– Virrer rundt med en tvangspreget tro på privatisering og kommersialisering av sykehustjenester

Helseminister Bent Høies første store sykehustale får blandet mottagelse i Arbeiderpartiet. - Fremdeles virrer de blåblå rundt med en tvangspreget tro på privatisering og kommersialisering av sykehustjenester, sier Arbeiderpartiets helsepolitiker Tove Karoline Knutsen (bildet).

FEIL RETNING: Arbeiderpartiets helsepolitiker Tove Karoline Knutsen mener at deler av regjeringens helsepolitikk går i fullstendig feil retning, og setter døra på vidt gap for kommersielle aktører med blankofullmakt til å sende regningen til det offentlige. Foto: Stortinget.no

FEIL RETNING: Arbeiderpartiets helsepolitiker Tove Karoline Knutsen mener at deler av regjeringens helsepolitikk går i fullstendig feil retning, og setter døra på vidt gap for kommersielle aktører med blankofullmakt til å sende regningen til det offentlige. Foto: Stortinget.no

Helseminister Bent Høies (H) første store sykehustale får blandet mottagelse i Arbeiderpartiet. – Fremdeles virrer de blåblå rundt med en tvangspreget tro på privatisering og kommersialisering av sykehustjenester, sier Arbeiderpartiets helsepolitiker Tove Karoline Knutsen (bildet).

Knutsen er inne i sin tredje periode på Stortinget, og sitter i helse- og omsorgskomitéen.

Viderefører rødgrønne satsinger
I helseministerens tale ble det fremhevet å gi sykehussektoren et IKT-løft, å styrke kreftbehandlingen gjennom pakkeforløp, fortsette styrkingen av kvaliteten i pasientbehandlingen og flere andre satsinger som slett ikke er «nye idéer og bedre løsninger», men som tvert om er videreføring av den politiske kursen som Jens Stoltenbergs regjering staket ut.

– Mye er bra og helt i tråd med satsinger den rødgrønne regjeringen satte i gang, sier Tove Karoline Knutsen på sin Facebook-side. – IKT-løft, fortsatt styrket kreftbehandling og stadig bedre kvalitet i pasientbehandlingen er satsinger som vi støtter, fastslår hun.

– Men fremdeles virrer de blåblå rundt med en tvangspreget tro på privatisering og kommersialisering av sykehustjenester, såkalt «fritt behandlingsvalg», fortsetter hun.

Setter døra på vidt gap for kommersielle aktører
Ap-veteranen mener at høyrepartiene på denne måten sender norsk sykehuspolitikk i fullstendig feil retning.

– Det slår opp døra på vid vegg for fri etablering av store kommersielle aktører som skal kunne tilby de helsetjenestene de sjøl bestemmer seg for, og der de sjøl finner det formålstjenlig – med automatisk rett til å sende regninga til det offentlige, sier Knutsen.

Hun advarer mot konsekvensene av en slik politikk. – Vi mister det viktigste styringsverktøyet vi har, f.eks for rettferdig fordeling av økonomiske og faglige ressurser mellom pasientgrupper, mellom by og land, og mellom landsdeler, fastslår hun.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.