Nyttårsgave fra Frp: Tidenes avgiftshopp på diesel

Etter å ha sutret og mast i åtte år om at drivstoffavgiftene er for høye under rødgrønn regjering, stiller Frps finansminister Siv Jensen seg nå i spissen for en ØKNING av dieselavgiften fra 1. januar! Prishoppet er på 52 øre pr. liter og rammer særlig de som bygger og drifter landet: Anleggsvirksomhet, maskinentreprenører, skogsarbeidere, bønder og småbrukere. Maskinentreprenrene har regnet ut at avgiftshoppet gir en middels stor entreprenør økte kostnader på 800.000 i året. - Dette slår bena under små og mellomstore næringsdrivende, sier Are Tomasgard i LO-ledelsen.

Etter å ha sutret og mast i åtte år om at drivstoffavgiftene er for høye under rødgrønn regjering, stiller Frps finansminister Siv Jensen seg nå i spissen for en ØKNING av dieselavgiften fra 1. januar! Prishoppet er på 52 øre pr. liter og rammer særlig de som bygger og drifter landet: Anleggsvirksomhet, maskinentreprenører, skogsarbeidere, bønder og småbrukere. Maskinentreprenrene har regnet ut at avgiftshoppet gir en middels stor entreprenør økte kostnader på 800.000 i året. – Dette slår bena under små og mellomstore næringsdrivende, sier Are Tomasgard i LO-ledelsen.

For første gang i historien har Norge en finansminister (Siv Jensen) og en samferdelsminister (Ketil Solvik-Olsen) fra Fremskrittspartiet. Og det første de iverksetter er en kraftig avgiftsøkning på diesel i form av økt mineraloljeavgift. Avgiftsøkningen er ikke noe de har «arvet fra de rødgrønne». Nei, dette er et avgifthopp som de helt på egenhånd har valgt å tre ned over de av landets bedrifter som bygger og drifter landet.

800.000 i økte årlige kostnader
Maskinentreprenørene har beregnet at avgiftshoppet vil bety økte kostnader på 800.000 kroner i året for en middel stor entreprenør. I 2014 vil dette gå direkte utover bedriftens økonomiske resultat og evnen til å overhodet få driften til å gå i balanse.

På sikt vil avgiftsøkningen kunne leges inn i prisen på de anbudene bedriftene inngir. Dermed vil veiprosjekter og jernbaneprosjekter bli dyrere. Økt kostnadsnivå hos norske entreprenører og norske virksomheter svekker konkurranseevnen i forhold til utenlandske selskaper. Dermed bidrar avgiftshoppet til svekket sysselsettingsevne og svekket lønnsomhet i jordbruk, skogbruk og anleggsvirksomhet.

Titusenvis av norske arbeidsplasser berøres direkte av regjeringens avgiftshopp.

LO-ledelsen reagerer
Avgiftshoppet gjelder utelukkende diesel til næringsformål. Diesel til privatbiler berøres ikke av økningen. LO-sekretær Are Tomasgard er i ledelsen for LO, og rykket i romjula ut på sosiale medier og advarte mot avgiftshoppet.

–  Dersom målsettingen til regjeringen er å rive ned norsk konkurransekraft, og slå bena under på små og mellomstore næringsdrivende, er slike avgiftsøkninger muligens et godt virkemiddel, skriver Tomasard, og legger dermed ikke skjul på at høyresidas avgiftshopp tas iskaldt imot av LO.

Der frykter man rett og slett for at de økte avgiftene vil gå utover norske arbeidsplasser og norske bedrifter som allerede sliter med lønnsomheten.

– Utgjør 8.900 kroner for meg
For bønder og mindre næringsdrivende  betyr også avgiftsøkningen mye. Mange av dem er i situasjoner der de ikke kan øke prisene for å kompensere for høyresidas avgiftshopp, enten fordi de er bundet av allerede inngåtte kontrakter eller fordi de har inntektene sine regulert gjennom jordbruksavtaler eller tilsvarende rammeavtaler.

– For meg som bonde utgjør dette 8.900 kr årlig på drifta hjemme, sier bonden Kjetil Slettebø fra Bjerkreim i Rogaland. – Kan jeg bare legge på ca 50 øre literen på melka jeg produserer? Virker vel rimelig det?  spør han. Vel vitende om at han ikke har noen mulighet til å endre på prisen han kan ta for jordbruksvarene han produserer – de fastsettes gjennom jordbruksavtalen og jordbrukforhandlingene der staten spiller en av hovedrollene.

Og Frps landbruksminister Sylvi Listhaug har ikke akkurat varslet at bøndene skal kompenseres for økte kostnader de får ved Frps økte avgifter – snarere er det tvert om. Under slagordet «Slipp bonden fri» har Frp stilt seg i spissen for at bøndene i større grad skal overlates til seg selv, og de har gått til valg på at jordbruksforhandlingene og jordbruksavtalen skal avvikles.

300 millioner i ekstra dieselavgifter
Gjennom avgiftsøkningen pålegger Frp norsk næringsliv 300 millioner kroner mer i avgifter en de ville hatt dersom den rødgrønne regjeringen hadde fått fortsette.

Av totalt 655 millioner som Høyre og Frp øker avgiftene med, kommer omlag 300 millioner fra avgiftsøkningen på det som tidligere var kalt «avgiftsfri diesel», altså diesel til traktorer, anleggsmaskiner og andre motorredskaper.

Videre øker Høyre og Frp også avgifter som rammer folk flest, f.eks. 70 millioner ekstra i avgifter på oppvarming med oljefyr i private husholdninger. Samtidig kuttes skattene for samfunnets rikeste.

– Siv Jensen gir skattelette til de rikeste i Norge. Så sender hun regningen videre til pensjonister som ikke har hatt råd til å bytte ut oljefyren sin, næringsdrivende og anleggsbransjen, sa den nylig avgåtte landbruks- og matministeren Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til pressen i desember.

Han mener det spesielle er at det nettopp er Frp som kommer med dette.

– De skulle jo sørge for lavere avgifter, understreket Vedum.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.