Høyre og Frp vil fjerne tilskuddet som sikrer hjemløse tak over hodet om vinteren

I statsbudsjettet går Høyre og Frp inn for å fjerne støtten til akuttovernatting for hjemløse. Kirkens Bymisjon og Norges Røde Kors fortviler, og frykter at folk vil fryse ihjel. - Det er et svært brutalt grep, sier generalsekretær Lars Erik Flatø i Kirkens Bymisjon.

I forslaget til statsbudsjett går Høyre og Frp inn for å fjerne støtten til akuttovernatting for hjemløse. Kirkens Bymisjon og Norges Røde Kors fortviler, og frykter at folk vil fryse ihjel. – Det er et svært brutalt grep, sier generalsekretær Lars Erik Flatø i Kirkens Bymisjon.

– Vi er alvorlig bekymret for den humanitære situasjon kommende vinter, sir Flatø til Kirkens Bymisjons egne nettsider Bymisjon.no.

– Dette er et brutalt forslag med tanke på fattige mennesker som blir rammet av budsjettkuttet. Vi går inn i den kaldeste årstiden nå, og regjeringen legger opp til at overnattingstilbudet for fattige tilreisende forsvinner, sier han.

Høyre og Frp foreslår å kutte ut støtten til de 100 sengeplassene som driftes i Oslo. Innsparingen er på om lag 10 millioner kroner.

– Behovet forsvinner ikke
Flatø mener at regjeringens begrunnelse for å kutte 100 sengeplasser i Oslo er svært merkelig. I budsjettforslaget kommer det fram at med innføring av tiggeforbud, vil det ikke lenger være behov for akuttovernatting for fattige tilreisende.

– Behovet for akuttovernatting blir ikke borte selv om det blir forbudt å tigge. Med stor fattigdom i Europa, må vi både forvente og akseptere at mennesker også kommer til våre byer. Det er viktig å møte dette med vilje til humanitære verdier, sier Flatø til Bymisjon.no.

Tiltak for fattige tilreisende drives allerede for svært knappe midler. I Oslo bidrar Kirkens Bymisjon og Røde Kors selv med halvparten av det overnattingstilbudene koster, og vil være avhengig av fortsatt støtte for å drive videre.

– Liv kan gå tapt
Overfor Osloby.no utdyper Flatø Kirkens Bymisjons bekymring.

– Hvis dette kuttforslaget blir resultatet i budsjettforhandlingene så vil ikke vi være i stand til å drive tiltaket lenger enn ut desember. Akuttovernattingstilbudet vårt i Gamlebyen vil forsvinne, sier han og legger til at en situasjon der det ikke finnes overnattingstilbud vil kunne gi forfrysninger eller i ytterste konsekvens føre til at liv går tapt, sier han.

Ikke et tiggerproblem
Flatø mener det er både feil og generaliserende å koble behovet for akuttovernatting opp mot tigging.

– Det er ikke usannsynlig at forbudet vil påvirke omfanget av tilreisende EØS-borgere. Samtidig blir det svært misvisende å fremstille det slik at alle som benytter tilbudet vårt er tiggere. Mange er arbeidssøkende og lever av andre ting enn tigging, sier han.

– Vi opplever det som svært smålig at man i et statsbudsjett på 1000 milliarder velger å fjerne bevilgningene til enkel overnatting for mennesker som ikke har tak over hodet om natten, sier Flatø til Osloby.no.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.