– Likestillingen i Norge tar flere skritt tilbake med den nye regjeringens politikk

Likestillingsombudet går nå ut og kritiserer åpenlyst den nye regjeringens likestillingspolitikk og sammensettingen av regjeringsapparatet. - Over 70 prosent mannlige rådgivere og statssekretærer er litt i overkant i 2013, sier likestillingsombud Sunniva Ørstavik.

Likestillingsombudet går nå ut og kritiserer åpenlyst den nye regjeringens likestillingspolitikk og sammensettingen av regjeringsapparatet. – Over 70 prosent mannlige rådgivere og statssekretærer er litt i overkant i 2013, sier likestillingsombud Sunniva Ørstavik.

Det er Aftenposten som bringer nyheten om at likestillingsombudet finner grunn til å kritisere den nye regjeringen.

– Uheldig med for skjev kjønnsfordeling
Likestillingsombudet mener sammensetningen av rådgiverkorpset speiler fordelingen av makt i samfunnet ellers, og viser til at det er en overvekt av menn i toppstillinger i næringslivet, kulturlivet og mediene.

– Det er veldig positivt at Regjeringen har lik fordeling av kvinner og menn når det gjelder statsråder, men når man skulle fordele poster lengre nede i systemet var kjønnsfordelingen tydeligvis ikke like viktig, sier Ørstavik til Aftenposten.

– Det er uheldig med en for skjev kjønnsfordeling enten det gjelder makt i departementene, kommunestyrer eller stillinger i næringslivet, fortsetter hun.

– Stoltenberg-regjeringen hadde 50 prosent kvinner og menn også blant statssekretærer og rådgivere. Hvorfor får ikke Solberg-regjeringen til det samme?

– Det må du nesten spørre dem selv om. Det blir som med alt annet likestillingsarbeid – om man bestemmer seg for at dette er noe man vil, finner man kompetente folk av begge kjønn.

72 prosent menn
Regjeringen har nå utnevnt tilsammen 60 statssekretærer og politiske rådgivere. 43 av dem er menn – det vil si 72 prosent.

Til sammenligning var halvparten av statssekretærene og de politiske rådgiverne i den Rødgrønne regjeringen kvinner, etter tiltredelsen i oktober 2005.

– Likestillingen flere skritt tilbake
Men kritikken fra likestillingsombudet begrenser seg ikke til kjønnssammensettingen av regjeringsapparatet. Til VG sier ombudet at den nye regjeringens politikk tar Norge flere skritt tilbake.

– Både reduksjon av fedrekvoten og åpning av reservasjonsrett for leger er klare tilbakeskritt for likestillingen. Den nye regjeringen må ikke sette likestillingsarbeidet i revers, sier Ørstavik til VG.

Hun er svært kritisk til legers reservasjonsrett mot aborthenvisning.

– Det betyr at kvinnens rett til å bestemme over egen kropp kan svekkes. Det er bekymringsfullt, og jeg minner om at retten til likeverdige tjenester for pasienter består og at alternative tilbud for pasienten må finnes, sier Ørstavik.

Hun mener det vil være et tilbakeslag for likestillingen generelt hvis fedrekvoten reduseres med fire uker, og er bekymret for unntaksordningen den nye regjeringen har foreslått.

– Unntakene det åpnes for betyr en reell fare for å undergrave hele fedrekvoten. Jeg oppfordrer regjeringen til å utforme disse unntakene i samarbeid med arbeidslivets organisasjoner, som alle holder fedrekvoten som et viktig likestillingstiltak, mener likestillingsombudet.

– Fedrekvoten er et eksempel på et viktig virkemiddel for mer likestilling, og jeg vil advare de som nå forhandler om regjeringsplattform mot å fjerne eller redusere virkemidler i likestillingsarbeidet, som vi vet bidrar til et mer likestilt samfunn, sier hun.

Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.