strømpriser i Norge. - Storstilt eksport av strøm vil varig øke strømregningene i Norge og true norske industriarbeidsplasser, sier forbundsleder Leif Sande (bildet) i LO-forbundet Industri Energi.

ADVARER MOT PRISHOPP: Forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi advarer mot at strømprisene kan bli varig høyere som en konsekvens av økt strømeksport til utlandet. - Vi nekter å være melkekyr for kraftselskapene, sier han. Foto: Flickr.com/Arild Theimann

ADVARER MOT PRISHOPP: Forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi advarer mot at strømprisene kan bli varig høyere som en konsekvens av økt strømeksport til utlandet. - Vi nekter å være melkekyr for kraftselskapene, sier han. Foto: Flickr.com/Arild Theimann
ADVARER MOT PRISHOPP: Forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi advarer mot at strømprisene kan bli varig høyere som en konsekvens av økt strømeksport til utlandet. – Vi nekter å være melkekyr for kraftselskapene, sier han. Foto: Flickr.com/Arild Theimann

Da Frp var i opposisjon, krevde de lavere strømpriser. Nå er de i regjering med Høyre, og resultatet kan bli varig HØYERE strømpriser i Norge. – Storstilt eksport av strøm vil varig øke strømregningene i Norge og true norske industriarbeidsplasser, sier forbundsleder Leif Sande (bildet) i LO-forbundet Industri Energi. 

Det Frp-styrte Olje- og energidepartementet ga denne uka Statmett konsesjon til to nye utenlandsforbindelser for kraft, en til Tyskland og en til Storbritannia. Til sammen øker Norges kapasitet for kraftutveksling med utlandet med nesten 50 prosent og samlet kan Norge da eksportere halvparten av all kraft vi produserer.

– Blir råvarelager
Kabelen til Storbritannia skal etter planen være klar i 2020 og blir verdens lengste undersjøiske kabel av denne typen, ifølge regjeringen. Kabelen til Tyskland planlegges å være i drift i 2018.

Sande frykter at denne storstilte eksporten av norsk vannkraft vil medføre at Norge går fra å være en industrinasjon til å være et råvarelager for Europa innen få tiår.

– Dette vil gi norsk industri og vanlige folk i Norge høyere strømregninger, gjennom økt nettleie og varig økte strømprisene, sier Leif Sande til Industri Energis egne nettsider.

– Økte priser er ikke økte priser, sier regjeringen
I forbindelse med konsesjonen, argumenterer regjeringen med at kablene vil bidra til økt verdiskaping i form av økte handelsinntekter og stigende pris på norsk strøm.

Men til NTB denne uka sier Frps olje- og energiminister Tord Lien derimot at økt eksport av norsk strøm ikke nødvendigvis betyr høyere strømpriser her hjemme.

Analysen til Statnett viser imidlertid at en gjennomsnittshusholdning får 800 kroner i økte strømutgifter i 2020, hvis produksjonen av strøm er like høy som uten kablene, skriver Dagens Næringsliv.

– Ta regningen sjøl
Leif Sande mener det er uaktuelt å velte kostnaden over på norsk industri og norske forbrukere. – Dette betyr i klartekst høyere strømregninger i Norge. Hvis Statnett og kraftselskapene på død og liv ivrer etter å eksportere det norske folks arvesølv ut av landet, bør de betale dette selv, sier Sande.

– Grunnen til at de ikke gjør det, er at da blir det ikke lønnsomt for dem. Isteden skal vanlige folk og industrien subsidiere norske kraftselskaper, forklarer han..

– Vi nekter å være melkekyr for Statnett og andre kraftselskaper. Vi må isteden bruke våre egne gudgitte vannkraftressurser til å utvikle norske industriarbeidsplasser og holde strømprisen i Norge lavest mulig, sier Leif Sande.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.