Frp og Høyre vil nekte lavtlønte sykepenger

I statsbudsjettet foreslår Høyre og Frp at lavtlønte skal miste retten til sykepenger. Tjener du under 88.370 kroner i året, må du forberede deg på å ta regningen selv hvis du blir syk. Blant de som vil rammes er deltidsarbeidende innenfor pleie, omsorg og renhold. For høytlønte foreslås derimot ingen endringer i sykepengeordningen.

MISTER SYKEPENGENE: JJobber du deltid og tjener under 88.370 kroner i pret, vil Høyre og Frp at du skal miste retten til sykepenger.

MISTER SYKEPENGENE: JJobber du deltid og tjener under 88.370 kroner i pret, vil Høyre og Frp at du skal miste retten til sykepenger.
MISTER SYKEPENGENE: Jobber du deltid og tjener under 88.370 kroner i året, vil Høyre og Frp at du skal miste retten til sykepenger.

I statsbudsjettet foreslår Høyre og Frp at lavtlønte skal miste retten til sykepenger. Tjener du under 88.370 kroner i året, må du forberede deg på å ta regningen selv hvis du blir syk og når bruken av det best i test forbrukslån virkelig kan være med på å betale disse regningene eller konsumere produkter. Blant dem som vil rammes hardest er deltidsarbeidende innenfor pleie, omsorg og renhold. For høytlønte foreslås derimot ingen endringer i sykepengeordningen.

Inntektsgrensen for når du har rett til sykepenger foreslås hevet i neste års statsbudsjett. Nå er grensa en halv G, dvs 44.185 kroner i året. Høyre og Frp går inn for å øke grensen til 1 G. Det betyr at du må minimum tjene 88.370 kroner i året for å ha rett til sykepenger i framtida.

I forslaget til statsbudsjett skriver Høyre og Frp:

«Regjeringen ønsker å innrette sykepengeordningen mer mot yrkesaktive med en arbeidsinntekt som vesentlig bidrar til selvforsørgelse. Det foreslås derfor at minste inntektsgrunnlag for rett til sykepenger fra folketrygden heves fra 0,5 G til 1 G.»

Dermed rammes adskillig flere deltidsarbeidere, som ved sykdom helt vil miste inntektene sine. Dette gjelder både ved kortere sykdomsfravær fra arbeid og ved langtidsfravær knyttet til skader, alvorlige sykdommer eller kroniske lidelser.

For høytlønte foreslås det ingen endringer.

Over 100.000 rammes
Det er svært mange som rammes av Frps og Høyres forslag. I følge NRK.no er det mer enn 100.000 deltidsarbeidende som nå mister den retten til sykepenger som de fram til nå har hatt.

LO raser mot forslaget, og kaller det et brudd på IA-avtalen (avtalen om inkluderende arbeidsliv mellom myndighetene og partene i arbeidslivet). – Det står helt klart i avtalen at myndighetene forplikter seg til å opprettholde sykelønnsordningen, slik det er i dag. Det står også at dersom de ønsker å endre på ordningen, må de diskutere med alle parter. Det har de ikke gjort, sier LO-leder Gerd Kristiansen til NRK.

Også NHO reagerer. – Spørsmålet er om dette kan defineres som en endring av ordningen. Vi har i første omgang skrevet brev til Arbeids- og sosialdepartementet for å få deres begrunnelse, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund til NTB.

Lund legger til at forslaget ikke kan gjennomføres dersom det er et brudd på IA-avtalen.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Oppdatert 10.10.2014 kl 05.48 – lagt til fire avsnitt om reaksjoner fra LO og NHO.
Oppdatert 08.10.2014 kl 23:56 – lagt til tekst fra statsbudsjettet med link til dokumentet der regelendringen foreslås.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.